TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

15’inci Birleşim

31 Ekim 2017 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.01’de açılarak beş oturum yaptı.

 

Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Amedspor seyircilerine deplasman yasağı getirilmesine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerel basının sorunlarına,

Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, helal ve sağlıklı gıdaya,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine “Hoş geldiniz.” denildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ettiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bursa Milletvekili Bennur Karaburun,

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç,

Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu,

İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu,

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu,

Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz,

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir,

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara,

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı hakkındaki bazı ifadelerine;

İstanbul Milletvekili Didem Engin, doğum borçlanması hakkının sigortalarının başladığı tarihe bakılmaksızın tüm annelere tanınması gerektiğine,

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Kesik köyünde 28 Ekim Cumartesi günü meydana gelen hortumdan mağdur olan köylülerin zararlarının karşılanması için acilen girişimde bulunmasını dilediğine,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, 18 ada ve 1 kayalığın Yunanistan tarafından işgaliyle ilgili sorusuna Millî Savunma Bakanının verdiği cevaba,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının acilen düzeltilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, son dönemlerde avukatların âdeta müvekkilleriyle özdeşleştirildiklerine ve Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın avukatlarının gözaltına alınmalarına,

Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, Türkiye Taş Kömürü Kurumunun özelleştirilmesine yoğun bir tepki olduğuna, 

Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Denizlililerin Pamukkale Üniversitesi yemek ihalesiyle ilgili bilgi beklediğine,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, mesleğini icra ettiği için gazetecileri tutuklamanın bir demokrasi katliamı olduğuna,

Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94’üncü yılını kutladığına ve Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı hakkındaki bazı ifadelerine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm,

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un istifasına;

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, temizlik işçisi olarak işe başlatılan 4.995 imamın mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine, Belçika’da Genk şehrine bağlı Waterschei ilçesinde Belçika Türk Federasyonuna bağlı bir derneğe yapılan saldırıya ve Erdal İnönü’nün vefatının 10’uncu yıl dönümüne,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Erdal İnönü’nün vefatının 10’uncu yıl dönümüne, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı hakkındaki bazı ifadeleri nedeniyle Genel Kurulda yaşanan tartışmalara ve 13 Ekim 2017 günü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fezlekesinin ve dosyasının olduğu bütün mahkemelere gönderilen bir yazıya,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Grubu olarak, vefatının 10’uncu yıl dönümünde Erdal İnönü’yü ve 31 Ekim 1919’da Kahramanmaraş’ta Fransız işgalcilerine ilk kurşunu atan Sütçü İmamı saygıyla andıklarına,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, başarılı ve hayırlı bir hafta geçmesini ümit ettiğine, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94’üncü yılını kutladığına ve Erdal İnönü’nün vefatının 10’uncu yıl dönümüne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ile Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’nun yaptıkları açıklamaları sırasında Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP Grup Başkanına,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden Trabzon’un Maçka ilçesinden gelen vatandaşlara “Hoş geldiniz.” denildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak Erdal İnönü’yü sevgi ve saygıyla andıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Başkanlıkça, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün Çevre Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 30/10/2017 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Birleşmiş Milletler Örgütü himayesinde 4 Aralık 2017 tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenecek olan “Parlamenterler Uyuşturucuya Karşıdır” başlıklı konferansa Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’in vaki davetine icabetle Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir heyetin katılmasına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Ağrı Milletvekili Dirayet Taşmedir ile Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren on birer gün izinli sayılmalarına,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

MHP Grubunun, 24/10/2017 tarih ve 2433 sayıyla Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve arkadaşları tarafından, tarım ülkesi olan Türkiye ve Ankara’da yaşanan kuraklık neticesinde çiftçilerin uğramış oldukları zararlar ile çiftçilerin durumlarının iyileştirilmesi için yapılması gerekenlerin tespiti amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

HDP Grubunun, 31/10/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım tarafından, Haziran 2015 tarihinden bu yana gözaltına alınıp tutuklanan muhaliflerin maruz kaldığı hukuksuzlukların tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (5778 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 31 Ekim 2017 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırma Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/365) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz’ün HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığı konusunda bir araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili mutabakat sağlanmasından çok memnun olduklarına ve grup önerisini geri çektiklerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 4 partinin mutabakatıyla uyuşturucu madde kullanımı konusunda bir komisyon kurulmasını talep ettiklerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması konusunda mutabakat sağlanmış olmasından dolayı bütün parti gruplarına teşekkür ettiğine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, uyuşturucu kullanımıyla ilgili bir komisyonun kurulacak olmasının olumlu bir adım olduğuna ve Mecliste çocuk hakları daimî komisyonunun bir an önce kurulması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, (2/610) esas numaralı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve HDP Grubuna düşen 1 üyeliğe İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan  ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/886) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 501) görüşmelerine başlanarak 2’nci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/661) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 325),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Savunma ile İlgili Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/735) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 479),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın 501 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın 501 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun yaptığı açıklaması sırasında HDP Eş Genel Başkanına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın 501 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın 501 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 1 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 21.34’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ                                                             Ali Haydar HAKVERDİ

                          Nevşehir                                                                                           Ankara

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

 

 

 

 

                   Emre KÖPRÜLÜ                                                                              Fehmi KÜPÇÜ

                          Tekirdağ                                                                                             Bolu

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye