TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

28’inci Birleşim

23 Kasım 2017 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açıldı.

 

Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden, alınan karar gereğince, 28 Kasım 2017 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 14.01’de son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

Mustafa AÇIKGÖZ

        Nevşehir

        Kâtip Üye