TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

25’inci Birleşim

20 Kasım 2017 Pazartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Rasim Ozan Kütahyalı’yı bir televizyon programındaki bazı ifadeleri nedeniyle kınadığına,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, TBMM Başkanı adaylarından tutuklu bulunan HDP Hakkâri Milletvekili Selma Irmak’ın gönderdiği mesajı Genel Kurulla paylaşmak istediğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşeron işçilerle ilgili yapılacak çalışmaya taşeron işçiler platformu ve sendikaların katılmasını talep ettiğine,

Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen,

İstanbul Milletvekili Didem Engin,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı,

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım,

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne;

Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur için hayati önem taşıyan yüksek hızlı tren güzergâhının şehir merkezinden geçirilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne ve Şişli Endüstri Meslek Lisesinin bahçesine rezidans yapılmasına,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine,

 

 

 

 

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Hükûmeti bir an önce nitelikli ve tutarlı bir tarım politikası izlemeye davet ettiğine,

İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 16 Şubat 1969’da 6’ncı Filo’ya karşı yapılan protesto sırasında öldürülen Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan’ı unutmadıklarına,

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İzmir’in Dikili ilçesinde Atatürk posterine bıçakla saldıran meczubu ve bir televizyon programındaki bazı ifadeleri nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı’yı kınadığına, iktidarın kullandığı dilin gazetecilere yönelik saldırıların artmasına sebep olduğuna,

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Adalet Bakanının Reza Zarrab davasıyla ilgili bilgi vermesini talep ettiğine ve Egemen Bağış dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı için müracaat eden AKP’li olup olmadığını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Avrupa Birliği üye ülkeleri maliye bakanlarının ülkemize sağlanan katılım öncesi mali yardım fonlarından kesinti yapılması kararı Avrupa Parlamentosunda onaylanmadan önce Hükûmetin gerekli adımları atması gerektiğine,

Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için yapılacak seçimlere,

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, afetlerden zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesi kararının neden hâlen alınmadığını öğrenmek istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, NATO Parlamenter Asamblesi Daimi Komisyon Toplantısı’nda Türkiye'nin üye sayısının 12’den 18’e  çıkarılması dolayısıyla oluşan 6 üyelik ile Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın bakan olması nedeniyle boşalan 1 üyeliğe, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığınca aday gösterilen Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, İstanbul Milletvekili Hasan Sert, Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ve Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider'in, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığınca aday gösterilen Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanlığınca aday gösterilen Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın üyeliğine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

 

 

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

TBMM Başkanlığına, üçüncü tur oylama sonucunda Anayasa’da öngörülen çoğunluğu sağlayan İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 289 oyla seçildi.

 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başkan seçilmesi dolayısıyla bir teşekkür konuşması yaptı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884) ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 2981 Sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve 4706 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/588) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 502), görüşmelerine devam edilerek dördüncü bölümü üzerindeki görüşmeleri tamamlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/745) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 457) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 21 Kasım 2017 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 18.17’de son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

         Fatma KAPLAN HÜRRİYET           Fehmi KÜPÇÜ                                  Sema KIRCI

                           Kocaeli                                     Bolu                                             Balıkesir

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye