TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

43’üncü Birleşim

20 Aralık 2017 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak on bir oturum yaptı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonunun vaki davetine icabetle 24-27 Aralık 2017 tarihlerinde Cezayir'e ziyaret gerçekleştirmesine ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 503), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2016 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin, 2016 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 174 adet Kamu İdaresine Ait Sayıştay Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1187), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun ve 2016 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile 2016 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1188) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 504), görüşmelerine devam edilerek;

Gençlik ve Spor Bakanlığı,

Spor Genel Müdürlüğü,

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu,

Maliye Bakanlığı,

 

 

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı,

Kamu İhale Kurumu,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu,

2018 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2016 yılı merkezî yönetim kesin hesapları kabul edildi.

Gelir bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 9’uncu maddesine kadar kabul edildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan ve milletvekillerinden oluşan futbol takımını tebrik ettiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dokuzuncu tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dokuzuncu tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı’nın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dokuzuncu tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 2017 Yılı Orta Vadeli Program ve program tanımlı dokümanlara bakıldığında 2017 yıl sonu itibarıyla yüzde 1,5 faiz dışı açık olmasının beklendiğine,

 

 

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dokuzuncu tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve taşeronla ilgili düzenlemenin KHK’yle yapılmasının doğru olmadığına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dokuzuncu tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dokuzuncu tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dokuzuncu tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dokuzuncu tur görüşmelerinde soru-cevap kısmında yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dokuzuncu tur görüşmelerinde soru-cevap kısmında yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

 

 

 

 

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 1978 Kahramanmaraş olaylarının dış ve iç provokatörlerin tezgâhladığı bir oyun olduğuna ve yeni olaylara fırsat vermemek için 2011’den itibaren yıl dönümü toplantılarına izin verilmediğine,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, taşeron işçilere KHK’yle kadro verilmesinin olağanüstü hâl ilanına sebep olan olaylardan olmadığından  Anayasa’ya aykırı olduğuna,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 4’üncü maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, siyasi partilerin, bu ülkenin çok renkli, çok dilli, çok kimlikli, çok kültürlü farklılıklarını siyaseten oya devşirmek adına insanları bölmelerinin bu ülkeye verilebilecek en büyük zarar olduğuna,

Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Ağrı’da yaşanan fişleme olayına bir açıklık getirilmesini talep ettiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 8’inci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında yaşananlara ve hatibin konuşmasının sonlandırılması gibi bir yöntemi kabul etmediklerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklaması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dokuzuncu tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına ve CHP Grubuna,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 8’inci maddesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 8’inci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere Başkanlık Divanında yapılan incelemeyi müteakiben uygun bulunan üyelerin isimlerine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, konuşmalarda Arapça kelimelerin tutanaklara “Türkçe olmayan dil” olarak geçtiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 21 Aralık 2017 Perşembe günü saat 11.00’de toplanmak üzere birleşime 04.07’de son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                  Bülent ÖZ                             Mustafa AÇIKGÖZ

                         Osmaniye                               Çanakkale                                        Çanakkale

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye