TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

30’uncu Birleşim

29 Kasım 2017 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak sekiz oturum yaptı.

 

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay ilinin sorunlarına,

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, tip 1 diyabetlilerin sorunlarına,

İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Türkiye’nin genel sorunlarına, ekonomik göstergelere ve yoksulluğa,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün, milletvekillerinin açıklamaları sırasında Başkanlık aracılığıyla sordukları soruları ilgili bakanlığa yazılı olarak bildireceğine ilişkin  bir açıklamada bulundu.

 

Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay Milletvekili Orhan Karasayar’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Maltepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda öğretmenlere dağıtılan “Felsefeden Tecrübeye Etkili Öğretmenlik” kitabında skandal ifadelerin yer aldığına ve sorumlularla ilgili işlem başlatılmasını istediğine,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Kutlu Doğum Haftası’na ve Mevlit Kandili’ni kutladığına,

 

 

 

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, bazı meslek dalları için tanınan yıpranma hakkının veteriner hekimler için de verilmesi gerektiğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Mevlid-i Nebi’yi tebrik ettiğine,

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, millî şeker politikasını oluşturan Şeker Kurulunun on altı aydır toplanamadığına ve nişasta bazlı şeker üretimine,

Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, Mevlit Kandili’ni kutladığına ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının yurt dışındaki bir şirkete para gönderdiğine dair iddiaların doğru olmadığına,

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan yurt yangınının 1’inci yıl dönümüne,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı kanıtları inkâr etmenin iktidarın aciz içinde olduğunun göstergesi olduğuna,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, yakınlarının yurt dışı hesaplarına para gönderdikleri iddialarının ispatı hâlinde istifa edeceği sözünü yerine getirmeye davet ettiğine;

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Mevlit Kandili’ni kutladığına ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin üzerinde oynanan tüm oyunların üstesinden gelindiğine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Tıbbi Sekreterler Günü’ne,

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Mevlit Kandili’ni kutladığına,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Mevlit Kandili’ni kutladığına, Başbakanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının yurt dışına para transfer etmeleri konusundaki değerlendirmeleri ile transfer sırasında herhangi bir vergi tahsil edilip edilmediğini öğrenmek istediğine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Suriyelilere harcandığı ifade edilen 30 milyar doların nereye ve niçin harcandığını ve Millî Eğitim Bakanlığındaki 1 trilyon 400 milyar liralık kayıp para konusunu öğrenmek istediğine,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Türkiye'de vergi sisteminin geldiği noktaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK PARTİ grup toplantısında sarf ettiği bazı ifadelerine,

 

 

 

 

 

Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Mevlit Kandili’ni kutladığına, tüm Romanlara selam gönderdiğine ve Hükûmetin Romanlar için çalışmaya devam ettiğine,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yüzünü vatandaşa dönmesi ve millete ihanet etmekten vazgeçmesi gerektiğine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki hava kirliliğine karşı bir an önce önlem alınmasının şart olduğuna,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce’nin katı atıklarının Hecinler köyüne dökülmemesi gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mevlit Kandili’ni kutladığına, Vanlı depremzedelere kalıcı statülü iş sözünün yerine getirilmesi çağrısında bulunduğuna ve Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan yurt yangınının 1’inci yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Mevlit Kandili’ni kutladığına, tutuklu milletvekillerinin mahkemelerde bizzat bulunma taleplerinin reddedilerek SEGBİS’in dayatıldığına ve Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan yurt yangınının 1’inci yıl dönümüne,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Mevlit Kandili’ni kutladığına, Kutlu Doğum Haftası’nın Resmî Gazete’de yapılan değişiklikle 14-20 Nisandan hicri Rebiülevvel 12’ye alınmasına, Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan yurt yangınının 1’inci yıl dönümüne ve belediye başkanlarının yurt dışına çıkışlarında İçişleri Bakanlığından izin almak zorunda olmalarına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Mevlit Kandili’ni kutladığına, geçmişte 23 Nisan ile Kutlu Doğum Haftası’nın beraberce yaşandığına, AK PARTİ iktidarının cemaat ve tarikatlar konusunda dikkatli ve ihtimamlı olduğuna,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, siyasi çürümenin denetimsizliği ve cezasızlığı getireceğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından organize sanayi bölgelerinin mevcut sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/141) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

 

 

 

 

HDP Grubunun, 29/11/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir tarafından, Türkiye'de bazı siyasetçiler ve yakınları hakkında ortaya çıkan vergi cennetlerine transfer edilen kazançlar ile Türkiye'de elde ettikleri kazançların başka ülkelerdeki şirketlere transfer edilmesi iddialarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (6039 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 7/11/2017 tarihinde Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve arkadaşları tarafından, yerli otomobil üretme konusunda ortaya çıkan mali ve bürokratik sorunların belirlenmesi ve bu sorunların çözümü olabilecek tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1451 sıra no.lu),

Görüşmelerinin Genel Kurulun 29 Kasım 2017 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, bastırılarak dağıtılan 505 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin kırk sekiz saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 1’inci sırasına alınmasına ve bu kısımda bulunan diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 29/11/2017 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde 505 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 30/11/2017 Perşembe günkü birleşiminde 460 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine; 505 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli Milletvekili Şahin Tin’in MHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasından sonra Meclis Başkanını ziyaretine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Meclisin görevinin çürümüş siyaseti temizlemek olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, yurt dışına para transferleriyle ilgili belgelerin sahte mi gerçek mi olduğunun araştırılması için AK PARTİ Grubunun elinde tarihî bir fırsat olduğuna,

 

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışına para transferleriyle ilgili belgeler konusundaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, siyasi parti grubu olarak Hükûmete yönelik eleştirilere cevap verilebileceğine,

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın CHP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Hükûmete,

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Anayasa Komisyonu,

Adalet Komisyonu,

Millî Savunma Komisyonu,

İçişleri Komisyonu,

Dışişleri Komisyonu,

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu,

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu,

Çevre Komisyonu,

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu,

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu,

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu,

Dilekçe Komisyonu,

Plan ve Bütçe Komisyonu,

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu,

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu,

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu,

Üyeliklerine, parti gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler.

Başkanlıkça, komisyonların başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1929) ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun  (S. Sayısı: 505) görüşmelerine başlanarak 5’inci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclis Başkanının eleştirilere cevap hakkını Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı kanalıyla kullanmasına,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Mevlit Kandili’ni kutladığına, vatandaşların hac farzını yerine getirmek için uzun süre beklediklerine ve hacca gitmenin maliyetinin çok arttığına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 505 sıra sayılı Kanun Teklif’nin tümü üzerinde yapılan soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerinin siyasi bir eleştiri olduğuna ve terör örgütü ile CHP’yi özdeşleştiren bir yaklaşımın söz konusu olmadığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tüm davaları takip ettiklerine,

 

 

 

 

 

 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 505 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde yapılan soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Yedinci Oturumun başında yapmış olduğu açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in 505 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Genel Başkanına ve Adalet ve Kalkınma Partisine,

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün, hiç kimsenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü darbe girişiminde bulunmuş hain bir terör örgütüyle eş değerde tutmasının kabul edilemeyeceğine ve milletvekillerinin bu yüce Meclise yakışır şekilde davranmalarını Başkanlık Divanı adına rica ettiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu,

Millî Savunma Komisyonu,

Geçici Başkanlıklarının; başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimine ilişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündemde başka konu bulunmadığından, 30 Kasım 2017 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 22.56’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

Yaşar TÜZÜN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK                                            Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU                           Burdur                                                                                             Hatay

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye