TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

17’nci Birleşim

2 Kasım 2017 Perşembe

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Alevi inanç ve öğretisinin sorunlarıyla ilgili olarak hazırladığı rapora,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, İstanbul ilinin sorunlarına,

İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka Spor Kulübünün kuruluşunun 105’inci yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Didem Engin’in yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine ve AK PARTİ Genel Başkanına,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Didem Engin’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, eğitimini yarıda bırakmış ya da bırakmak zorunda kalmış öğrenciler için af düzenlemesi düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, üretimi artıramayan, işsizliği çözemeyen, enflasyonu dizginleyemeyen Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetlerinin kötü yönetimine halkın ilk seçimde tepkisini göstereceğine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi sakinlerinin uzun zamandır tapu sorunu yaşadığına,

Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Hükûmetten ve Cumhurbaşkanından şehitlerin olmaması  için bir çare bulmalarını rica ettiğine,

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Hakkâri Şemdinli’de şehit olan güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet dilediğine, 3 Kasım 2002’nin üzerinden geçen on beş yılda heyecanlarında en ufak bir eksiklik olmadan koydukları hedeflere doğru emin adımlarla ilerlediklerine,

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, yaşlı bakım teknikerlerinin bir mesleki tanımlarının olmadığına ve statülerinin ne zaman belirleneceğini öğrenmek istediğine,

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, çıraklık veya öğrencilik sırasındaki staj çalışmalarının emeklilik hesaplanmasında ilk işe giriş tarihi olarak hesaplanması gerektiğine,

Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Hakkâri Şemdinli’de şehit olan güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet dilediğine ve Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu’na başarılar dilediğine,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, mazot fiyatlarının düşürülerek tarım üreticisine destek verilmesi gerektiğine,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, IŞİD terör örgütünün ülkemizde tekrar eylemler gerçekleştirebileceği iddiaları üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğine,

Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Atatürk ve İsmet İnönü’ye defalarca saldıranların vatanın bağımsızlığına, demokrasiye, hukuk devletine, adalete, bilime, cumhuriyete düşman olduklarına,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Hakkâri Şemdinli’de şehit olan güvenlik güçlerini rahmetle andığına, Giresun’da meydana gelen sel, toprak kayması ve heyelanlar nedeniyle afet mağduru yurttaşların barınma sorunlarının hâlâ çözülmediğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, korumalar ile Mecliste görevli polisler arasında yemek ücreti konusunda farklı uygulama olduğuna, Emniyet mensupları arasındaki tazminat orantısızlığının giderilmesi ile mesai ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istediğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Türk otomobilinin gerçeğe dönüşme sürecinin bugün başladığına ve Anadolu Grup, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ile Zorlu Holdinge başarılar dilediğine,

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Mustafa Kemal Atatürk’ü vatan hainliğiyle suçlayan gazetecinin akıbetini takip edeceğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Hakkâri Şemdinli’de şehit olan güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet dilediğine, terörle mücadelenin millî bir dava olduğuna ve terörün beslendiği her kaynağın kurutulması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Hakkâri’de hayatını kaybeden 8 askerin ailelerine başsağlığı dilediğine, tutuklu milletvekillerinin milletvekilliğiyle ilgili hiçbir faaliyete katılamadıklarına ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in Genel Kurula ilettiği mektubunu okumak istediğine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Hakkâri Şemdinli’de şehit olan güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet dilediğine, Hükûmetin terör konusundaki politikalarının çözüme yönelik olmadığına ve bu Meclisin Türkiye’de yaşanan bütün sorunların çözülebileceği tek adres olduğuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Hakkâri Şemdinli’de şehit olan güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet dilediğine, terörle mücadelenin son şehidin hesabı sorulana dek devam edeceğine ve terörün partilerüstü bir mesele olduğuna,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Hakkâri Şemdinli’de çatışmada hayatını kaybeden 8 güvenlik görevlisine Allah’tan rahmet dilediğine ve bu can kayıplarının son olmasını içtenlikle temenni ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak Hakkâri Şemdinli’de şehit olan güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet dilediklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Başkanlıkça, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısı ile Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş’un Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazılarının 2/11/2017 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ve 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın AK PARTİ Grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Danışma Kurulunun, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve 34 milletvekilinin (10/2099), İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin (10/114), Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 25 milletvekilinin (10/365), Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 22 milletvekilinin (10/378), Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 milletvekilinin (10/494), Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 milletvekilinin (10/702), İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 33 milletvekilinin (10/884), Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 milletvekilinin (10/1423), Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 milletvekilinin (10/1431), Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 25 milletvekilinin (10/1442), Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ve 25 milletvekilinin (10/1449), Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve 24 milletvekilinin (10/1597), Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 23 milletvekilinin (10/1787), İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 22 milletvekilinin (10/1808), Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan ve 22 milletvekilinin (10/1949), İstanbul Milletvekili Didem Engin ve 21 milletvekilinin (10/1955), Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 23 milletvekilinin (10/1970), Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 milletvekilinin (10/2056), Ankara Milletvekili Murat Emir ve 23 milletvekilinin (10/2092), Mersin Milletvekili Oktay Öztürk ve 20 milletvekilinin (10/2094), İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve 21 milletvekilinin (10/2095), Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 23 milletvekilinin (10/2096), MHP Grubu adına Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın (10/2097), HDP Grubu adına Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın (10/2098) esas numaralı Meclis Araştırması Önergelerinin görüşmelerinin birleştirilerek Genel Kurulun 2 Kasım 2017 Perşembe günkü (bugün) Birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Plan ve Bütçe Komisyonunda boşalan ve HDP Grubuna düşen 1 üyeliğe Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan seçildi.

 

Birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen, uyuşturucu kullanımı başta olmak üzere madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığa götüren nedenlerin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin (10/114), Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 25 milletvekilinin (10/365), Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 22 milletvekilinin (10/378), Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 milletvekilinin (10/494), Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 milletvekilinin (10/702), İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 33 milletvekilinin (10/884), Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 milletvekilinin (10/1423), Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 milletvekilinin (10/1431), Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 25 milletvekilinin (10/1442), Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ve 25 milletvekilinin (10/1449), Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve 24 milletvekilinin (10/1597), Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 23 milletvekilinin (10/1787), İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 22 milletvekilinin (10/1808), Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan ve 22 milletvekilinin (10/1949), İstanbul Milletvekili Didem Engin ve 21 milletvekilinin (10/1955), Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 23 milletvekilinin (10/1970), Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 20 milletvekilinin (10/2056), Ankara Milletvekili Murat Emir ve 23 milletvekilinin (10/2092), Mersin Milletvekili Oktay Öztürk ve 20 milletvekilinin (10/2094), İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve 21 milletvekilinin (10/2095), Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 23 milletvekilinin (10/2096), MHP Grubu adına Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın (10/2097), HDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın (10/2098), Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve 34 milletvekilinin (10/2099) esas numaralı Meclis Araştırması Önergeleri yapılan ön görüşmelerden sonra kabul edildi.

Kurulacak komisyonun, 12 üyeden teşekkül etmesi, çalışma süresinin başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olması, gerektiğinde Ankara dışında da çalışması kabul edildi.

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Sağlık Bakanlığında güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan personelin atamalarının bir an önce yapılması gerektiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884) ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 2981 Sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve 4706 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/588) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 502), birinci bölümü üzerinde görüşmelerine başlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasına alınan, AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/745) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 457), görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, 9’u Halkların Demokratik Partisinden olmak üzere 10 milletvekilinin yasama faaliyetlerine katılamadığına ve Hakkâri Milletvekili Selma Irmak’ın Genel Kurula ilettiği mektubunu okumak istediğine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun 502 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 7 Kasım 2017 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 20.41’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ                                                                        Emre KÖPRÜLÜ

                          Nevşehir                                                                                         Tekirdağ

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye