TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

32’nci Birleşim

5 Aralık 2017 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.03’te açılarak altı oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Arzu Erdem,

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç,

5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 83’üncü yıl dönümüne;

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, hafriyat kamyonlarının neden olduğu ölümlere,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Başkanlık Divanı olarak 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 83’üncü yıl dönümünü kutladığına, Mardin, Adıyaman ve Gaziantep’te bir dizi çalışma ve toplantı yapan KEFEK üyelerini tebrik ettiğine ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ilişkin bir konuşma yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Didem Engin,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir,

5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 83’üncü yıl dönümüne;

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 4-10 Aralık Dünya İnsan Hakları Haftası’na ve 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 83’üncü yıl dönümüne,

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak, Amerika’nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma ve İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı almaya hazırlandığı yönündeki haberlere,

 

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, bekçilik alımlarıyla ilgili sınavlarda şaibe çıkmaması için tedbir alınması gerektiğine,

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 83’üncü yıl dönümüne ve başörtülü kadınların milletvekili seçilme hakkını ilk defa AK PARTİ iktidarıyla 7 Haziran 2015’te elde ettiğine,

Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK PARTİ’den kurtulmak için 17 Aralık ve 15 Temmuzda Türkiye’ye diz çöktüremeyenlerin ellerindeki sahte belgelerle algı operasyonu yaparak diz çöktürme savaşı verdiklerine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Şırnak’ta bir kömür ocağında yaşamını kaybeden 3 işçiye rahmet dilediğine, sorumlular hakkında ne tür işlem yapıldığını ve ne gibi güvenlik önlemleri alındığını öğrenmek istediğine,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli’deki POSCO işçilerinin durumuna,

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana’da yaşanan çevresel sorunlar ve özellikle hava kirliliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ettiğine,

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, mevsimlik işçilerle ilgili düzenleme yapılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Alvarlı Barajı konusuna yaklaşımı nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na teşekkür ettiğine ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ne,

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Hükûmetin doların dengeye gelmesini beklemekten başka bir projesi olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ne,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Mektebi Mülkiye’nin kuruluşunun 158’inci yıl dönümüne, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ne ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ne,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, ülkenin ekonomik olarak geldiği noktaya, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ne, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 7 Aralık tarihindeki duruşmasının 20 kişilik bir salonda yapılacak olmasına,  

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 83’üncü yıl dönümüne ve Şırnak’ta yaşamını yitiren 3 maden işçisine Allah’tan rahmet dilediğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ne ve 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 83’üncü yıl dönümüne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

MHP Grubunun, 5/12/2017 tarih ve 2517 sayıyla Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay tarafından, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

HDP Grubunun, 5/12/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım tarafından, Türkiye’de yapısal sorun olan yolsuzluk ve son dönemde artan yolsuzluk iddialarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (6110 sıra no.lu),

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, kadın istihdamında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/1121) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 5 Aralık 2017 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına; bastırılarak dağıtılan 506 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin kırk sekiz saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarısı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler” kısmının 1’inci sırasına alınmasına ve 506 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in HDP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Eren Erdem, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, (2/1355) esas numaralı 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

(10/601) esas numaralı Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunda boş bulunan ve AK PARTİ Grubuna düşen 1 üyeliğe Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1945) ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 506) görüşmelerine başlanarak birinci bölümü üzerinde görüşmeleri yapıldı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasına alınan, AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/745) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S.Sayısı:457),

3’üncü sırasına alınan, Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/712) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 385),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın 506 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın 506 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın 506 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın 506 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın 506 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın 506 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin birinci bölümü üzerinde yapılan soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine,

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Danışma Kurulunun, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Özel Gündemde Yer Alacak işler” kısmının 1’inci ve 2’nci sıralarında yer almasına; 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın Genel Kurulda görüşme usul ve takvimi ile konuşma sürelerine; kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmelerin dokuz turda tamamlanmasına, turların bitiminden sonra bütçe ve kesin hesap kanunu tasarılarının maddelerinin oylanmasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 6 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 21.29’da son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ                                             Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU                          Nevşehir                                                                                            Bursa

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye