TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

44’üncü Birleşim

21 Aralık 2017 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.01’de açılarak altı oturum yaptı.

 

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 503), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2016 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin, 2016 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 174 adet Kamu İdaresine Ait Sayıştay Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1187), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun ve 2016 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile 2016 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1188) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 504), görüşmelerine devam edilerek, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın maddeleri kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 9’uncu maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 10’uncu maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 11’inci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Türkiye’nin önündeki ilk sandıkta Adalet ve Kalkınma Partisine ve Genel Başkanına meydan okuduklarını ifade etmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 11’inci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, 23 Aralık günü yapılacak HDP Muş İl Kongresi için ilan afişlerinin billboardlarda yer almasını Valinin on gündür keyfî sebeplerle engellemeye çalışmasına ve bu anayasal suçun mutlaka takipçisi olacaklarına,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 12’nci maddesi üzerindeki soru-cevap işlemi sırasında yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 13’üncü maddesi üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, milletin hakkını ve hukukunu her şeye rağmen korumaya devam edeceklerine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Şenyurt Mahallesi’nde tespit edilen rayiç bedelle ilgili problemlerin çözülmesi gerektiğine,

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 14’üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 15’inci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amerika vetosuna, tüm tehditlere ve şantajlara karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kudüs’le ilgili alınan kararın hem bölge açısından hem Filistin davası açısından memnuniyet verici olduğuna,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Kudüs’ün bütün semavi dinlerin ortak mekânı olduğuna ve yapılması gerekenin dünyanın neresinde mazlum halklar varsa onlar için mücadeleye destek vermek olduğuna,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Kudüs’le ilgili almış olduğu karardan dolayı memnuniyet duyduklarına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Kudüs’le ilgili almış olduğu kararın hayırlı olmasını dilediğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, OHAL için çıkarılmış KHK yetkisinin taşeronlarla ilgili düzenleme için kullanılmamasını ve bu konunun Meclis uzlaşmasına emanet edilmesini beklediklerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

 

Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Roman vatandaşların sorunları konusunda gösterilen yaklaşıma,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, etnik kökeni, mezhebi, meşrebi, inancı ne olursa olsun bu ülkede yaşayan herkesin Türk milletinin bir ferdi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli bir vatandaşı olduğuna ve bu konu üzerinden tartışma yürütmenin doğru olmadığına,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, şehir hastanelerinin kira ödemelerine ilişkin bilgi almak istediğine,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal’ın 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 5’inci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Bitlis’te Yukarıölek köyü mezarlığında bulunan 267 cenazenin savcılık talimatıyla çıkarılarak İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 12’nci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 13’üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 13’üncü maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

 

 

Mardin Milletvekili Mithat Sancar, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün’ün 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel’in yaptığı açıklaması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 7’nci maddesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Danışma Kurulunun, (11/18) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 3’üncü sırasına alınmasına ve gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmelerin Genel Kurulun 22 Aralık 2017 tarihli 45'inci Birleşiminde 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasından sonra yapılmasına ve bu birleşimde (11/18) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmelerin tamamlanmasına kadar Genel Kurulun çalışmalarına devam etmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Birleşmiş Milletlerin Kudüs Karar Tasarısı’nı kabul etmesine,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Roman vatandaşlarla ilgili konulara Hükûmetin gerek tüm siyasi parti gruplarının çok ciddi bir desteği olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 22 Aralık 2017 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 03.02’de son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

                      İshak GAZEL                    Barış KARADENİZ                    Vecdi GÜNDOĞDU

                          Kütahya                                    Sinop                                            Kırklareli

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye