TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

14’üncü Birleşim

26 Ekim 2017 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.05’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Ordu Milletvekili Seyit Torun, belediye başkanlarının istifalarına,

Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Ezidilerin maruz kaldığı sorunlara,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, cana kıyma ve intihara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Didem Engin, tüm partilere emeklilerin bekledikleri intibak düzenlemesinin bir an evvel yapılması çağrısında bulunduğuna,

Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Çorum’da yürütülen “Laçin’de Fırsat Var Projesi”ne,

İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Zeytinburnu Belediyesine bağlı Kente Uyum biriminde mültecilere yönelik entegrasyon çalışmalarına,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Uluslararası Şeffaflık Derneğinin 2016 Yolsuzluk Algı Endeksinde Türkiye'nin 75’inci sırada yer aldığını açıkladığına,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kitabı “Seher”in halktan büyük ilgi gördüğüne ve halkı 4 Kasım Cumartesi günü Beylikdüzü TÜYAP Kitap Fuarı’nda yapılacak imza gününe davet ettiğine,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, dijital arşivciliğin öneminin arttığına ve Dünya Görsel İşitsel Miras Günü’nde etkinlik gösteren tüm kuruluşları saygıyla selamladığına,

İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, 26 Ekim Hasta Hakları Günü’ne,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 8 Mart 2012’den bugüne terör saldırılarında kaybedilen asker ve polislerle ilgili sorusuna Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabına,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Sağlık Bakanlığına ek atama sözünün bir an evvel yerine getirilmesini beklediğine,

Mersin Milletvekili Hacı Özkan, esnafın kullanacağı işletme kredisi limitinin artırıldığına ve esnafın yükünü hafifletecek vergiler konusunda da çok ciddi iyileşmelerin gerçekleşeceğine,

Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Nevzat Kösoğlu’nun Erzurum’un sembol isimlerinden olduğuna,

Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Türkiye’de işsizlik oranının en yüksek olduğu kentler arasında olan Adana’nın bu sorununun giderilmesi anlamında bir proje olup olmadığını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul’un Üsküdar ilçesinin sorunlarına,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, devlete ve millete zarar veren müşteri ve kâr garantili yap-işlet-devret projelerinden vazgeçilmesi gerektiğine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde sel sularına kapılarak şehit olan askere Allah’tan rahmet dilediğine, 25 Ekim Ziya Gökalp’in vefatının 93’üncü yıl dönümüne ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığına,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’ya tedavi için hastaneye götürülmesi sırasında kelepçe takılmak istenmesine ve Meclis Başkanlığının bu konuyla ilgili tutumuna,

Ankara Milletvekili Levent Gök, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığına, Türkiye’de “adalet” kavramının giderek yara aldığına ve tutuklamaların sanıklar için âdeta bir ceza aracına dönüştüğüne,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığına, Tekirdağ’da sele kapılarak şehit olan askere Allah’tan rahmet dilediğine, 25 Ekim Ziya Gökalp’in vefatının 93’üncü, 10 Ekim Nevzat Kösoğlu’nun vefatının 4’üncü yıl dönümüne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, tutuklu milletvekillerinin tedaviye kelepçeli götürülmeleri meselesinin uzun zamandır sorun olduğuna ve bu konuda Meclis Başkanıyla bir görüşme yapacağına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Başkanlıkça, İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın üyesi bulunduğu siyasi partiden istifa ettiğine dair dilekçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ulaştığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve arkadaşları tarafından Hatay ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/235) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

HDP Grubunun, 26/10/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım tarafından, Türkiye'de biri israftan diğeri tasarruf ve yoksullaşmadan oluşan iki suretli ekonomik durumun araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (5740 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

CHP Grubunun, 26/10/2017 tarihinde Ankara Milletvekili Murat Emir ve arkadaşları tarafından, Ankaralıların ortak mülki niteliği EGO hangarlarının ihalesini alan Pasifik-Çiftay Ortaklığının alanda yapacağını duyurduğu projenin incelenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1430 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 26 Ekim 2017 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, muhalefetin sözünün topluma ulaştırılmaması için yapılan süre kısıtlaması kuralının iktidarı da süre yetmeme gerçekliğiyle karşı karşıya bıraktığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/886) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 501),

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/661) ile Millî Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 325),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Savunma ile İlgili Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/735) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 479),

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/509) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 142),

5’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/691) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 361),

6’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/729) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 477),

7’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Bilim ve Teknolojide İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/667) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S.Sayısı:463),

8’inci sırasında yer alan,  AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/745) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 457),

9’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/787) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 461),

10’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/723) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 464),

20’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/685) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 379),

21’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/705) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 382),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

11’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/630) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 367), görüşmeleri tamamlanarak,

12’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık ve Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/631) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 368),

13’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/633) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 369),

14’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/635) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 370),

15’inci sırasında yer alan, Çiftçilik Amaçlarıyla Beslenen Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/647) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 371),

16’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/703) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 373),

17’nci sırasında yer alan, Havaaraçlarında İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Tokyo Sözleşmesini Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/469) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 374),

18’inci sırasında yer alan, Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önleme, Caydırma ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Tedbirlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/471) ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 375),

19’uncu sırasında yer alan, 2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/562) ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı 376),

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

 

 

 

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP grup başkan vekilliği görevini Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’a devrettiğine ve herkese teşekkür ettiğine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

Samsun Milletvekili Erhan Usta,

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,

CHP Grubunun seçilen Başkanlık Divanı adayları ile grup başkan vekillerini tebrik ettiklerine ve Ankara Milletvekili Levent Gök’e bundan sonraki siyasi hayatında başarılar dilediklerine;

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP grup başkan vekili seçilmesi nedeniyle teşekkür ettiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın 367 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Van Milletvekili Lezgin Botan, Van’ın Özalp ilçesine bağlı merkez köylerden birinde askerî kolluk güçlerince bir eve yapılanlarla ilgili olarak Hükûmet yetkililerinin bir soruşturma açıp açmayacaklarını öğrenmek istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, Başkanlık Divanı olarak Cumhuriyet Halk Partisinin yapmış olduğu seçim neticesinde göreve yeni seçilenlere ve görevi bırakanlara başarılar dilediklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, Ticaret ve Tekstil Bakanı Muhammad Pervaiz Malik ve beraberindeki heyete “Hoş geldiniz.” denildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 31 Ekim 2017 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 20.43’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                               Ömer SERDAR 

                             Bolu                                                                                              Elâzığ

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye