TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

20’inci Birleşim

9 Kasım 2017 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.04’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası ve lösemili çocuklara,

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 12 Kasım Düzce depreminin 18’inci yıl dönümüne,

Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, avukatların sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, ağır ceza mahkemesi başkanlarının istinaf mahkemelerini Adalet Bakanlığına şikâyet etmesi konusunda Adalet Bakanının bir açıklama yapması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Adalet Bakanının bir yargı kurumunun bir başka mahkemeye müdahale etmesiyle ve “yasaklı avukat” durumuyla ilgili açıklama yapması gerektiğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tamamlanmasını beklediklerine ve Niğde’de kamunun yaptığı yatırımların önemli bir bölümünün zamanında tamamlanmadığına,

 

 

 

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa’nın ancak yaşanamaz kentler sıralamasında ön sıralarda kendine yer bulabildiğine ve Hükûmet ile yetkilileri bu konuda uyardığına,

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Atatürk’ü anlamak ve sevmenin bir düşünceyi anlamak ve sevmek demek olduğuna,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, internet bağımlılığının günümüz insanının karşı karşıya olduğu ve önemle üzerinde durulması gerekli tehlikelerden biri olduğuna,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’nin Gebze ilçesinin pek çok  mahallesinde tapu sorunu olduğuna,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, offshore hesaplarıyla ilgili Başbakanın oğulları hakkında derhâl soruşturma açılmasını beklediğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ek ders karşılığı çalışan personelin sorunlarının ne zaman çözüleceğini öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’ün mirasına bu ülkenin gençliğinin sahip çıkacağına ve Atatürk’ü 79’uncu ölüm yıl dönümünde saygıyla andığına,

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, AK PARTİ iktidarları döneminde eğitimin tam bir yapboz tahtasına çevrildiğine,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, ABD’de İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılandığı dava nedeniyle ne tür tedbirlerin alınacağını öğrenmek istediğine,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, kamu hastanelerine getirilen performans sistemine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Sözcü muhabiri Gökmen Ulu’nun tahliye edilmesiyle adaletin yerini bulduğuna,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararına direnmesinin kanuna aykırı olduğuna ve bu konuda bir işlem yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine,

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projesi için Cumhurbaşkanı ve emeği geçen tüm ilgililere şükranlarını sunduğuna,

 

 

 

 

 

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yıl dönümüne ve son günlerde mazota yapılan zamlara,

Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne’nin Keşan ilçesi Yayla sahilindeki dalgakıranın mühendislik hatası yüzünden doğayı, tarihî eserleri ve evleri tahrip ettiğine ve bu dalgakıranın tekrar yapılması gerektiğine,

Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Sağlık Bakanlığına devredilen İskenderun Sakarya Mahallesi’ndeki “Ziraat Bahçesi” olarak bilinen arazinin yeşil alan olarak korunmasını ve Karayolları arazisinin de yeşil alana dönüştürülmesini istediğine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, AKP’nin iktidara geldiği günden beri eğitim sistemini yapboz hâline getirdiğine ve Nemrut Dağı’ndaki heykellerin put olarak gösterilmesine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yıl dönümüne, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Germiyan kampüsünde PKK’lılarca şehit edilen ülkücü Hasan Şimşek’in vefatının 4’üncü yıl dönümüne ve Diyarbakır Lice yolunda öğretmen taşıyan bir servis aracının devrilmesiyle yaralananlara Allah’tan şifa dilediğine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde ısınmak için pamuk yığınında uyuyan 14 yaşındaki çocuk işçi Beşar Güneş’in boğularak hayatını kaybetmesine, Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’ya baskının artarak devam ettiğine, Avrupa Konseyinde Türkçe konuşulması kararından vazgeçilmesine ve milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına katılması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Türkiye’nin UNESCO Yürütme Kuruluna seçilmesine, Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Avrupa Federasyon Başkan Yardımcılığına seçilen Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ı kutladığına, Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı ile İnsan Hakları Derneği Başkanının gözaltına alınmasına, Anayasa Mahkemesinin İç Tüzük değişikliğiyle ilgili başvurularını esastan görüşmeyi kabul etmesine ve 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yıl dönümüne,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüldüğüne, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Avrupa Bölgesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak seçilen Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a başarılar dilediğine, Türkiye’nin UNESCO Yürütme Kuruluna seçilmesine ve 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yıl dönümüne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Türkiye’nin UNESCO Yürütme Kuruluna seçilmesine ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Avrupa Bölgesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçilmesine,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Başkanlık Divanı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 79’uncu yıl dönümünde saygıyla andıklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Başkanlıkça, TBMM Başkanı adaylarının 12 Kasım 2017 Pazar gününden itibaren 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 24.00’e kadar Başkanlık Divanına bildirilmesi gerektiğine ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’nun 37'nci maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 69'uncu maddesi kapsamında düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştayın 2016 yılı harcamalarına ilişkin dış denetim raporlarının inceleme sonuçlarına ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

MHP Grubunun, 9/11/2017 tarih ve 2475 sayıyla Grup Başkan Vekili Samsun Milletvekili Erhan Usta tarafından, son zamanlarda artan iş kazalarının sebeplerinin araştırılması ve gerekli önemlerin alınması, yaşanan olayların bir daha yaşanmaması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

HDP Grubunun, 9/11/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir tarafından, Türkiye'de maden özelleştirmeleri, taşeron ve güvencesiz çalıştırma politikalarından vazgeçilmesi ve tarafları yeni politika yapım sürecine katan nitelikte bir yol haritasının hazırlanması ile maden emekçilerinin sorunlarının çözülmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (5856 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

CHP Grubunun, 8/11/2017 tarihinde Ankara Milletvekili Murat Emir ve arkadaşları tarafından, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının ve onları intihara kadar sürükleyecek olan nedenlerin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1444 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 9 Kasım 2017 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık çalışanlarının intiharları ve nöbet meselesine, performans konusunun gözden geçirileceğine, ataması yapılıp soruşturması devam edenlerin durumuna, sağlık çalışanlarında eş durumundan tayinle ilgili  konunun ele alınacağına, dereceye giren hekimlerin ödüllendirilmesi gerektiğine ve bununla ilgili düzenleme yapılacağına, TUS sonuçlarının açıklanmama nedeninin mahkeme sürecinin devam etmesi olduğuna,

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, tıp fakültesi sayısını ve kontenjanları artırmakla tıp eğitiminde kalitenin sağlanamadığına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, göreve başlayanlardan soruşturması kötü sonuçlananların asaletinin tasdik edilmeyeceğiyle ilgili yasa hükmünün uygulanması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, hasta tutuklular açısından çok ciddi sorunlar olduğuna,

Ankara Milletvekili Murat Emir, güvenlik soruşturmalarından bir kısmının hukuk devleti ilkelerini aşındıran içerikte olduğuna,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ek atamaların yapılıp yapılmayacağını ve güvenlik soruşturması süresinin kısaltılmasının mümkün olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Malatya E Tipi Cezaevinde on beş aydır tutuklu olan Medeni Arifoğlu’nun durumuna,

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tutuklu hastaların durumuna, OHAL uygulaması olduğu için atamadan önce soruşturma yapmak durumunda olduklarına ve ek atamalar konusuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884) ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 2981 Sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve 4706 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/588) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 502), görüşmelerine devam edilerek ikinci bölüm üzerindeki görüşmelerine başlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

2’nci sırasında yer alan, AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/745) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 457)

3’üncü sırasında yer alan, Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/712) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 385),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, hibrit motorlu araçlara vergi indirimi sağlanmasının olumlu bir kazanım olacağına,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ile Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sağlık Bakanlığında ek atama yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine,

Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, AK PARTİ’nin Aydın’a yapmış olduğu hizmetlere,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 25’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Denizli Milletvekili Kazım Aslan, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yıl dönümüne

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 13 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 21.25’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

             Ali Haydar HAKVERDİ                 İshak GAZEL                Mücahit DURMUŞOĞLU

                           Ankara                                   Kütahya                                          Osmaniye

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye