TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

24’üncü Birleşim

16 Kasım 2017 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak on bir oturum yaptı.

 

Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Diyarbakır’ın Sur, Batman’ın Hasankeyf ilçelerinde yok edilen tarihî dokuya,

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, tutuklu avukatların sorunlarına,

Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun İsveç ve Finlandiya temaslarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’in yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanına,

Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan’a Allah’tan rahmet dilediğine ve terörü engelleyemeyen AKP Hükûmetinin derhâl istifa etmesi gerektiğine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Birleşmiş Milletler Dünya İklim Değişikliği Performans Endeksi’nde Türkiye’nin 56 ülke arasında 47’nci sırada yer aldığına,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, Global Finans Merkezleri Endeksi’ne göre İstanbul’un üç yılda 36 sıra gerileyerek 78’inci sıraya düştüğüne,

 

 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’nde okul olarak hizmet vermesi yönünde karar alınan binanın hapishane yapılmak üzere Adalet Bakanlığına devredilmesine,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, 15 Kasım Filistin Devleti’nin ilanının 29’uncu yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Freedom House’un İnternette Özgürlük 2017 Raporu’na göre internet özgürlüğünün en belirgin biçimde kısıtlandığı ülkelerden birinin Türkiye olduğuna,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Resmî Gazete’de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin derhâl iptal edilmesi gerektiğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine, kuş evlerinin mimarimizin incelik ve zarafetini yansıtması açısından oldukça önemli eserlerden olduğuna,

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, belediyelere ait taşıma araçlarından ve özel halk otobüslerinden ücretsiz olarak yararlanan yaşlıların karşılaştıkları bazı davranışlara,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Adana Yüreğir Belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan Serdar Koç’un belediyenin arşiv odasında intihar etmiş şekilde bulunduğuna ve taşeron işçilere kadro sözünün yerine getirilmesi gerektiğine,

Kastamonu Milletvekili Murat Demir, eksik bilgi kaynaklı karalamaların Türkiye'nin global pazarda rekabet gücü olan nadir sektörlerden biri olan denizciliğe zarar verdiğine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, çiftçiye verilen desteklemelerin çok eksik olduğuna,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, FETÖ terör örgütüne yardım ve üye olmaktan görevden alınan Mersin Adliyesinde çalışan 35 personelin durumuna,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, ülkeye sıcak para girişinde veya çıkışında vergi alınıp alınmayacağını, afetten zarar gören çiftçilerin borçlarının faizsiz ertelenip ertelenmeyeceğini, tekstilcilere KDV iadelerinin ne zaman yapılacağını, iş adamlarının yurt dışında offshore hesabı açtırmasının ahlaki olup olmadığını ve bunların isimlerinin ne zaman açıklanacağını öğrenmek istediğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de çok sayıda köy okulunda hizmetli olmadığına ve İŞKUR vasıtasıyla bu okullara hizmetli verilmesini talep ettiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 34’üncü yıl dönümüne, ÖSYM’nin son on yılın sınavlarını ayrıntılı inceleme kararına ve yapılacak incelemenin idari ve siyasi yansımalarının da olması gerektiğine,

 

 

 

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün kuruluşunun 72’nci yıl dönümüne, Rıza Sarraf’ın neden ve nasıl Türk vatandaşı olduğunu öğrenmek istediğine ve Türkiye’nin kendisinden haber alınamadığı için ABD’ye nota vermesine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Anayasa Mahkemesinin Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın bireysel başvurusuyla ilgili kararına, milletvekilleri hakkında fezlekelerin gelmeye devam ettiğine ve Reza Zarrab hakkında bilgi almak için ABD’ye yazılı nota verilmesine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, hem DEAŞ terör örgütü hem de PKK/PYD terör örgütüyle etkin mücadelenin sürdürüleceğine, Dışişleri Bakanının daha önce de Amerika’da tutuklu yargılanan 2 Türk vatandaşını ziyaret ettiğine ve Türkiye’nin vatandaşlarıyla alakalı oluşacak bütün süreçlerde gereken adımları attığına,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Anayasa Mahkemesinin tutuklu milletvekilleriyle ilgili kararına ve yargının siyasallaştığına,

Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Antalya’nın bazı ilçelerinde yaşanan hortum ve şiddetli yağış nedeniyle zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve TARSİM’le ilgili yeni düzenleme yapılması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Birleşmiş Milletler örgütü himayesinde 4 Aralık 2017 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek olan "Parlamenterler Uyuşturucuya Karşıdır” başlıklı konferansa Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin'in vaki davetine icabetle Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen katılması Genel Kurulun 31/10/2017 tarihli 15'inci Birleşiminde kabul heyeti oluşturan milletvekillerine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Başbakanlığın, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında tanzim edilen soruşturma evrakının iade edilmesine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda bulunan 3141 esas numaralı dosyanın Hükûmete geri verildiği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

HDP Grubunun, 16/11/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım tarafından, yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelik eylemlerin araştırılması, demokrasinin korunması ve devam etmekte olan yargılama süreçlerinin adil olmasına katkı sunulması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (5910 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 16/11/2017 tarihinde İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve arkadaşları tarafından, Türkiye'deki gelir adaletsizliğinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1479 sıra no.lu),

Görüşmelerinin Genel Kurulun 16 Kasım 2017 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.  

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884) ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 2981 Sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve 4706 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/588) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 502), dördüncü bölümü üzerindeki görüşmelerine başlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/745) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 457) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Freedom House’un İnternette Özgürlük 2017 Raporu’na göre Türkiye’nin internet özgürlüğü alanında hızla gerileyen ülkeler arasında yer aldığına,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kuzey Irak’ta devam eden operasyonlar sırasında şehit olan Niğde’nin Sazlıca köyünden Bilal Türkmen’e ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Milletvekili Hayati Tekin’in 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 78’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanına ve AK PARTİ Grup Başkanına,

Samsun Milletvekili Hayati Tekin, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan’ın 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 78’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Danışma Kurulunun, aday bildirme süresi 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 24.00'te sona erecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 26’ncı Yasama Dönemi ikinci devre için yapılacak seçimin Genel Kurulun 20 Kasım 2017 Pazartesi günkü Birleşiminde yapılmasına, TBMM Başkanı seçimi için Anayasa’nın öngördüğü çoğunluk sağlanana kadar tüm oylamaların bu birleşimde yapılmasına, Genel Kurulun daha önce toplanılması kararlaştırılan 17 Kasım 2017 Cuma günü toplanmamasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 20 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 21.52’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                       Sema KIRCI                          İshak GAZEL                Mücahit DURMUŞOĞLU

                          Balıkesir                                 Kütahya                                          Osmaniye

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye