TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

26’ncı Birleşim

21 Kasım 2017 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.01’de açılarak dokuz oturum yaptı.

 

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Adıyaman’da giderek artan intiharlara,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa’da işsizlik sorununa,

Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 21 Kasım Mardin’in onur günü ve Mardin iline,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 21 Kasım Mahmut Celalettin Ökten Hoca’nın ölümünün 56’ncı yıl dönümüne,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Murat Dağı’nda altın madeni açılmasına izin vermeyeceklerine,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, betonlaşma ve doğaya ihanet uygulamalarına,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, AKP’nin on beş yıllık iktidarı sonunda ülkenin ekonomik ve siyasi bir girdabın içine girdiğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hükûmetin hava kirliliği sorununa izleyici kaldığına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Üsküdar ilçesinin 16 mahallesinin kentsel dönüşümle ilgili sorunlarına,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne,

 

 

 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin’de sağanak yağmur ve dolu nedeniyle zarar gören tüm çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, bir televizyon programındaki bazı ifadeleri nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı hakkında savcıları göreve çağırdığına,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tekrar seçilen İsmail Kahraman’ı tebrik ettiğine ve Norveç’teki NATO tatbikatı esnasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterilmesi olayını nefretle kınadığına,

Ordu Milletvekili Seyit Torun, yerel yönetimlerde FETÖ bağlantılarının ve belediye meclisi kararlarının araştırılması amacıyla vermiş olduğu araştırma önergesinin tarafına iade edilmesine,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, tutuklu gazeteci Binali Erdoğan’ın durumuna,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesine bağlı Yaka köyündeki ormanlık alanda mermer ocağı için binlerce ağacın katledildiğine ve bu yanlıştan dönülmesi gerektiğine,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, yoğun sağanak yağış ve dolu afeti nedeniyle Mersin’in birçok mahallesinin sular altında kaldığına ve derelerin ıslahıyla ilgili ivedi ödenek ayırılmasını talep ettiğine,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Sayıştayın Türkiye İş Kurumunun mali hesaplarında yaptığı incelemelerde usulsüzlük ve hatalı işlemler tespit ettiğine ve bu denetim sonuçlarının ele alınması gerektiğine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, 21 Kasım Uğur Kaymaz’ın öldürülüşünün 10’uncu yıl dönümüne, Meclis Başkanlığı seçiminin hayırlı olmasını dilediğine, tutuklu HDP milletvekillerinin oy kullanma haklarının gasbedildiğine ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki davanın duruşmasında verilen ara kararına,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne, Naim Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet dilediğine, ülkücü şehitleri andığına ve ilahiyat fakültesi mezunlarının sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Naim Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet dilediğine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tekrar seçilen İsmail Kahraman’ı tebrik ettiğine, Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı tarafından Atatürk ve yakın silah arkadaşları için etkinlik yapılmasını beklediklerine, milletvekillerinin soru önergelerinin iadesinde sınırın aşıldığına ve ikinci devrenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ettiğine,

 

 

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, terörle mücadelede şehit olanlara Allah’tan rahmet dilediğine, HDP milletvekillerinin terörist cenazelerinde PKK adına taziyeleri kabul etmelerine, DEAŞ, PYD ve PKK’nın bölgeyi dizayn etmek isteyen emperyalist güçlerin maşası olan örgütler olduğuna, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın NATO tatbikatında Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik saldırıya ilişkin bazı ifadeleri ile İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin FET֒yle ilgili bazı ifadelerine,

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, NATO tatbikatında Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olaya,

İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve arkadaşları tarafından Behçet hastalarının ve ailelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/997) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

HDP Grubunun, 21/11/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım tarafından, AKP Hükûmetinin ekonomi politikaları kapsamında hane halkı, bireyler ve KOBİ’leri finansal sisteme çekme niyetiyle borçlandırma mekanizmalarının devreye koyduğu uygulamaların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (5957 sıra no.lu),

 

 

 

 

CHP Grubunun, 21/11/2017 tarihinde Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve arkadaşları tarafından, Türkiye genelinde asker zehirlenmelerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1490 sıra no.lu),

Görüşmelerinin Genel Kurulun 21 Kasım 2017 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 5, 12, 19 ve 26 Aralık 2017 Salı günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Amasya Milletvekili Haluk İpek, Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in CHP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Danışma Kurulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının Başkan dahil 23 üyeden kurulmasına ve görev yerleri dağılımının; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 2 başkan vekili, 6 kâtip üye, 4 idare amiri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 4 kâtip üye, 1 idare amiri; Halkların Demokratik Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 1 idare amiri ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna 1 kâtip üye, 1 idare amiri şeklinde oluşmasına; Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarından Dilekçe Komisyonunun 13 üyeden, Plan ve Bütçe Komisyonunun Anayasa'nın 162'nci maddesi gereği 40 üyeden, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 3346 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereği 35 üyeden, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun 2937 sayılı Kanun'un ek 2'nci maddesi gereği 17 üyeden, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun 25 üyeden, diğer komisyonların 26 üyeden kurulmasına ve komisyon üyeliklerinin siyasi parti gruplarına dağılımının ekli listedeki şekilde olmasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in (2/232) esas numaralı 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

 

 

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884) ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 2981 Sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve 4706 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/588) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 502), görüşmelerine devam edilerek 101’inci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak Naim Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet dilediklerine,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde grubu lider olarak tamamlayan Beşiktaş’ı tebrik ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Rasim Ozan Kütahyalı’yı RTÜK’e şikâyet ettiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 85’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 23.24’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                        İshak GAZEL          Fatma KAPLAN HÜRRİYET

                             Bolu                                     Kütahya                                            Kocaeli

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye