TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

11’inci Birleşim

19 Ekim 2017 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.04’te açılarak yedi oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanlarının özlük haklarına,

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü’ne,

Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, cezaevlerine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Başkanlık Divanı olarak 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladıklarına ve 19 Ekim Aliya İzzetbegoviç’in 14’üncü ölüm yıl dönümüne ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, bir ay önce TEOG kaldırıldığı halde hâlâ 1 milyonu aşkın öğrencinin liselere nasıl yerleşeceğinin bilinmediğine,

İstanbul Milletvekili Didem Engin,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu,

19 Ekim Muhtarlar Günü’ne;

İstanbul Milletvekili Ali Şeker, il ve ilçe müftülüklerine nikâh kıyma yetkisi verilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Erzurum’da KYK yurduna geç giriş yapan 4 öğrenciye üç günlük yemek yardımı kesme cezası verildiği iddiasına,

 

 

İstanbul Milletvekili Fatma Benli, 

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın,

19 Ekim Muhtarlar Günü’ne ve 19 Ekim Aliya İzzetbegoviç’in ölümünün 14’üncü yıl dönümüne;

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, kaçak olduğu söylenen Şırnak’taki ocağın yıllardır Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından özel sektöre ihale usulü verildiğine,

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, istifa ettirilen veya istifaya zorlanan AKP’li belediye başkanlarının istifa sebeplerinin ne olduğunu öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Aliya İzzetbegoviç’in ölümünün 14’üncü yıl dönümüne ve Keçiören Belediyesinin mültecilerin entegrasyonuna ilişkin bir projesine,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü’ne ve çiftçilerin borçlarını ödeyemez hâle geldiklerine,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifa etmeyen belediye başkanlarıyla ilgili bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk hâlinin derhâl son bulması gerektiğine ve eş genel başkanlar ve milletvekilleriyle görüşmelerinin niçin engellendiğini öğrenmek istediğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 19 Ekim Aliya İzzetbegoviç’in ölümünün 14’üncü yıl dönümüne ve 19 Ekim Muhtarlar Günü’ne,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, son bir hafta içerisinde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar gerekçe gösterilerek aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu birçok kişinin tutuklanmasına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait mailleri haberleştirdikleri için yargılanan gazetecilere, Osman Kavala’nın kendisi hakkındaki suçlamaları öğrenemediğine, Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatları Özlem Gümüştaş ve Sezin Uçar’ın gözaltına alınmalarına, 19 Ekim Muhtarlar Günü’ne ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a şifa dilediğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgilenen herkese teşekkür ettiğine, 19 Ekim Aliya İzzetbegoviç’in ölümünün 14’üncü yıl dönümüne, 19 Ekim Muhtarlar Günü’ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifa etmeyen belediye başkanlarıyla ilgili bazı ifadelerine,

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, 19 Ekim Aliya İzzetbegoviç’in ölümünün 14’üncü yıl dönümüne, 19 Ekim Muhtarlar Günü’ne, AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlarıyla ilgili bazı ifadeleri konusunda düzeltme yapmasına rağmen CHP Grup Başkan Vekilinin bunu dikkate almamasına, 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, tekraren, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, belediye başkanlarının seçilmiş kişiler ve yerel yönetimin demokrasinin temel taşı olduğuna, bir yolsuzluk söz konusuysa yargının görevini yapması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu (TMKF) çerçevesinde 24-25 Ekim 2017 tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de “Terörle Mücadele Çerçevesinde Parlamenterler ile Yargı Aktörleri İlişkisi” konulu çalıştaya katılması  Genel Kurulun 10 Ekim 2017 tarihli 5'inci Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

MHP Grubunun, 17 Ekim 2017 tarih ve 2426 sayıyla Mersin Milletvekili Oktay Öztürk ve arkadaşları tarafından, kullanımı giderek yaygınlaşan ve millî güvenliğimize bir tehdit olarak yönelen sentetik uyuşturucuların imali, dağıtımı ve satışına ilişkin süreçlerin belirlenmesi, tüm yol ve yöntemlerin ortak bir akıl etrafında tahlil edilip önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

 

 

 

 

HDP Grubunun, 19/10/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir tarafından, ataması yapılmayan sağlık emekçilerinin sorunları ile OHAL KHK'leriyle yaygınlaştırılan güvenlik soruşturması uygulamasının neden olduğu hak kayıplarının tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (5675 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

CHP Grubunun, 17/10/2017 tarihinde Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve arkadaşları tarafından, bireysel silahlanmayı azaltmanın, silahsızlanmaya dönük farkındalığı arttırmanın ve ateşli silah alışverişinin engellenmesi yollarının belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1410 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 19 Ekim 2017 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK PARTİ Grubunun, sentetik uyuşturucularla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin MHP grup önerisi üzerinde konuşma hakkını kullanmamasına ve ret oyu vermesine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, uyuşturucuyla mücadele konusunda 24’üncü Dönemde bir komisyon kurulduğuna ve Hükûmetin  bu konudaki kararlı iradesinin devam ettiğine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, iktidarın uyuşturucularla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına destek vermemesini kınadığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, bütün grupların ortak bir önerisiyle uyuşturucu ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin bir araştırma komisyonu kurulmasının çok faydalı olacağını düşündüğüne,

Sağlık Bakan Ahmet Demircan, atama bekleyen personelin durumuna ve atamaların başlama noktasında olduğuna, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ve kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı ile tüm bakanlara, Başbakana ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanına teşekkür ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/868) ile Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve 4 Milletvekilinin İstanbul İli Eyüp İlçesinin Adının Eyüpsultan Olarak Değiştirilmesi ve Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1826) ve İçişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 497), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/787) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 461),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/723) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 464),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın’ın 497 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın’ın 497 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Türkiye’nin ve kadınların bu yasayı hak etmediğine,

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın 497 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 21’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer’in 497 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 25’inci maddesine bağlı ek madde 4’le ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın 497 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 26’ncı maddesine bağlı geçici madde 9’la ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın 497 sıra sayılı Kanun Tasarısı üzerinde oyunun rengini belirtmek üzere yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Başkanlıkça, Meclis Başkanıyla birlikte Genel Kurulu ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ve heyeti ile Meclis Başkanına “Hoş geldiniz.” denildi.

 

Danışma Kurulunun, görüşülmekte olan 497 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın Genel Kurulun 10’uncu Birleşiminde kabul edilen 5 ve 11’inci maddelerinin yeniden görüşülmesine dair Hükûmet talebinin İç Tüzük’ün 89’uncu maddesi uyarınca Danışma Kurulunca uygun görülüğüne ilişkin görüşü Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 20/10/2017 Cuma günü toplanmamasının Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 24 Ekim 2017 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 22.31’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                       Sema KIRCI                                                 Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU 

                          Balıkesir                                                                                            Hatay

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye