TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

38’inci Birleşim

15 Aralık 2017 Cuma

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.02’de açılarak dokuz oturum yaptı.

 

CHP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri sebebiyle ve görevini hukuk içinde tarafsız bir şekilde yerine getirmediği iddiasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/18) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününü kapsayan Danışma Kurulu veya grup önerisinin Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki Parlamento heyetinin, İslamabad’da düzenlenecek Parlamento Başkanları Konferansı’na katılmak üzere Pakistan’a ziyarette bulunmalarına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 503), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2016 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin, 2016 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 174 adet Kamu İdaresine Ait Sayıştay Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1187), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun ve 2016 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile 2016 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1188) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 504), görüşmelerine devam edilerek;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

Kalkınma Bakanlığı,

Türkiye İstatistik Kurumu,

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

Adalet Bakanlığı,

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu,

Türkiye Adalet Akademisi,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu,

2018 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2016 yılı merkezî yönetim kesin hesapları;

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2016 yılı merkezî yönetim kesin hesabı,

Kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dördüncü tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadeleri sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Adalet Bakanı Adbulhamit Gül’ün 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dördüncü tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dördüncü tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Yunanistan’ın, işgal ettiği adalardan bazılarına belediye başkanı atadığına,

Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Ege’de anlaşmalarla egemenliği Yunanistan’a bırakılmamış adalar ve kayalıkların durumuyla ilgili bilgi almak istediğine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, görüşmeleri yapılan bakanlık bütçeleri dışında başka konuları dile getirmenin iyi niyetli bir yaklaşım olmadığına ve 1996 yılından bugüne kadar hiçbir adanın hukuki veya fiilî durumunda değişiklik olmadığına,

Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Türkiye'de yüz binlerce insanın ilk tapu kadastro işlemlerinden dolayı mağdur olduğuna ve bu mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Ezidilerin Ezi Bayramı’nı kutladığına, Meclisteki bir danışman hakkında Ankara 13. İdare Mahkemesinin verdiği karara ve Diyarbakır Valiliğinin İnsan Hakları Film Festivali’ni yasaklamasına,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dördüncü tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dördüncü tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dördüncü tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki ifadelerinin Halkların Demokratik Partisine bir suçlama şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dördüncü tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dördüncü tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın dördüncü tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki ifadelerinde HDP’nin tüzel kişiliğiyle ilgili bir suçlaması olmadığına,

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat’ın Niksar ilçesinin Büyükyurt köyünde ahşap bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden çocuklara Cenab-ı Hak’tan rahmet dilediğine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den, konuşmalar sırasında sordukları konular hakkında açıklama yapmasını beklediklerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, Ezidi toplumunun Ezi Bayramı’nı kutladığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, Tokat’ın Niksar ilçesinin Büyükyurt köyünde yangında hayatını kaybeden çocuklara Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 16 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 11.00’de toplanmak üzere birleşime 23.38’de son verildi.

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

                 Vecdi GÜNDOĞDU                                                                    Mustafa AÇIKGÖZ

                         Kırklareli                                                                                         Nevşehir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye