TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

36’ncı Birleşim

13 Aralık 2017 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.02’de açılarak altı oturum yaptı.

 

Başkanlıkça, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, esas komisyon olarak İçişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen (2/1954), (2/1955) ve (2/1956) esas numaralı Kanun Tekliflerini geri aldığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 503), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2016 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin, 2016 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 174 adet Kamu İdaresine Ait Sayıştay Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1187), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun ve 2016 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile 2016 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1188) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 504), görüşmelerine devam edilerek;

Hazine Müsteşarlığı,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,

Sermaye Piyasası Kurulu,

Vakıflar Genel Müdürlüğü,

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

Basın – Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

 

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,

Atatürk Araştırma Merkezi,

Atatürk Kültür Merkezi,

Türk Dil Kurumu,

Türk Tarih Kurumu,

Kişisel Verileri Koruma Kurumu,

2018 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2016 yılı merkezî yönetim kesin hesapları kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve bu konuşma nedeniyle İç Tüzük hükümlerinin uygulanması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Filistin’in başkentinin Doğu Kudüs olduğu ve büyükelçiliklerin orada açılmasıyla ilgili bir tavsiye kararının İstanbul’da yapılmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına iletilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinden alınmasını Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulunun talimatıyla Meclise teklif ettiklerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, ülkenin bütünlüğü için duruşlarını sürdürmeye devam edeceklerine ve tarih, sosyoloji ve coğrafyanın inkâr edilemeyeceğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in ifadelerine katılmadıklarına ancak kürsü dokunulmazlığının olması gerektiğini düşündüklerine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Türkiye’yi bölmek amacıyla yapılan konuşmaları demokratik bir olgunluk içerisinde görmenin mümkün olmadığına,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, her türlü bölücülüğe ve bölücü söze karşı olduklarına ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in sözlerinin hiçbir şekilde kürsü dokunulmazlığıyla alakalı olmadığına,

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisinin üniter devlet, Misakımillî sınırları, coğrafi tanımlar konusundaki hassasiyetinin belli olduğuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, sosyal demokrat bir parti olarak şok edici her fikrin bile açıkça söylenebilmesinden yana olduklarına,

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Atatürk Tarih Kurumu bütçesi üzerinde yapacağı konuşmasında prompter kullanmak istediğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına iletilmek üzere ortak bir metnin imzaya açılmasını teklif ettiğine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Doğu Kudüs’ün bağımsız Filistin devletinin başkenti olarak tanınması hakkında ortak bir metne imza atacaklarına,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Doğu Kudüs’ün bağımsız Filistin devletinin başkenti olarak tanınmasıyla ilgili bildirgeye katılacaklarına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa’da özel bankaların kredi kullanan çiftçileri TARSİM’i kendilerinden yaptırmaya mecbur kıldığına ve bu konuda gereğinin yapılmasını beklediğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Mavi Marmara Anlaşması’ndan sonra İsrail ile Türkiye arasındaki anlaşmalarda “Tel Aviv” yerine “Kudüs” yazılmaya başlandığına,

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, iki taraflı anlaşmaların bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı neredeyse orada imzalandığına,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, geçmişte yapılan hataları eşeleyip iç siyaset malzemesi yapılacak davranışlardan kaçınılması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin hassasiyetine teşekkür ettiğine, rutin bir uygulamayı “tanıma” anlamına gelecek şekilde yorumlamanın bir anlamı olmadığına,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, İzmir Milletvekili Atila Sertel’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, oturumu yöneten Başkan Vekili olarak bir milletvekilinin konuşması üzerine görüş açıklama, üzüntü bildirme ve o milletvekilini kamuoyu önünde güç duruma uğratacak bir davranışta bulunma hakkı olmadığına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Atila Sertel, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İzmir Milletvekili Atila Sertel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, İzmir Milletvekili Atila Sertel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın ikinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, kadın elinin değmediği bir bütçenin kapsayıcı olmadığına ve hayatın her alanında kadın-erkek eşitliği için mücadele etmeye devam edeceklerine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kudüs konusunda gösterdiği tavır nedeniyle tüm milletvekillerine teşekkür ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında şahsına ve Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e, sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadeleri nedeniyle İç Tüzük’ün 163’üncü maddesi uyarınca iki birleşim için Meclisten geçici çıkarma cezası verilmesi kabul edildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı;

Bütün milletvekillerinin Türkiye milletvekili olduğuna,

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar’a Allah’tan rahmet dilediğine,

Doğu Kudüs’ün Filistin’in başşehri olarak kabul edilmesine Meclis olarak destek verilirken aynı zamanda bu konudaki iç eleştirileri dile getirmenin çok uygun olmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

İslam İşbirliği Teşkilatı ile tüm dünya devletlerini, sınırları 1967'de belirlenen ve hâlen işgal altında bulunan Doğu Kudüs'ü bağımsız Filistin devletinin başkenti olarak tanımaya davet ettiklerine ilişkin AK PARTİ Grubu, CHP Grubu ve MHP Grubunun ortak çağrı bildirisi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.  

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 14 Aralık 2017 Perşembe günü saat 11.00’de toplanmak üzere birleşime 23.23’te son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

                 Barış KARADENİZ                                                                              Sema KIRCI                                                                            Sinop                                                                              Balıkesir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye