TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

21’inci Birleşim

13 Kasım 2017 Pazartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak on beş oturum yaptı.

 

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, ülkede yaşanan depremlere,

İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkilerine,

Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, 13 Kasım Tekirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Kahramanmaraşlılar için kullandığı bazı ifadeleri nedeniyle özür dilemesini beklediğine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Samandağ ilçesinde yıllardır sorun olan kıyı kenar çizgisinin vatandaşların mağduriyetine son verecek şekilde çizilmesi konusunda çalışma yapılmasını talep ettiğine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş,

Verdikleri önergenin “Başbakana itibar suikastı” gerekçesiyle reddedilmesine; 

Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, İran-Irak sınırındaki depremde ölenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak Filistin Meclisine ve Kudüs’e yaptıkları ziyarete,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Damlama mevkisinde yaşanan kazalar nedeniyle tedbir alınması gerektiğine,

 

 

 

 

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, İran-Irak sınırındaki depremde ölenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve Kahramanmaraş’a yönelik ifadeler nedeniyle özür dilenmesini beklediklerine,

İstanbul Milletvekili Serap Yaşar,

Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya,

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak Filistin’e yaptıkları ziyarete;

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiğ süt üreticilerine destekleme primlerinin bir an önce ödenmesini talep ettiğine,

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet İlker Çitil, Kahramanmaraş’a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin ithamlarda bulunan Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yi kınadığına ve özür dilemeye davet ettiğine,

İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, 10-16 Kasım Atatürk Haftası’na ve Futbol Federasyonunun Üçüncü Lig’le ilgili vermiş olduğu ödenekleri kesmesine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, İran-Irak sınırındaki depremde ölenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve sekiz ay önce Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremden sonra halkın hâlâ çadırlarda ve konteynerlerde yaşadığına,

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, 9 Kasım “93 Harbi” olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı’nın 140’ıncı yıl dönümüne,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye’de et üretiminin durumuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 12 Kasım  Düzce depreminin 18’inci yıl dönümüne, İran-Irak sınırındaki depremde ölenlere Allah’tan rahmet dilediğine, millî halterci Naim Süleymanoğlu’na acil şifalar dilediğine ve öğretmen atamalarının bir an önce yapılması gerektiğine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, 12 Kasım Düzce depreminin 18’inci yıl dönümüne, İran-Irak sınırındaki depremde ölenlere Allah’tan rahmet dilediğine, Çağdaş Hukukçular Derneği avukatlarına gözaltı operasyonunun siyasi bir saikle gerçekleştirildiğine ve bir yıl önce Yüksekova’da bir zırhlı araçtan açılan ateş sonucu 4 yurttaşın hayatını kaybettiği olaydaki sanık polisin tahliye edilmesine, 

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İran-Irak sınırındaki depremde ölenlere Allah’tan rahmet dilediğine, verdikleri önergenin “Başbakana itibar suikastı” gerekçesiyle reddedilmesine ve 12 Kasım Düzce depreminin 18’inci yıl dönümüne,

 

 

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, 12 Kasım Düzce depreminin 18’inci yıl dönümüne, İran-Irak sınırındaki depremde ölenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve Türkiye'nin deprem bölgesindeki insanların tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bütün imkânlarını seferber ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, Başkanlık Divanı olarak İran-Irak sınırındaki depremde ölenlere Allah’tan rahmet dilediklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

HDP Grubunun, 13/11/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir tarafından, milletvekilleri tarafından verilen önergelerin iade gerekçelerinin incelenmesi, milletvekillerinin denetleme faaliyetlerinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (5876 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, taşeronlaşmanın neden olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/2130) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 13 Kasım 2017 Pazartesi günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Murat Emir’in CHP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Ankara Milletvekili Murat Emir, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884) ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 2981 Sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve 4706 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/588) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 502), görüşmelerine devam edilerek 43’üncü maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/745) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 457)

3’üncü sırasında yer alan, Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/712) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 385),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

 

 

 

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, tekraren, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 37’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Genel Başkanına,

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, tekraren, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Batman Ayşe Acar Başaran’ın yaptığı açıklaması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 40’ıncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, devletin Şırnak’ta terör örgütü mensuplarına müdahalesi sonucu vatandaşların zararını tazmin için yapılan çalışmalara,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 33’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 39’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 14 Kasım 2017 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 01.11’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                       Sema KIRCI                                                                Mücahit DURMUŞOĞLU

                          Balıkesir                                                                                        Osmaniye

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye