TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

34’üncü Birleşim

11 Aralık 2017 Pazartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 13.03’te açılarak dört oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs’le ilgili kararına, millet ve devlet olarak Filistinlilerin yanında olunduğunun her zeminde ifade edildiğine, bölgede ve dünyada sağduyu ve barışın hâkim olmasını dilediğine, 26’ncı Dönemin birinci devresinde yaptığı çalışmalar ve temsil göreviyle ilgili faaliyetleri rapor hâline getirip milletvekillerinin dikkatine sunmak istediğine ve 2018 yılı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz ettiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 503), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861), 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2016 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin, 2016 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 174 adet Kamu İdaresine Ait Sayıştay Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1187), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun ve 2016 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ile 2016 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1188) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 504), tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi ve tasarıların 1’inci maddeleri okundu.

 

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve CHP Grup Başkanına,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Başbakan Binali Yıldırım’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve CHP Grup Başkanına,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım’ın 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, bütçe görüşmelerinde teamül olarak genel başkanlar konuştuğunda cevap hakkı talep edilmediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 12 Aralık 2017 Salı günü saat 11.00’de toplanmak üzere birleşime 21.49’da son verildi.

 

 

 

 

 

İsmail KAHRAMAN

Başkan

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                      Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU                         Osmaniye                                                                                           Hatay

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye