TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

18’inci Birleşim

7 Kasım 2017 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.03’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Zonguldak maden sahalarının özel sektöre devrine,

Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, Türkiye Taşkömürü Kurumunun sorunlarına,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Kayseri’ye yapılan ve yapılacak olan yatırımlara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, yeniden projelendirilen İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin hayırlı olmasını dilediğine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Paradise belgelerinde ortaya atılan iddialar yanıtlanmadığı sürece Hükûmetin zan altında kalacağına,

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 3 Kasım 2002’de AK PARTİ’yle başlayan yürüyüşün AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam edeceğine,

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının belediye sınırları içinde bulunan köylere hizmet götürme noktasında ayrımcı ve eşitsiz bir tutum içinde olduğuna,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, ABD’deki kilise baskınını ve baskıncının arkasındakileri kınadığına ve başarının danışarak, ortak akılla, güç birliği ve gayretle elde edileceğine,

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Sözcü yazarı Gökmen Ulu aleyhine dava açılmasının terör davalarını sulandırmak olduğuna,

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, yeniden projelendirilen Atatürk Kültür Merkezi’nin hem mimari açıdan hem de kültürel faaliyetlerin icrası bakımından Türkiye’nin uluslararası alanda övüneceği bir proje olduğuna,

Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Soma katliamından sonra işten çıkarılan 2.831 işçinin tazminatının hâlâ ödenmediğine,

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, yeni zam haberlerine ve Hükûmetin dünya genelinde petrol fiyatları düşerken de artarken de zam yaptığına,

Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Van ilinde demokrasi şehitlerinden Aydın Muştu, Aydın Ahi ile Adnan Vanlı’nın ailelerine taziye ziyaretinde bulunduğuna,

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum’un kış olimpiyatları için adaylığına destek beklediklerine,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Mersin’in Silifke ve Erdemli ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın taşkın ve su baskınlarına sebep olduğuna ve ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna,

Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Hükûmetin ülkedeki vizyon yatırımlarına devam ettiğine ve  Kastamonu-İnebolu yolu projesine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yalıçiftlik göleti yapımı için zeytin ağaçlarının söküldüğüne,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, 36’ncı Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda Selahattin Demirtaş’ın “Seher” adlı kitabının imza gününün yapıldığına,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu’nun yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine, Hükûmetin terörle mücadelede gösterdiği kararlı tutumu desteklediklerine, Amerika Birleşik Devletleri’nin teröristlere silah yardımı yapmasına, Ankara’da 2 gaziye yönelik saldırıyı kınadığına, Zonguldak TTK’ya ait maden sahalarının özelleştirilmesine yönelik maddenin tasarıdan çıkarılmasına,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Paradise  belgelerine ve bu belgelerdeki tüm iddiaların araştırılması için araştırma önergesi vereceklerine, taşeron ve redevans sistemine karşı direniş gösteren madencilerin mücadelelerini selamladığına ve torba yasada bazı maddelerin kaldırılması için mücadele edeceklerine,

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grubu olarak iyi  bir çalışma haftası dilediklerine, 5 Kasım Bülent Ecevit’in ölümünün 11’inci yıl dönümüne, Ankara’da 2 gaziye yönelik saldırıyı parti olarak kınadıklarına, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda Sağlık Bakanı, Hükûmet ve Meclisi bir kez daha sorumluluklarını yerine getirmeye davet ettiğine, TTK’nın özelleştirilmesi konusuna ve Paradise belgeleriyle ilgili görüşmelerin bir an önce yapılması için iktidardan cesur bir adım beklediklerine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, iyi bir çalışma haftası dilediğine, AK PARTİ iktidarları döneminde her konuda ve özellikle terörle mücadele konusunda çok cesur ve kararlı adımlar atıldığına, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi ile Diyarbakır’da şehit olan güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet dilediğine ve Ankara’da 2 gaziye yönelik  saldırıyı kınadığına, 

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Başkanlık Divanı olarak tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilediklerine ve Ankara’da 2 gaziye yönelik saldırıyı kınadıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

(10/518) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi okundu; daha önce verilen üç aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle İç Tüzük’ün 105’inci maddesine göre Komisyona bir aylık ek süre verildiği bildirildi.

 

Başkanlıkça, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 6/11/2017 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Danışma Kurulunun, bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan; Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve 47 milletvekilinin (10/2103), Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 23 milletvekilinin (10/135), Denizli Milletvekili Melike Basmacı ve 27 milletvekilinin (10/1150), CHP Grubu adına Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in (10/2002), MHP Grubu adına Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın (10/2101), HDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın (10/2104), Mardin Milletvekili Erol Dora ve 19 milletvekilinin (10/2112) ve İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve 19 milletvekilinin (10/2113) esas numaralı Meclis Araştırması Önergelerinin görüşmelerinin birleştirilerek Genel Kurulun 7 Kasım 2017 Salı günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, (2/460) esas numaralı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi maksadıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve 47 milletvekilinin (10/2103), Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 23 milletvekilinin (10/135), Denizli Milletvekili Melike Basmacı ve 27 milletvekilinin (10/1150), Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in (10/2002), Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın (10/2101), Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın (10/2104), Mardin Milletvekili Erol Dora ve 19 milletvekilinin (10/2112), İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve 19 milletvekilinin (10/2113) esas numaralı Meclis Araştırması Önergeleri yapılan ön görüşmelerden sonra kabul edildi.

Kurulacak komisyonun, 15 üyeden teşekkül etmesi, çalışma süresinin başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olması, gerektiğinde Ankara dışında da çalışması kabul edildi.

 

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Adıyaman’ın Besni üzümünün değerli olduğuna ve tarım politikalarının iflası sonucu bağcılığın günden güne öldüğüne,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin ile Tarsus’da üzüm üretiminin önemine ve kurulacak komisyonun Mersin’deki üzüm üreticilerinin sorunlarını yerinde tespit etmesi gerektiğine,

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Adıyaman’da Gölbaşı ve Besni başta olmak üzere çok büyük üzüm üretimi olduğuna,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Besni üzümünün faydalarına,

Manisa Milletvekili Recai Berber, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Milletvekili Recai Berber’in birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen Meclis araştırması önergelerinin ön görüşmeleri üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884) ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 2981 Sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve 4706 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/588) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 502), görüşmelerine devam edilerek 10’uncu maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla gaziler için yapılan düzenlemenin şehit yakınları için de yapılması gerektiğine,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümü üzerinde yapılan soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümü üzerinde yapılan soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine,

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Bölge Adliye Mahkemesinin vermiş olduğu bozma kararına direnmesinin hukuka uygun olmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 1’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 8 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 21.27’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

             Ali Haydar HAKVERDİ                                                                         İshak GAZEL

                           Ankara                                                                                           Kütahya

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye