TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

35’inci Birleşim

12 Aralık 2017 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.04’te açılarak yedi oturum yaptı.

 

Başkanlıkça, Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın, esas komisyon olarak Anayasa Komisyonuna, tali komisyon olarak da Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna havale edilen (2/411) esas numaralı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’ni geri aldığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman Başkanlığındaki bir heyetin, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzuq A. Al-Ghanım'ın vaki davetine icabet etmek üzere 16-18 Aralık 2017 tarihleri arasında Kuveyt'e resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 503), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2016 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin, 2016 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 174 adet Kamu İdaresine Ait Sayıştay Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1187), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun ve 2016 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile 2016 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1188) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 504), görüşmelerine devam edilerek;

 

 

 

 

Cumhurbaşkanlığı,

Türkiye Büyük Millet Meclisi,

Sayıştay,

Anayasa Mahkemesi,

Yargıtay,

Danıştay,

Başbakanlık,

Kamu Denetçiliği Kurumu,

Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,

Diyanet İşleri Başkanlığı,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu,

2018 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2016 yılı merkezî yönetim kesin hesapları kabul edildi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Meclis Başkanlık Divanının, Genel Kurulda partilerin, kişilerin yayın yapıp yapamayacaklarına ilişkin konuyu açıklığa kavuşturması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Genel Kurulda cep telefonunun yasak olmadığına, kullandıkları aparatı kaldırmayacaklarına ve sadece kendi milletvekillerini kendi sosyal medya hesaplarından yayınladıklarına,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Meclisin halk adına görev yaptığına ve halktan gizlenebilecek hiçbir iş, işlem ve söylemi olmaması gerektiğine, kısıtlılık veya yasakçılığın Meclisin temsil ettiği iradeye denk düşmeyeceğine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, iki oturum arasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’e fiilî saldırıda bulunulmak istendiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, milletvekillerinin birbirlerine karşı nezaket çerçevesinde davranması ve fiilî bir davranışa hep birlikte karşı çıkılması gerektiğine,

 

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, iki oturum arasında kendisine karşı fiilî saldırı girişiminde bulunulmasına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Meclis Başkanlığının faaliyet raporu yayınlamasına karşı olmadıklarına ancak dijital çağda bunu yayınlamanın envaitürlü yolu olduğuna,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerini düzelttiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İzmir Milletvekili Musa Çam’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Genel Başkanına,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

 

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Hükûmete,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın birinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden Endonezya Temsilciler Meclisi Adalet ve Yasama Komisyonu Başkanı ve üyelerine “Hoş geldiniz.” denildi.

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden Pakistan Azad Keşmir Parlamentosu Başkanı Shah Ghulam Qadir ve beraberindeki heyete “Hoş geldiniz.” denildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın;

Meclis yayınlarının nasıl olacağının kurala bağlandığına ve buna riayet edilmesi gerektiğine,

Meclisin ve milletvekillerinin hukukunu zedeleyecek söz ve davranışlardan kaçınmak gerektiğine,

Görüşmelerin sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi için tüm milletvekillerinden İç Tüzük’te belirtilen hususlara dikkat etmelerini istirham ettiğine ve devletin başı olan Cumhurbaşkanına yönelik iftira ve yaralayıcı sözlerden kaçınılması gerektiğine,

Meclis Başkanının makam aracının Başbakanlıktan tahsis edildiğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından herhangi bir harcama yapılmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 13 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 11.00’de toplanmak üzere birleşime 23.17’de son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

                         Bülent ÖZ                            İshak GAZEL                            Bayram ÖZÇELİK                                                                        Çanakkale                                         Kütahya                           Burdur

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye