TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

49’uncu Birleşim

16 Ocak 2018 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.04’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, aile hekimliğinde sağlık raporlarına ilişkin usul ve esaslara,

Uşak milletvekili Özkan Yalım, Uşak ve Kütahya illerinin sorunlarına,

Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya’daki yatırımlar ile Konya’nın cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırmasına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Didem Engin, ülkenin bir buçuk yıldır olağanüstü hâl kapsamında yönetildiğine ve taşeronlarla ilgili yapılan düzenlemeye,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, artan grip vakalarının araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda Sağlık Bakanlığını bir an önce göreve çağırdığına,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Orta Doğu’da başlatılan kanlı oyunun asıl hedefinin ülkemiz olduğuna,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, 15 Temmuz hain darbe girişiminde görevleri icabı er olarak askerlik yapan, askerî okullarda okuyan, silahından mermi çıkmayan bütün mahkûmların tutuksuz olarak yargılanmasını talep ettiğine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze ilçesinin Hürriyet ve Yavuz Selim Mahallesi sakinlerinin tapu sorunlarına,

 

 

 

 

 

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Anayasa Mahkemesinin 2 tutuklu gazetecinin hak ihlaline uğradığı tespitine rağmen alt mahkemenin söz konusu karara uymamasının ülkede hukukun bittiğinin somut göstergesi olduğuna,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, on beş yıllık AKP iktidarında işsizlikte cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığına,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’ye havaalanı ve yerli uçak fabrikası yapılmasını istediklerine,

Kütahya Milletvekili İshak Gazel, 16 Ocak Refah Partisinin kapatılmasının 20’nci yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürünün icraatlarına ve konuyu gündeme getirdiği için İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın yandaş medya tarafından hedef alınmasını kınadığına,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, yapılacak alımlarda anestezi tekniker veya teknisyenlerinin göz ardı edilmemesi için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ettiğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, iyi vatandaş olmanın ilk önemli görevimiz olduğuna ve toplumun gücünün fertlerin gücünden kaynaklandığına,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, halkı HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Sincan Cezaevi kampüsünde görülecek duruşmasına davet ettiğine,

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, üniversitelerden yardımcı doçentliğin kaldırılması, doktora süresinin kısaltılması ve yabancı dil sınavının her üniversitenin kendisine verilmesine,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Bandırma Pertevniyal Hastanesi binasının restorasyonu için gerekli girişimlerde bulunulmasını bölge halkı adına talep ettiğine,

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, öğrenci, plancı ve mühendislerle beraber Özbekistan’a yaptığı ziyarete,

Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının Kredi ve Yurtlar Kurumuyla beraber organize ettiği Tematik Kış Kamplarına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul’un Beykoz ilçesi Kavacık Borsa İstanbul İlkokulu içinde başlatılan inşaat projesine ve bu hukuksuz işlemden vazgeçilmesini talep ettiğine,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, yardımcı doçentlerle ilgili yapılan çalışmaya,

 

 

 

 

Burdur Milletvekili Mehmet Göker, TOKİ tarafından 2018 yılında satışa sunulacak olan konutların ne kadarının dar gelirli vatandaşlar için yapılacağını ve Bozkurt Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ne zaman başlanacağını öğrenmek istediğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Çoruh Aksa Giresun İl Müdürlüğünün, abonelerin aralık ayı faturalarını ocak ayında düzenleyerek elektrik zammını yansıtmasına ve enerji şirketlerinin sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerinin bir yönetmelikle düzenlenmesi gerektiğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli’nin Tavas, Kale, Beyağaç, Güney ve Bekilli ilçelerinde yetiştirilen tütünlerin teslim ve tesellüm işlemlerine ve besicilik yapılan bölgelere hibe desteği verilmesinin düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istediğine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, 14 Ocak 2018’de Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde şehit olan Bülent Alp’a Allah’tan rahmet dilediğine, taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili düzenlemedeki bazı sıkıntılara ve Afrin’e müdahaleyi desteklediklerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Afrin’de halkların, kültürlerin, inançların birlikte yaşam sürdüğü bir gerçeklik olduğuna ve Freedom House’un 2018 yılına dair raporda Türkiye'nin “Özgür Olmayan Ülkeler” kategorisine düşürüldüğüne,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun masum olduğuna ve dava sürecine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Türkiye’nin terör örgütlerine karşı mücadelesine kararlı bir şekilde devam ettiğine ve gerek Afrin’de gerek Irak’ın kuzeyinde PKK/PYD unsurlarını yok etmekten asla geri durmayacağına,

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, 31 Aralıkta yapılacak olan AK PARTİ Bolu İl Kongresinin iki gün kala AK PARTİ Genel Başkanı tarafından hukuksuz bir şekilde ertelendiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da Çevre Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna havale edilen (1/792) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekreteryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın Hükûmetçe geri alındığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

 

Yurt Dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Kurulan (10/601) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, çalışma süresinin 25/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere bir ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; İç Tüzük’ün 105’inci maddesine göre Komisyona bir aylık ek süre verildiği bildirildi.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Samed Seyidov'un vaki davetine icabetle Azerbaycan'a resmî bir ziyaret yapmasına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, 15-17 Şubat 2018 tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek olan Parlamentolararası Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) Konferansı'na katılmasına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, Ukrayna Parlamentosu Millî Güvenlik ve Savunma Komitesinin vaki davetine icabetle 23-26 Ocak 2018 tarihlerinde Ukrayna'ya resmî bir ziyarette bulunmasına,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve arkadaşları tarafından işsizliğin sosyoekonomik boyutlarının tespiti ile ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/2214) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin görüşmelerinin, Genel Kurulun 16 Ocak 2018 Salı günkü birleşiminde yapılmasına,

HDP Grubunun, 10/1/2018 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir tarafından, Türkiye’de 6284 no.lu Kanun ve İstanbul Sözleşmesi’nin etkin biçimde hayata geçirilmesi ve kadınlara yönelik şiddete karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (6440 sıra no.lu) görüşmelerinin, Genel Kurulun 16 Ocak 2018 Salı günkü birleşiminde yapılmasına,

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Genel Diğer İşler” kısmında yer alan 420, 423, 424, 436, 437, 444, 445, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 467, 468, 470, 483, 484, 496, 498, 499 ve 500 sıra sayılı Kanun Tasarılarının yine bu kısmın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23’üncü sıralarına alınmasına ve diğer işlerin buna göre teselsül ettirilmesine,

İlişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in HDP grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Genel Başkanına,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un CHP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanına,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Sakarya Milletvekili Engin Özkoçun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Türkiye Cumhuriyeti devletinin DEAŞ’la mücadelesindeki kararlılığının tartışmaya açılacak bir konu olmadığına,

İlişkin  birer açıklamada bulundular.

 

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, (2/308) esas numaralı Ankara'da Barış Meydanı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

1’inci sırasında bulunan      (6/63),

26’ncı           ”          ”          (6/165),

45’inci          ”          ”          (6/212),

47’nci           ”          ”          (6/216),

72’nci           ”          ”          (6/261),

74’üncü        ”          ”          (6/264),

98’inci          ”          ”          (6/322),

99’uncu        ”          ”          (6/324),

130’uncu      “          “          (6/424),

131’inci        ”          ”          (6/425),

132’nci         ”          ”          (6/426),

133’üncü      ”          ”          (6/427),

134’üncü      ”          ”          (6/428),

135’inci        ”          ”          (6/429),

136’ncı         ”          ”          (6/430),

137’nci         ”          ”          (6/431),

144’üncü      ”          ”          (6/472),

206’ncı         ”          ”          (6/637),

217’nci         ”          ”          (6/675),

218’inci        ”          ”          (6/676),

219’uncu      ”          ”          (6/677),

273’üncü      ”          ”          (6/794),

353’üncü      ”          ”          (6/890),

380’inci        ”          ”          (6/917),

418’inci        ”          ”          (6/958),

419’uncu      ”          ”          (6/959),

422’nci         ”          ”          (6/962),

423’üncü      ”          ”          (6/963),

Esas numaralı sözlü sorulara, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü cevap verdi.

Soru sahiplerinden Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de cevaplara ilişkin görüşlerini açıkladı.

 

Samsun Milletvekili Erhan Usta, KOBİ tanımıyla ilgili kriterlere ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/764) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 460),

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/763) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 465),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 17 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 20.31’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Vecdi GÜNDOĞDU                                                          Mücahit DURMUŞOĞLU

                         Kırklareli                                                                                        Osmaniye

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye