TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

41’inci Birleşim

18 Aralık 2017 Pazartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak dokuz oturum yaptı.

 

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 503), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2016 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin, 2016 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 174 adet Kamu İdaresine Ait Sayıştay Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1187), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun ve 2016 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile 2016 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1188) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 504), görüşmelerine devam edilerek;

Avrupa Birliği Bakanlığı,

Türk Akreditasyon Kurumu,

Millî Eğitim Bakanlığı,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,

Yükseköğretim Kurulu,

Üniversiteler:

Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze Teknik Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi,

2018 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2016 yılı merkezî yönetim kesin hesapları;

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi 2018 yılı merkezî yönetim bütçeleri;

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi 2016 yılı merkezî yönetim kesin hesapları;

Kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı konusunda bütün partilerin hemfikir olduğuna ve gösterilen duyarlılığa teşekkür ettiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, ırkçılık ile milliyetçiliği birbirinden ayırmak gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, 3’üncü ve 4’üncü sınıf ders kitaplarındaki evlilik ve aile ilişkileriyle ilgili konularda neden Medeni Kanun’un esas alınmadığını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Siirt Milletvekili Yasin Aktay’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Reza Zerrab’la ilgili Amerika’da görülen davada yeni deliller ve devlet bankalarıyla ilgili ciddi iddialar ortaya çıktığı için suç duyurusunda bulunduklarına ve Mecliste de bir komisyon kurulmasını talep ettiklerine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kapatılan üniversitelerde güvenlik soruşturmasından geçmiş öğrencilere verilen ön lisans diplomalarında fişleme şeklinde ibarelerin yer aldığına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Türkiye’nin Avrupa Birliği ilişkisinin olumlu seyrinin Cumhuriyet Halk Partisinin de arzusu olduğuna ancak Hükûmetin Türkiye’yle ilgili olumsuz algı yaratacak iş ve işlemler yapmak suretiyle bir fırsat vermemesini tavsiye etmek durumunda olduklarına,

 

 

 

 

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından onaylanan Batasuna kararına,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Edirne Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı hakkında bir kınama cezası verilmesine,

İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Millî Eğitim Bakanından, çocukların cemaatlere, tarikatlara teslim edilmemesini rica ettiğine ve Roman çocukların okula erişimlerinde yaşanan sıkıntıların çözümü için bir çalışma olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, öğretmen alımlarında liyakat ve objektif ölçümün yapılabileceği bir mülakat yöntemi konusunda çalışma olup olmadığını, okul müdürü veya yönetici atamalarındaki kriteri ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nde bir değişiklik düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istediğine,

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, terör örgütüyle iltisakı olan hiçbir özel okula eğitim öğretim desteği ödemesi yapılmadığına,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, KHK’lerle yönetilen bir ülke durumunda olunduğuna ve OHAL’de hayat boyu devam edecek kararlar alınamayacağına,

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Mustafa Kemal Atatürk’ün 17 Aralık 1927’de Mecliste yaptığı konuşmasındaki tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla ilgili sözlerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğuna ve tepki ve protesto hakkı yoksa, KHK’lerle, OHAL bahane edilerek bu hak ortadan kaldırılmışsa bunun demokrasiye bir darbe olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Markar Eseyan’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanına,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Avrupa Birliği Ömer Çelik, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Hükûmete,

 

 

 

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Avrupa Birliği Ömer Çelik, tekraren, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Hükûmete,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, tekraren, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde soru-cevap işlemi sırasında yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde soru-cevap işlemi sırasında yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün, Karşıyaka Spor Kulübüne başarılar dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinde (TÜRKPA) Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturacak üyelerin isimlerine,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi, Asya Parlamenter Asamblesi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, NATO Parlamenter Asamblesi, Parlamentolar Arası Birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere Başkanlık Divanında yapılan incelemeyi müteakiben uygun bulunan üyelerin isimlerine,

İlişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 19 Aralık 2017 Salı günü saat 11.00’de toplanmak üzere birleşime 01.39’da son verildi.

 

 

 

 

 

Yaşar TÜZÜN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ       Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU          Bayram ÖZÇELİK

                             Bolu                                       Hatay                                              Burdur

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye