TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

22’nci Birleşim

14 Kasım 2017 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.03’te açılarak on iki oturum yaptı.

 

Çorum Milletvekili Salim Uslu, Ahıska Türklerinin Stalin tarafından yük trenleri içinde ana yurtlarından sürgün edilişlerinin 73’üncü yıl dönümüne,

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, İzmir ilinin sorunlarına,  

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Tahir Elçi’ye,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İŞKUR’la ilgili Sayıştay raporuna,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne,

Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, iktidarın hukuk tanımaz tavrının son kurbanının Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı olduğuna,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının etkin olarak uygulanmaması nedeniyle kadınların ve çocukların öldürüldüklerine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İran-Irak sınırında yaşanan depreme ve olası bir deprem ihtimaline karşı alınması gereken tedbirlerin düşünülmesi gerektiğine,

Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Pamukkale Üniversitesindeki yemek ihalesi konusunda Bakandan en kısa zamanda bir açıklama beklediğine, 

 

 

 

 

Hatay Milletvekili Birol Ertem, tarım ürünlerinin taban fiyatları zamanında açıklanmayarak ve hasat zamanı ithalattaki vergi oranları düşürülerek çiftçilerin mağdur edilmemesi gerektiğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de sulama suyu konusunda yaşanan sorunlara,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Hükûmete asgari ücret ve emekli aylıklarında vergi yükünü kaldırma çağrısında bulunduğuna,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 73’üncü yıl dönümüne, Antalya’nın bazı ilçelerinde yaşanan hortum felaketinde zarar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna, AFAD ve Kızılayın  depremzedelere yardımına ve dünyada olup bitenlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğine, 

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, DAEŞ’i oluşturan ve ortaya çıkaran politikaların sahibinin Amerika Birleşik Devletleri olduğuna,

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, şehitler ile Kıbrıs ve Kore gazileri dâhil olmak üzere tüm gazilerin çocuklarının sayı sınırlaması olmadan kamuda istihdam edilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılması gerektiğine,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi rütbeli subayların emrini yerine getiren vatani görev için silah altında bulunan tutuklu erlerin ve askerî öğrencilere durumuna,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’de hava kirliliğinin nedenini ve önlem almanın düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istediğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Malta’da offshore hesabı açtırılmasıyla ilgili ve Türkiye’deki seri iflas riski ile ekonomik kriz konularında bilgi almak istediğine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına, Suriye'de yaşanan kaosun Hatay ekonomisini olumsuz etkilediğine ve Hükûmetin Hatay’ı 5’inci teşvik bölgesine geçirip geçirmeyeceğini öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, beton kent anlayışı sonucunda İstanbul’un durumuna,

Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Adanalı yatırımcıların Adana’da teşvik uygulanmasını ve tekstil sektörü ile hazır giyim sektöründe ithalatla ilgili ek gümrük vergilerinin konulmasını talep ettiklerine,

 

 

 

 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Başbakan Binali Yıldırım ve oğullarının vergi kaçırdığına ilişkin haber yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesine dava açılmasına ve kaçırılan vergi miktarını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Avrupa Konseyinde büyük donör ülke statüsünden ayrılma kararının gerekçeleri hakkında Dışişleri Bakanının bilgi vermesini talep ettiğine,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Ahıska Türklerinin sürgün edilişlerinin 73’üncü yıl dönümüne ve 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, siyasal yargı eliyle halk iradesini temsil eden siyasetçilere, hukukçulara, insan hakları savunucularına dönük operasyonların tam hızıyla devam ettiğine ve bu durumun sosyolojik bir vaka olarak incelenmeye değer bir konu olduğuna,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne, cari açığın rekor düzeye ulaştığına, vergi sisteminin dolaylı vergiler üzerine kurulu olduğuna ve görüşülmekte olan torba yasa tasarısıyla motorlu taşıtlar vergisi, internet vergisi, kira geliri vergisi ile kurumlar vergisinin artırılmasının öngörüldüğüne,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Türkiye’nin gerek yurt içinde gerek yurt dışında terörle mücadelede en ufak bir zafiyet göstermeden operasyonlar icra ettiğine ve Irak-İran sınırında meydana gelen deprem nedeniyle yapılan yardım çalışmalarına,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, yapılan seçim sonucunda görevlerine devam edecek olan AK PARTİ grup başkan vekillerine başarılar dilediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, yapılan seçimle göreve gelen Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekili ve Başkanlık Divanı üyelerine başarılar dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve arkadaşları tarafından seracılık faaliyetlerinin mevcut sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/390) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

 

 

 

 

 

HDP Grubunun, 17/10/2017 tarihinde Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ve arkadaşları tarafından, Helin Palandöken şahsında her gün artarak devam eden kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik erkek şiddetinin tüm yönleriyle araştırılarak Helin Palandöken katliamının ve buna benzer kadın cinayetlerinin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (5659 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

CHP Grubunun, 8/11/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Grup Başkan Vekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç tarafından, siyasi parti genel başkanları ile başbakan ve bakanların vergi cennetlerinde bulunması muhtemel servetlerinin ve bunların kaynaklarının araştırılarak tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1459 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 14 Kasım 2017 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, AK PARTİ’nin on beş yıllık iktidarı süresince kadınlara yönelik politikalarına,  

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un CHP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç’in CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, (2/1694) esas numaralı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884) ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 2981 Sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve 4706 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/588) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 502), üçüncü bölüm üzerindeki görüşmelerine başlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/745) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 457)

3’üncü sırasında yer alan, Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/712) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 385),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 43’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

 

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 53’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Genel Başkanına,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Van Milletvekili Lezgin Botan’ın 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 49’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Van Milletvekili Lezgin Botan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, AK PARTİ olarak şehit yakınları ve gazilerle ilgili atılması gereken adımlar noktasında hiçbir zaman tereddüt etmediklerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, şehit yakınları ve gaziler arasında herhangi bir ayrım yapmalarının söz konusu olmadığına ve Suriyelilerin üniversiteye sınavsız girmediklerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, “ırkçılık” kavramına ve Amerika’da ifade özgürlüğünü kullanan insanlara nasıl saldırıldığını bütün dünyanın gördüğüne,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Bursa Milletvekili Lale Karabıyık’ın 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın üçüncü bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 15 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 00.14’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                                        Sema KIRCI

                         Osmaniye                                                                                        Balıkesir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye