TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

12’nci Birleşim

24 Ekim 2017 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.02’de açılarak beş oturum yaptı.

 

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Kitap Fuarı’nda yaşanan olaylara,

Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, 137’nci PAB Genel Kurulu’na,

Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, 2017 yılında yaşanan doğal afetler nedeniyle mağdur olan üreticilerin durumuna,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, İzmir’de taş ocaklarının yarattığı sorunlara,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Hükûmetin bütçeyi har vurup harman savurduğuna, ders kitapları için yeni bir ihale yapılacağına ve bunun faturasının da halka kesileceğine,

İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Hakkâri’de şehit olan Üsteğmen Ozan Olgu Köreke’ye Allah’tan rahmet dilediğine ve Sultanbeyli Mülteciler Toplum Merkezine,

 

 

 

 

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bakanlar Kurulunun bir an evvel resmî ilan tarifesinde artışa giderek yerel basına sahip çıkması gerektiğine,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, AKP’nin Türkiye tarımını yönetemez duruma geldiğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, raporlu ilaç kullanılan bazı hastalıklarda SGK’nın ilaç ücretini karşılaması için gerekli olan rapor süresinin üç aya indirilmesine,

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Sağlık Bakanlığında ek atama bekleyenler ile öğretmen atamalarının bir an önce gerçekleştirilmesini dilediğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, istifa ettirilen Büyükşehir Belediye Başkanının Bursa’da bıraktığı hasarlara,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Tapu ve Kadastro personelinin döner sermayelerinden faydalanamadığına ve taşeron işçilere hak ettikleri kadroların verilmesini talep ettiğine,

Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Pamukkale Üniversitesinde yapılan yemek bedeli ihalelerine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerinin canlandırılmasına yönelik ne yapıldığını öğrenmek istediğine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Van depreminin 6’ncı yıl dönümüne ve SES sendikası eski üyesi, İHD eski yöneticisi Mahmut Konuk’a yapılan haksızlığı protesto ettiğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, bu karmaşık ortamda dürüst olmanın ve dürüst kalmanın zorlaştığına,

Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komitesi olarak 18-21 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk’a gerçekleştirdikleri ziyarete,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, OHAL’in neden kaldırılmadığını ve seçilmiş belediye başkanlarının neden istifa ettirildiğini öğrenmek istediğine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Van depreminin 6’ncı yıl dönümüne, uzman erbaşlara tabanca verilmesinin acilen gündeme alınması gerektiğine, Hakkâri Çukurca’da şehit olan askere Allah’tan rahmet dilediğine, Mardin Artuklu’da yaralanan 2 polise acil şifa dilediğine, Şerafettin Karcı’nın şehadetinin 38’inci yıl dönümüne ve taşeron işçilere kadro verilmesi konusunun ivedilikle halledilmesi gerektiğine,

 

 

 

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Şırnak’ta bir kömür ocağında meydana gelen iş cinayetinde hayatını kaybeden 8 kişiye Allah’tan rahmet dilediğine, İhsan Eliaçık’a Kayseri’de yapılan saldırıyı kınadığına, Van depreminin 6’ncı yıl dönümüne, İmralı Cezaevinde tutulan Öcalan’ın durumu ve neden ziyaretlerin engellendiği hakkında Adalet Bakanından açıklama beklediğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Van depreminin 6’ncı yıl dönümüne, terör saldırılarında şehit olanlara Allah’tan rahmet dilediğine, Abdülmecid Efendi Konağı’ndaki heykel ve resim sergisine yapılan saldırıya, Cumhurbaşkanına “reis” şeklinde hitap edilmesine ve taşeron çalışanların yaptıkları işe göre memur veya işçi kadrolarına geçirilmesi taleplerinin dikkate alınması gerektiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı Meclise gelirken uygulanan güvenlik prosedürünün normal olduğuna, “reis” kelimesini pejoratif anlamda kullanmak yerine tarihteki karşılığıyla düşünmenin daha doğru olacağına, devletin kaçak kömür ocaklarına ihtiyacı olmadığına ve terörle kararlı bir mücadele sürdürüldüğüne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman başkanlığındaki bir heyetin Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Maja Gojkovic'in vaki davetine icabet etmek üzere 22-25 Ekim 2017 tarihleri arasında Sırbistan'a resmî ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ve arkadaşları tarafından Türkiye’de kayıt dışı ekonominin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/1432) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

HDP Grubunun, 24/10/2017 tarihinde Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve arkadaşları tarafından, Şırnak Merkez-Cizre Karayolu üzerinde bulunan 1 no.lu kömür ocağında meydana gelen ve 8 işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan maden faciası ile madencilik sektöründeki işçi kıyımının tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (5723 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 24 Ekim 2017 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

 

 

 

CHP Grubunun, 24/10/2017 tarihinde Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve arkadaşları tarafından, Şırnak'ta meydana gelen göçüğün sorumlularının araştırılması ve madenlerde benzer iş kazalarının yaşanmaması için gereken incelemelerin yapılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1427 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 24 Ekim 2017 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 24 Ekim 2017 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; bastırılarak dağıtılan 501 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kırk sekiz saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 1’inci sırasına alınmasına ve 501 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Denizli’nin İncilipınar Mahallesi’nde yaşanan sel baskını için Pamukkale Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk almadığına ve Denizli vekillerinin müdahale etmesini rica ettiğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli’nin İncilipınar Mahallesi’nde yaşanan sel baskınına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, Denizli’nin İncilipınar Mahallesi’nde yaşanan sel baskını için geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, (2/713) esas numaralı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

 

 

 

 

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un doğrudan gündeme alınma önergesini AK PARTİ Grubunun reddetmesine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/886) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 501),

3’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/740) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 480),

4’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/479) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 121),

5’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/661) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 325),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

2’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/483) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 124), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

 

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın 124 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Milliyetçi Hareket Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın 124 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine, 

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, 5 Eylül 2012 tarihinde yaşanan cephanelik patlaması duruşmasında bir şehit yakınına yapılan muameleye ve kamu görevlilerinin şehit yakınlarına ve gazilere karşı daha hassas davranmaları gerektiğine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın 124 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, yapılan açık oylamada oyların usulsüz gönderilmesi suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin mehabetine gölge düşürülmesini kabul etmediklerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 25 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 20.54’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                               Ömer SERDAR 

                             Bolu                                                                                              Elâzığ

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye