TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

33’üncü Birleşim

6 Aralık 2017 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.04’te açılarak dört oturum yaptı.

 

Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 83’üncü yıl dönümüne,

Mardin Milletvekili Erol Dora, tutuklu milletvekillerine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Balıkesir ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu cevap verdi. 

 

Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na konuşmalarından dolayı, Hükûmete taşeron işçilere verilecek kadrodan dolayı teşekkür ettiğine ve 40 bin geçiş garantisi verilen Osman Gazi Köprüsü’nden günde sadece 17 bin aracın geçtiğine,

Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, ABD’nin Kudüs’ü siyonizmin başkenti olarak tanıyacağına ilişkin ifadelerinin Müslüman ümmeti yok saymak demek olduğuna ve Kudüs’ü kendi kaderine terk etmeyeceklerine,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, AKP yöneticilerinin işsizlikle ve hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşların hâlini ne zaman göreceğini öğrenmek istediğine,

 

 

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, 1994 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, 2002 yılından itibaren de ülkeyi tek başına yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetlerinin İstanbul’u yaşanamaz hâle getirdiğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, emperyalist Batı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında Türkiye’yi itibarsızlaştırmak için sistematik yıkım planını tedavüle soktuğunun artık gizlenemeyecek kadar açık ve net olduğuna,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CMK ücret tarifesindeki müdafi ücretlerinin neden yükseltilmediğini ve hâkim ve savcılar ile avukatlar arasındaki çifte standart uygulamaların neden sona erdirilmediğini öğrenmek istediğine ve avukatların emekliliklerinin Emekli Sandığı kapsamına alınması gerektiğine,

Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Türkiye her alanda büyük bir atılım gerçekleştirirken uluslararası şer odakları ve bunların Türkiye’deki uzantılarının bu gelişimi durdurmak için her yolu mübah gördüklerine,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, FET֒den kapatılan Melikşah Üniversitesinin arsasıyla ilgili davaya ve vatandaşların elinden arsalarının zorla alındığına,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, BİRLEŞİK METAL-İŞ Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işlerinden çıkarılan Posco Assan işçilerinin mağduriyetinin devam ettiğine,

Trabzon Milletvekili Salih Cora, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında medya kuruluşlarını ve özellikle A Haber ve ATV’yi hedef alan açıklamalarına,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, lig usulüne tabi spor dalları için yüzde 5 ila yüzde 15 arasında vergi oranı uygulanmasına,

İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 685 sayılı KHK’yle 23/1/2017 tarihinde kurulmasına karar verilen OHAL Komisyonunun hâlâ toplanmadığına ve Orman ve Su İşleri Bakanının neden Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıkmadığını öğrenmek istediğine,

Mersin Milletvekili Hacı Özkan, AK PARTİ hükûmetleri olarak tüm çalışanların şartlarını iyileştirmenin mücadelesi içinde olduklarına, taşeron işçiler ve mevsimlik geçici işçilerle ilgili düzenlemeler yapılacağına,

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü’ne,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, SGK tarafından 15 bin kadının maaşının anlaşmalı boşanma olduğu gerekçesiyle kesildiğine ve bu konudaki tespitlerin doğru yapılarak mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini beklediğine,

 

 

 

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili açıklamalarının memnuniyet verici olduğuna, mevsimlik işçilerin sıkıntılarının da dikkate alınması gerektiğine, uzman çavuşların 4/C’den 4/B’ye geçirilmesi konusunda bir düzenleme beklendiğine ve Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ile Tel Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağına ilişkin haberlere,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, mahkemenin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 7 Aralıkta yapılacak duruşmasıyla ilgili daha önce aldığı kararı iptal etmesine ve 6 Aralık ile 1 Ocak arasında Ankara’da bütün eylem, etkinlik ve demokratik gösterilerin yasaklanmasına,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Amerika Birleşik Devletleri’nin Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımak niyetine ve Türkiye'nin etkin diplomasi yürüterek çatışmaları önlemeye hizmet edecek sağduyulu bir tutum benimsemesini ve Filistin halkının haklarını korumayı amaçlayan ilkeli bir duruş sergilemesini beklediğine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, ABD Başkanı Trump’un, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımak ve Tel Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımak konusundaki açıklamalarına, taşeron işçilerle ilgili yasal düzenleme yapılacak olmasına ve 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83’üncü yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83’üncü yıl dönümüne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Kudüs’ün başkent yapılmasının hem uluslararası hukuka hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğuna ve gruplar kendi arasında mutabakata varırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ortak bir deklarasyon yayınlanabileceğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Başkanlıkça, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın görüşmelerinde uygulanacak söz kayıt işlemleri ve usullerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu,

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu,

Çevre Komisyonu,

Dilekçe Komisyonu,

Adalet Komisyonu,

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu,

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu,

Anayasa Komisyonu,

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu,

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu,

Dışişleri Komisyonu,

Geçici Başkanlıklarının; komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptıklarına ilişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

MHP Grubunun, 6/12/2017 tarih ve 2524 sayıyla Grup Başkan Vekili Samsun Milletvekili Erhan Usta tarafından, Türkiye'de enflasyonun nedenlerinin ve çözüm önerilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

HDP Grubunun, 6/12/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım tarafından, Anayasa’yı, temel hak ve özgürlükleri korumakla görevli Anayasa Mahkemesinin ilke kararını tanımamış olması, yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığını görmezden gelmesiyle yerel mahkemelerdeki yargı süreçlerini etkilemesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (6117 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 6/12/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ile Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş tarafından, enflasyon nedeniyle tüm maaşlarda yaşanan kaybın ne kadar olduğunun araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1548 sıra no.lu),

Görüşmelerinin Genel Kurulun 6 Aralık 2017 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak’ın HDP grup önerisi üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz’ün HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda boş bulunan ve HDP Grubuna düşen 1 üyeliğe Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir seçildi.

 

(10/114, 365, 378, 494, 702, 884, 1423, 1431, 1442, 1449, 1597, 1787, 1808, 1949, 1955, 1970, 2056, 2092, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099) esas numaralı, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu,

(10/2101, 135, 2103, 298, 1150, 2002, 2104, 2112, 2113) esas numaralı, Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu,

Üyeliklerine, siyasi parti gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler.

 

Başkanlıkça, üyeleri belirlenmiş olan komisyonların başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmak üzere toplanacakları gün, yer ve saate ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1945) ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 506) görüşmeleri tamamlanarak,

2’nci sırasında yer alan, AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/745) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S.Sayısı:457) görüşmeleri tamamlanarak,

3’üncü sırasında yer alan, Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/712) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 385),

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildiler.

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/764) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 460),

5’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/763) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 465),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, oyuncular için geçerli olan gelir vergisi oranlarına ve kulüp yönetimlerine acil bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, gazetelerin kendi yorumları çerçevesindeki değerlendirmelerini siyasi partilere ihale eden yaklaşımı doğru bulmadığına,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Rıza Sarraf’ın Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yargılanmadığı için Amerika’da yargılandığına ve muhalefetin bu olayı geçiştirmesinin mümkün olmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın 506 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerinde oyunun rengini belli etmek üzere yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Birleşmiş Milletler kararları hilafına Kudüs'ün tarihî statüsünü değiştirme yönündeki maceracı girişimleri kesin ve tartışmasız bir şekilde reddetme iradesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak dünya kamuoyuna ifade ve ilan edildiğine ilişkin siyasi parti gruplarının ortak bildirisi okundu, Başkanlıkça gereğinin yerine getirileceği açıklandı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın resmî olarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu haksız ve hukuksuz kararı alanları kınadıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Danışma Kurulunun, 7/12/2017 Perşembe günü Genel Kurulun toplanmamasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 11 Aralık 2017 Pazartesi günü saat 13.00’te toplanmak üzere birleşime 22.17’de son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ    Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU                    Bülent ÖZ                          Nevşehir                                   Bursa                                           Çanakkale

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye