TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

16’ncı Birleşim

1 Kasım 2017 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşların sorunlarına,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli ilinin sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 30 Ekim Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması’nın 56’ncı yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, ORKÖY kredisini zamanında ödeyemeyenler hakkında yapılan icra takibine,

Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya,

Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu,

Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal,

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcünü Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanıyla ilgili bazı ifadelerine;

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Semih Özakça ile Nuriye Gülmen’in avukatlarının müvekkilleriyle görüştükleri için tutuklanmalarına,

 

 

 

İstanbul Milletvekili Didem Engin, özlük haklarından mahrum bırakılan 4/C’li personelin 4’üncü Dönem Toplu Sözleşme’de unutulmanın hayal kırıklığını yaşadıklarına,

İstanbul Milletvekili Fatma Benli, Kahire’de yapılan “Terörle Mücadelede Parlamenterlerin Rolü” konulu çalıştaya,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Gümüşhane ve Bayburt’ta doğal gaz tarifesine uygulanan indirimin neden sadece 2 ille sınırlı bırakıldığını ve kış şartlarının zor geçtiği illerden biri olan Erzurum’da neden bu indirimin uygulanmadığını öğrenmek istediğine,

Kahramanmaraş Milletvekili Osman Boyraz, 1 Kasım 2015 seçimlerinde kuyumcu terazisi hassasiyetinde göstermiş olduğu tercihinden dolayı millete şükranlarını sunduğuna,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, dünyanın dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışan Türk Kızılayı gönüllülerine şükranlarını sunduğuna,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, çocuk hakları komisyonunun acilen kurulması ve cezaevlerinde anneleriyle tutulan çocuklar için insani bir çözüm bulunması gerektiğine,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, 1 Kasım saltanatın kaldırılmasının 95’inci ve 1 Kasım harf devriminin 89’uncu yıl dönümleri ile İzmir  Alsancak Stadı projesinin durumuna,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Anamur’dan Kıbrıs’a su verilen barajın altında kalan köylerdeki vatandaşların sorunlarına ve  Mersin genelindeki elektrik kesintilerine çözüm bulunmasını talep ettiğine,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, 1 Kasım 2015 seçimlerinin 2’nci yıl dönümüne, ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının hayırlı olmasını dilediğine,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, TRT’de görev yapan Binali Erdoğan’ın tutuklu yargılanarak mağdur edildiğine,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, şehit ve gaziler arasında ayırım yapılmamasını ve tüm şehit ve gazilere eşit davranılmasını talep ettiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 1 Kasım Yahya Kemal Beyatlı’nın ölümünün 59’uncu yıl dönümüne, benzin ve motorin fiyatlarına yapılan zamlara ve 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’ne,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başlayamayan sağlık personeline tüm partilerden destek beklediklerine, 1 Kasım saltanatın kaldırılmasının 95’inci ve 1 Kasım harf devriminin 89’uncu yıl dönümlerine,

 

 

 

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, 1 Kasım Dünya Kobani Günü’ne ve 1 Kasım 2016’da HDP’ye dönük siyasi darbenin siyaset tarihi için kara bir leke olduğuna,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 1 Kasım 2015 seçimlerinin Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktası olduğuna, 1 Kasım Yahya Kemal Beyatlı’nın ölümünün 59’uncu yıl dönümüne, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın oğlunun şahsında tüm askerlere hayırlı tezkereler dilediğine ve güvenlik soruşturması tamamlanan 3 binden fazla sağlık personelinin işlemlerinin takipçisi olacaklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın askere giden oğluna hayırlı tezkereler dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

MHP Grubunun, 31/10/2017 tarih ve 2455 sayıyla İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve arkadaşları tarafından, millî şuurun ve manevi değerlerin çocuklara ve gençlere kazandırılması için millî eğitim müfredatına eklenmesi gereken derslerin araştırılması ve kalıcı bir eğitim sistemine geçilmesi hususunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

HDP Grubunun, 1/11/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım tarafından, tutuklu bulunan milletvekillerinin maruz kaldıkları hukuksuzlukların ve cezaevlerinde tutulmaları nedeniyle yasama faaliyetlerine katılamamalarına dair mevcut durumun tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (5800 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırma Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Cankurtaran Tüneli’nin inşaatında yaşanan aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/454) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 1 Kasım 2017 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

 

 

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türk milleti olarak vatan sevgisi, bayrak sevgisi, adabımuaşeret gibi kavramlar üzerinde özellikle durduklarına ve müfredatta buna ilişkin olarak yapılabilecek çalışmaların  tespit edilmesi amacıyla grup önerisini verdiklerine,

İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, kalıcı bir eğitim reformu yapılması ve eğitim müfredatı içerisinde yer alması gereken dersler konusunda bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ettiklerine,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Balıkesir’in Kepsut ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binasında asılı bulunan Atatürk posterine yönelik saldırıyı şiddetle kınadığına,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın bazı ifadelerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk’un CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin’in HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un CHP grup önerisi üzerinde HDP grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/886) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 501), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/661) ile Millî Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 325),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Savunma ile İlgili Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/735) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 479),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın 501 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın 501 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Şırnak Milletvekili Aycan İrmez’in, 501 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 6’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in 501 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 7’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, herkesi Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayan Hatay Günlerine davet ettiğine,

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Datça Kızlan Mahallesi Gereme mevkisinde başlayan orman yangının kontrol altına alınamadığına,

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, ORKÖY kredilerinin geri ödenmesinde yaşanan sıkıntılara,

Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, “Tendürek yolu” diye tabir edilen yolun daha ne kadar kapalı kalacağını öğrenmek istediğine,

Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın 501 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 9’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak Şampiyonlar Ligi grup maçında Monaco’yla karşılaşacak olan Beşiktaş’a başarılar dilediklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 2 Kasım 2017 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 22.37’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ                                                                        Emre KÖPRÜLÜ

                          Nevşehir                                                                                         Tekirdağ

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

 

 

 

 

                       Sema KIRCI                                                                Mücahit DURMUŞOĞLU

                          Balıkesir                                                                                        Osmaniye

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye