TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

45’inci Birleşim

22 Aralık 2017 Cuma

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak altı oturum yaptı.

 

(Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Oturumlar)

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Birleşmiş Milletlerin Kudüs’le ilgili kararına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun, 22 Aralık 2017 Cuma günkü birleşiminde gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında bulunan işlerin görüşmelerinin tamamlanamaması hâlinde haftalık çalışma günlerinin dışında 23 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14.00’te toplanmasına ve bu birleşimde gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında bulunan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesine; gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında bulunan işlerin görüşmelerinin tamamlanması hâlinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına 26 Aralık 2017 Salı (dâhil) gününden 4 Ocak 2018 Perşembe (dâhil) gününe kadar ara verilmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, taşeron işçilerin haklarıyla ilgili düzenlemenin mutlaka Meclisten geçirilmesini talep ettiğine,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Dikili’de özel bir yurtta 7 erkek öğrencinin cinsel istismara uğraması olayına ve Meclisin bu olayın üzerine gitmesini dilediğine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 4 siyasi parti grup başkan vekili istiyorsa Danışma Kurulu yaparak grup önerilerindeki tatil kararını ortadan kaldırabileceklerine,

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, iktidar partisinin yaptığı öneriyi değerlendirebileceklerine ve ara verme kararının Anayasa’ya aykırı olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, yapılan işlemin Anayasa’ya aykırılığıyla ilgili iddialarını sürdürdüklerine ancak ara verme kararını ortadan kaldırıp çalışma kararı alacak yeni bir öneriyi kabul edeceklerine,

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Halkların Demokratik Partisi olarak ilkesel anlamda Meclisin çalışmasından yana olduklarına fakat yöntemsizliğe itiraz ettiklerine ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisinin diğer partileri dikkate almayarak kendi aralarında mutabakat yapmasını saygısızlık olarak addettiğine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Meclisin ara vermesi kararının değiştirilmesi yönünde 4 siyasi parti arasında mutabakat sağlanamadığına göre daha önce alınan karar çerçevesinde çalışmalara devam edileceğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Meclisin aldığı bir kararı kısa bir süre sonra farklı bir şekle getirmeyi doğru bulmadıklarına ve böyle bir değişikliğin 2 partinin kendi arasında yapacağı bir faaliyet olmadığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclisin ara vermesi kararını değiştirecek öneriye imza attıklarına ve bu imzayı atmakla kimseye nezaketsizlik yaptıklarını düşünmediklerine,

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve taşeron konusundaki düzenlemenin Meclis kapalıyken yapılmasına karşı olduklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 503), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2016 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin, 2016 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 174 adet Kamu İdaresine Ait Sayıştay Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1187), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun ve 2016 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile 2016 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1188) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 504), tümü üzerindeki son görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

 

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, makam odasında yapılan yenileme ve değişikliklere ilişkin bir açıklamada bulundu. 

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın makam odasında yapılan değişikliklerle ilgili yaptığı açıklamaya,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in  yaptığı konuşmaların hiçbirine katılmadığına,

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, muhalefetin söyleminin önemsiz ve değersiz olduğu şeklinde bir görüş beyan etmediğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

 

 

 

 

 

 

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Adalet ve Kalkınma Partisine,

İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanı olarak yasamanın başında olduğuna ve demokrasiyi özümseyen bir kişi olarak kuvvetler ayrılığına kesinlikle inandığına ve bir adli konuda yön gösterici, müdahale edici olmayacağına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Başbakan Binali Yıldırım, bütçenin kabulü nedeniyle bir teşekkür konuşması yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oturuma saat  00.24‘te son verildi.

 

 

 

 

 

İsmail KAHRAMAN

Başkan

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                       Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU

                         Osmaniye                                                                                           Hatay

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Beşinci ve Altıncı Oturumlar)

 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri sebebiyle ve görevini hukuk içinde tarafsız bir şekilde yerine getirmediği iddiasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/18) gündeme alınıp alınmamasına ilişkin ön görüşmeler tamamlandı; yapılan oylama sonucunda önergenin gündeme alınması kabul edilmedi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in (11/18) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın (11/18) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun (11/18) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 9 Ocak 2018 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 02.49’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                       Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU

                         Osmaniye                                                                                           Hatay

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye