TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

23’üncü Birleşim

15 Kasım 2017 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on oturum yaptı.

 

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İŞKUR vasıtasıyla çalıştırılan imamların sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak gerçekleştirdikleri Filistin ziyaretine,

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, savunma hakkına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin’de nükleer santral tehlikesine dikkat çekmek için etkinlik düzenlemek isteyenlere Valiliğin izin vermemesine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, atanmalarının üzerinden dört ay geçmesine rağmen güvenlik soruşturması tamamlanmadığı için göreve başlatılmayan öğretmen sayısını öğrenmek istediğine ve daha fazla öğretmen ataması yapılmasını talep ettiğine,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa’daki en kirli 10 şehrin 8’inin Türkiye’de olduğuna ve bunda doğa ile ormanlık alanların rant ve çıkar uğruna talan edilmesinin önemli bir rolü olduğuna,

Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Denizli’nin Serinhisar ilçesindeki çiftçilerin durumuna,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı isminin “Türkiye Cumhuriyeti Maliye akanlığı” olarak yazılı olduğuna,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, konulara ideolojik değil bilgiyle yaklaşılması gerektiğine,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, liselere yerleştirme sistemine ve yıl sonunda tek bir sınav yapılmasının öğrenciler için sınav stresini artırma riski yarattığına,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinde 38 öğretmenin haksız yere ve hiçbir gerekçe gösterilmeden görevlerinden alınmasına,

Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Tabiat Turizmi Master Planı kapsamında tabiat ve yayla turizminin canlandırılmasına ve Burdur Gölü’nün kurtarılmasına dair verilen sözlerin yerine getirilmediğine,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 34’üncü yıldönümüne,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yerli otomobil üretimi için kurulacak fabrika için en uygun yerin Ege Bölgesi olduğuna,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak Filistin’e yaptıkları ziyarete,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Çiftlik ilçesinin sorunlarına,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, 15 Kasım Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilişinin 80’inci yıl dönümüne ve 15 Kasım  Hapisteki Yazarlar Günü’ne,

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Kırklareli’de nöroloji uzmanı doktor eksikliğine,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 34’üncü yıl dönümüne ve kapatılan askerî okul öğrencilerinin durumuna,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, 15 Kasım Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilişinin 80’inci yıl dönümüne, 3 Kasımda Libya’da kaçırılan 3 işçinin akıbetiyle ilgili Hükûmetten bir açıklama beklediğine, İklim Değişikliği Performans Endeksi’nde Türkiye'nin 56 ülke içinde 47’nci sırada yer aldığına ve Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre en kirli havaya sahip 10 şehrin 8’inin Türkiye’de olduğuna,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Kıbrıs’ta kazanımların tekrar geri alınması, adalarla ilgili hakların ve hukukun tanınması, dünyaya karşı Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü bir devlet olduğunun göstergesi için ihtiyaç olan dik duruşun sağlanması konusunda iktidarı göreve çağırdığına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Eleşkirt kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve daha sonra şehit düşen uzman çavuşa Allah’tan rahmet dilediğine, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 34’üncü yıl dönümüne ve adada yürütülen müzakerelerde kaybedilmiş bir şey veya verilmiş bir taviz olmadığına, Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat’ta bir imam-hatip okuluna hain Mustafa Sabri’nin adının verilmesi yanlışından dönülerek Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ın adının verilmesi kararı alınmasına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 15/11/2017 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve arkadaşları tarafından mera alanlarının giderek yok olmasının önüne geçilmesi için yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/548) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

HDP Grubunun, 15/11/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım tarafından, Seyit Rıza, Saidi Nursi (Kürdi) ve Şeyh Sait ile arkadaşlarının mezar yerlerinin tespiti ve ailelerine iade edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (5895sıra no.lu),

CHP Grubunun, 15/11/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç tarafından, Türkiye'de Suriyeli mültecilere yönelik yürütülen çalışmalar ve yapılan harcamaların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1478 sıra no.lu),

Görüşmelerinin Genel Kurulun 15 Kasım 2017 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinin bazı köylerinde yapılan toplulaştırma nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele uygulamalarına Türkiye Büyük Millet Meclisinde çözüm bulunması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy’un HDP grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, ülkede kamplaşmayı değil hoşgörüyü, kardeşliği, birliği artırabilecek bir dili başta bu ülkeyi yönetenlerin hâkim kılması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, tekraren, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Isparta Milletvekili Sait Yüce’nin HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in CHP grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda boş bulunan  ve HDP Grubuna düşen 1 üyeliğe Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884) ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 2981 Sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve 4706 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/588) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 502), görüşmelerine devam edilerek 73’üncü maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/745) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 457) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 56’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 62’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 71’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, tekraren, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 22.51’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                       Sema KIRCI                                                                Mücahit DURMUŞOĞLU

                          Balıkesir                                                                                        Osmaniye

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye