TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

37’nci Birleşim

14 Aralık 2017 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.02’de açılarak yedi oturum yaptı.

 

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 503), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2016 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin, 2016 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 174 adet Kamu İdaresine Ait Sayıştay Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1187), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun ve 2016 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile 2016 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1188) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 504), görüşmelerine devam edilerek;

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Rekabet Kurumu,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü,

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

Millî Savunma Bakanlığı,

Savunma Sanayi Müsteşarlığı,

2018 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2016 yılı merkezî yönetim kesin hesapları kabul edildi.

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Genel Kurulu ziyaret eden İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencilerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak “Hoş geldiniz.” dediklerine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Genel Kurulu ziyaret eden İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencilerine “Hoş geldiniz.” dediğine ve Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Genel Kurulu ziyaret eden İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencilerine “Hoş geldiniz.” dediğine ve yapılan konuşmalara Bakanın cevap vermesinin daha uygun olduğuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Genel Kurulu ziyaret eden İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencilerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak “Hoş geldiniz.” dediklerine,

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Hakk’a yürüyen halk ozanı Ali Kızıltuğ’un ailesine ve yakınlarına sabır dilediğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, halk ozanı Ali Kızıltuğ ile ölümünün 40’ıncı yıl dönümünde Oğuz Atay’a Allah’tan rahmet dilediğine ve bugün 89’uncu doğum günü olan Cengiz Aytmatov’u rahmetle andığına,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Van Milletvekili Adem Geveri’nin 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Van Milletvekili Adem Geveri’nin 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Van Milletvekili Adem Geveri’nin 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, toplumların ancak kendi tarihlerini, geçmişlerini, hataları gördükleri ve eleştirdikleri zaman ilerleyebileceklerine ve halkın temsilcisi olarak eleştirilerini yapmak zorunda olduklarına,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, milletvekillerinin bütün milleti temsil ettiklerine ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, 4 bakanlığın bütçesinin görüşmelerinin yapıldığı sırada Genel Kurulda sadece 1 bakanın bulunmasına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Genel Kuruldaki tutum ve davranışlarına ve 4 bakanlığın bütçe görüşmeleri yapılmasına rağmen Genel Kurulda sadece 1 bakanın bulunmasına,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, bütçenin bir yatırım bütçesi olduğuna ve bütçede terörle mücadele için ayrılan kaynağa itiraz etmenin ülkenin birlik ve beraberliğine itiraz etmek olduğuna,

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bütçe görüşmeleri sırasında bakanların Genel Kurulda bulunamamalarının zorunlu sebeplerden kaynaklandığına ve Hükûmetin temsil edildiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Celal Doğan’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İstanbul Milletvekili Celal Doğan’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, tutuklu milletvekilleriyle ilgili işlemlerde ayrımcılık yapıldığına ve partiler arasında bir diyalogla Meclisteki gerginliği ve eşitsizliği çözmek gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Genel Kurul salonundaki aydınlatma ve ısıtmaya,

Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, TESKOMB Başkanının milletvekili olmasının kabul edilebilir bir şey olmadığına ve bu konuda bir açıklama beklediğine,

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül’ün 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül’ün TESKOMB Başkanı olmasıyla ilgili konuyu ahlakla ifade etmenin doğru olmadığına ve bu konuda  müracaat edilirse Meclis Başkanlığının gereğini yapacağına,

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Külliye’de yapılan İstihdam Şûrası’na ve ödül alan illere,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, konuşmalar sırasında materyal kullanımına,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmir Milletvekili Necip Kalkan’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, konuşmalar sırasında müzakerelerin kalitesini artırmaya yönelik materyal kullanımının olabileceğine ve İzmir Milletvekili Necip Kalkan’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Muğla Milletvekili Nihat Öztürk’ün 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Muğla Milletvekili Nihat Öztürk’ün 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, silahların ne kadar iyi yapıldığı ifadelerinin alkışlanması karşısında dehşete kapıldığına,

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 75 yaşındaki Kezban Saçılık’a Yüksel Caddesi’nde polisler tarafından yapılan muameleye,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerindeki soru-cevap işlemi sırasında yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerindeki soru-cevap işlemi sırasında yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, bütçe görüşmelerinde yapılan değerlendirmelere ve bazı konuların şahsileştirildiğine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, yapılan görüşmelerde konuların şahsileştirilerek ve şahsi sataşmalarla bakanlıklar üzerinde âdeta bir rol biçmeye çalışıldığına ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencilerine “Hoş geldiniz.” denildi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Mardin Milletvekili Mithat Sancar, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

 

 

 

Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’ın  yaptıkları açıklamaları sırasında şahsına,

Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’nun 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu,  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’ün 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’un 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün;

Başkanlık Divanı olarak halk ozanı Ali Kızıltuğ’a Allah’tan rahmet dilediklerine,

Bakanların Genel Kurulda bulunmamaları konusuna,

Meclis Başkanı başkanlığında 4 Meclis başkan vekili olarak yapılan toplantıda tutuklu milletvekilleriyle görüşme konusunun gündeme getirildiğine ve kendisinin de bu konunun takipçisi olacağına,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 11.00’de toplanmak üzere birleşime 00.59’da son verildi.

 

 

 

 

 

Yaşar TÜZÜN

Başkan Vekili

 

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK                                                                             Fehmi KÜPÇÜ

                           Burdur                                                                                              Bolu

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye