TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

47’nci Birleşim

10 Ocak 2018 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak yedi oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığına,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’na geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, taşeron işçilere yönelik düzenlemedeki eksikliklere,

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gebze Hünkar Çayırı’na,

Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, büyük mütefekkir Seyyid Ahmet Arvasi’nin ölümünün 30’uncu yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığına ve kadroya geçmeye çalışan taşeron işçilere “sulh sözleşmesi” adı altında bir belge imzalatılmasına,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığına,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, hac kontenjanın artırılarak insanların mağduriyetinin giderilmesini talep ettiğine,

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, kadına yönelik şiddetin ve istismarın önlenmesi için erkeklerin de rehabilite edilmesi gerektiğine,

 

 

 

 

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, üniversitelerin özgür kalması, bilimin evrensel olması gerektiğine,

Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, atama bekleyen sağlık çalışanları için ne zaman adım atılacağını, kamuda engelli olarak istihdam edilmesi gerekenler ile istihdam edilenlerin oranlarını, huzurevleri ile yaşlı ve hasta bakım merkezlerine yoğun talebi karşılamak için bir çalışma olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, emeklilere yapılan zam oranına,

Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışan kadro dışında kalan işçilerin mağduriyetinin giderilip giderilmeyeceğini öğrenmek istediğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığına ve suyun hayat demek olduğuna,

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, günümüzde en büyük sorunun işsizlik olduğuna ve Tekirdağ Maviş İplik Fabrikasında çalışanların e-devlet şifrelerinin istendiğine,

Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, Suriye ordusunun Nusra cephesinin kontrolündeki İdlib’e yönelik operasyonlarından rahatsız olan iktidarın İran ve Rusya Büyükelçilerine nota vermesine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığına, Adıyaman Açık Cezaevinde zehirlenen mahkûmlara geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve toplu yaşanılan yerlerde hijyen ve beslenme gibi konularda titiz denetimler yapılması gerektiğine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, halk eğitim merkezlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılan usta öğreticilerin sorunlarına,

İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığına,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığına, kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen kişilerden bazıları hakkında hiçbir dava ve işlem olmadığına ve bunların sorunlarıyla ilgilenilmesini dilediğine,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığına ve Kayseri’nin Yahyalı ilçesine,

 

 

 

 

 

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, geçirdiği rahatsızlık döneminde ve tedavisi süresince kendisini yalnız bırakmayan, iyi dilek ve dualarını gönderen herkese teşekkür ettiğine,

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, siyasetçi, yazar, çevirmen, ressam, heykelci Tektaş Ağaoğlu’nun 84 yaşında hayatını kaybettiğine,

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, 10 Ocak İdareciler Günü ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile 10 Ocak İdareciler Günü’nü kutladığına ve fikir adamı, eğitimci ve yazar Seyyid Ahmet Arvasi’yi rahmetle andığına,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Halkların Demokratik Partisi üyesi 28 kişinin gece yarısı gözaltına alınmalarına ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığına, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın bazı tasarruf ve uygulamalarına ve milletvekillerine Meclis Başkanını denetim yetkisi verilmesiyle ilgili düzenleme yapmak konusunda tüm partilere çağrıda bulunduğuna,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Troya’nın UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası’na eklenmesinin 20’nci yılı olması dolayısıyla 2018 yılının “Troya Yılı” ilan edilmesine ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığına,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın Meclisi tek taraflı ve dayatmacı yönettiğine ve bu tutumunu kınadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Tektaş Ağaoğlu’na Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Başkanlıkça, Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ile Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun toplanacakları gün, yer ve saate ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

 

 

 

MHP Grubunun, 10/1/2018 tarih ve 2565 sayıyla Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay tarafından, basın çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

HDP Grubunun, 10/1/2018 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım tarafından, Türkiye'deki basın özgürlüğünün önündeki engellerin bütün boyutlarıyla araştırılması ve gazetecilere yönelik tutuklama, basına sansür, kapatma gibi demokrasi dışı yöntemlerin sona erdirilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (6431 sıra no.lu),

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Yunanistan tarafından işgal edildiği iddia edilen Ege adalarının durumunun tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/2223) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 10 Ocak 2018 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun 10 Ocak 2018 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmeyerek gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmındaki işlerin görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, konuşma sırasının grupların milletvekili sayısına göre belirlenmesiyle ilgili bir kural olmadığına,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Meclisin yerleşik teamüllerine göre bir konuşma sırası belirlendiğine ve bu teamül ortadan kalkacaksa İç Tüzük’ün 61’inci maddesinin uygulanması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya’nın HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, çekimleri yapılan odanın ortak kullanım alanı olduğuna ve gizli bir şekilde değil açıkça çekim yaparak basına dağıttığına,

 

 

 

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Meclis Başkan Vekiline ait odaya izinsiz girilmesinin ve çekim  yapılmasının saygısızlık olduğuna ve bunu yapanları kınadığına,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında İç Tüzük hükümlerine göre disiplin cezası işlemi uygulanması gerektiğine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında uygulanması gereken müeyyidenin İç Tüzük’ün 161’inci maddesinin 3’üncü fıkrası olması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, iki gündür Mecliste oda meselesinin konuşulduğuna ve bu konunun ceza işlemi filan uygulanmadan bitirilmesi gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mecliste oda tartışmasının bu aşamaya gelmesinden üzüntü duyduğuna ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in bu tartışmalar nedeniyle bir cezaya muhatap olmasını tasvip etmediğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay’a teşekkür ettiğine ve Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’ya karşı herhangi bir hakaret kastının bulunmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya’nın HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in AK PARTİ grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Meclis Başkan Vekili ve Divana ayrılan odanın videoları ile fotoğraflarının gizlice çekilerek bir internet sitesine verilmesini kınadığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın şahsına sergilemiş olduğu davranışlar nedeniyle Manisa Milletvekili Özgür Özel’e İç Tüzük’ün 158’inci maddesine göre uyarma cezası verildi.

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın 1’inci Yasama Yılı ile 2’nci Yasama Yılı 01.10.2016 ila 30.04.2017 Döneminde Anayasa’nın 81’inci Maddesine Uygun Biçimde Andiçmeden Aralıksız Olarak Genel Kurulun 212 Birleşimine Katılmamasına Bağlı Devamsızlığı Nedeniyle Anayasa’nın 84’üncü ve İç Tüzük’ün 138’inci Maddeleri Uyarınca Gerekli Değerlendirmenin Yapılması İçin Başkanlık Divanının 20.07.2017 Tarihli ve 41 Numaralı Kararı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (3/1171) ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu’nun (Sıra Sayısı: 507) görüşmeleri tamamlanarak İç Tüzük’ün 138’inci maddesine göre Komisyon Raporu’nun açık oylamasının görüşmelerin tamamlanmasından itibaren yirmi dört saat sonra yapılacağı açıklandı.

2’nci sırasında yer alan, Kamu Denetçiliği Kurumu 2016, 2015, 2014 ve 2013 Yıllık Raporları Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporlarının  (5/8, 5/5, 5/4, 5/3)  (S. Sayısı: 289 ve 289’a 1’inci Ek),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/764) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 460),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündemde başka iş bulunmadığından, 11 Ocak 2018 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 18.43’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                         Bülent ÖZ                                                                                    İshak GAZEL

                         Çanakkale                                                                                         Kütahya

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye