TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

7’nci Birleşim

12 Ekim 2017 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.04’te açılarak sekiz oturum yaptı.

 

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Mersin’de kurulması planlanan balık üretim çiftliklerine,

Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman’a yapılan yatırımlara,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, cezaevlerinde yaşanan sorunlara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat’ın yapmış olduğu gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Adıyaman’ın sağlık konusunda Türkiye’de örnek olarak gösterilecek bir durumda olduğuna,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu sorununu araştırmanın ve çözmenin Meclisin asli görevi olduğuna,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, huzurevlerindeki fiyat uygulamasına,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, müftülere nikâh kıyma yetkisi veren yasa tasarısının derhâl geri çekilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, Küresel Yaşanabilirlik Endeksi’nde İstanbul’un 140 şehir arasında 114’üncü olduğuna,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, üniversitelere giriş sisteminin değiştirilmesine ve Hükûmetin bu konuda acil açıklama yapmasını ve yaptığı bu yanlıştan vazgeçmesini beklediğine,

 

 

 

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Başbakandan, Türkiye'de vergi ödemede 6’ncı sırada olan Mersin’in kişi başı gelir ve gelir adaletsizliğindeki durumunu nasıl açıkladığını öğrenmek istediğine,

Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Kâhta Sulh Ceza Hâkimliğinin 2 Ekim 2017’de 3 kitapla ilgili toplatma kararına,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, FİSKOBİRLİK yerine TMO üzerinden oluşturulmaya çalışılan fındık alım politikasının yanlış olduğuna,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, HDP’nin sadece Türkiye'nin değil Avrupa ve dünyada farklı halklardan insanların takdirini almış bir parti olduğuna,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin besicileri mevcut yerlerinden çıkartmaya zorladığına,

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’nın çok yakınında Kanadalı Alamos şirketinin siyanürlü altın madenciliği yapmak istediğine ve yetkilileri bu konuda görev ve sorumluluğa davet ettiğine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, müftülüklere nikâh kıyma yetkisi veren tasarının ya Komisyona geri çekilmesi ya da maddenin tasarıdan çıkarılması gerektiğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, ahilik kurumuna,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, eğitim ve sınav sisteminin tekrar tekrar değiştirilmesinin gerekçesini ve atanamayan öğretmenlerin ne zaman atanacağını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Fatma Benli, Kâğıthane’deki rögar kapaklarında firmanın amblemi olan “m” harfinin tersten okunuşunun bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğine ve kapakların değiştirildiğine,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin borcu nedeniyle yaşanan sorunlara,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun 94’üncü yıl dönümüne, 12 Ekim 1979’da silahlı saldırı sonucu şehit olan Zeki Şireli’ye, bütün ülkücü şehitlere ve vatan savunmasında şehit olan bütün güvenlik kuvvetlerine Allah’tan rahmet dilediğine, üniversiteye giriş sınav sisteminin değiştirilmesine ve bu yanlıştan dönülmesi gerektiğine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, ülkenin bürokraside liyakatten yoksun muz cumhuriyetine; ekonomide ucuz iş gücü, iş cinayeti ve emekçilerin vergi yükünün fazla olduğu bir cumhuriyete; yatırım ve teknikte beton cumhuriyetine; eğitimde çocukları kobay olarak kullanan bir cumhuriyete; diplomasi ve dış politikada ise rehin alma cumhuriyetine dönüştüğüne,

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun 94’üncü yıl dönümüne, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevlerinin 218’inci gününde ölüme bir adım daha yaklaştıklarına ve bütün milletvekillerinin bu konuda inisiyatif almalarını talep ettiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun 94’üncü yıl dönümüne ve Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in bir televizyon kanalında sarf ettiği bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

MHP Grubunun, 11/10/2017 tarihinde İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından, sanayimize son on beş yılda atılım yaptıramayan, KOBİ'lerimize zor günler yaşatan, hedeflenen sonuçların bir türlü alınamadığı sanayi politikalarının ve stratejilerinin eksik ve yetersiz yönlerini tespit etmek ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2417 sıra no.lu),

HDP Grubunun, 6/9/2017 tarihinde Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve arkadaşları tarafından, Türkiye'de yargı erkinin gerek tutumu gerekse vermiş olduğu hukuk dışı kararların hukuk devleti ilkesine ve adalete olan güvenin sarsılmasına neden olmasından kaynaklı olarak bu durumun irdelenmesi ve alınacak önlemlerin tespiti amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (5330 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 12 Ekim 2017 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin, “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, askerlik görevini yapan kişilerin şüpheli ölümlerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/128) esas numaralı Meclis Araştırma Önergesi’nin,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 12 Ekim 2017 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

 

 

Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP grup önerisi görüşmeleri bitmeden birleşime ara vermenin oylamanın sonucunu değiştirecek bir durum yarattığına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Silivri duruşmalarında bir FETÖ sanığı yakınının darbedilmesi olayına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, siyasi partilerin birbirlerini terörle ilişkilendirme noktasındaki ithamlarını doğru bulmadığına,

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, tutuklu yargılamanın açıkça Anayasa’ya aykırı olduğuna,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Ankara Milletvekili Murat Emir’in HDP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Murat Emir, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Mardin Milletvekili Mithat Sancar, tekraren, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı (1/850) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 491),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Savunma Sanayi Konusunda Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/511) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 143),

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Adına Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İspanya Krallığı Savunma Bakanlığı Adına İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi İşbirliği Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/737) ile Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 472),

Görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/868) ile Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve 4 Milletvekilinin İstanbul İli Eyüp İlçesinin Adının Eyüpsultan Olarak Değiştirilmesi ve Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1826) ve İçişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 497) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 23.54’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                        Ali Haydar HAKVERDİ

                         Osmaniye                                                                                          Ankara

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

 

 

 

 

         Fatma KAPLAN HÜRRİYET                                                                     İshak GAZEL

                           Kocaeli                                                                                           Kütahya

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye