TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

6’ncı Birleşim

11 Ekim 2017 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak beş oturum yaptı.

 

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, yası muharrem ayına,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak ilinin sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, Kudüs’e,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın sahipsiz olmadığına, imkânı olan herkesin gidip görmesi gerektiğine ve Başkanlık Divanı olarak İzmir TÜPRAŞ’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne, herkesi görevini yapmaya ve müftülere nikâh yetkisi veren düzenlemeyi geri çekmeye davet ettiğine,

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, bir televizyon programına bağlanarak “Çocuklar ölmesin.” diyen öğretmen Ayşe Çelik hakkında hapis cezasının onanmasına ve Nuriye Gülmen ile  Semih Özakça’nın açlık grevlerinde 217’nci günün geride kaldığına,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, müftülüklere evlendirme yetkisi veren kanun tasarısına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne ve çocuklara verilebilecek en büyük hediyenin laik ve çağdaş bir eğitim olduğuna,

 

 

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Mudanya Mütarekesi’nin 95’inci yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, eğitimde, ekonomide ve dış politikada ülkeye telafisi mümkün olmayan zararlar veren AKP hükûmetlerine vatandaşın ilk seçimde hak ettiği yanıtı vereceğine,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarım Bakanının acilen Çukurova’ya gelip çiftçinin problemleriyle ilgilenmesini beklediklerine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, geçici cami görevlisi olarak göreve başlatılanların sorunlarına,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas’taki çiftçilerin sorunlarına,

Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Nijer-Türk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak Nijer’e yaptıkları ziyarete,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Giresun’daki yol çalışmalarının durumuna,

Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Millî Takımı’nı tebrik ettiğine, sanat ve spor alanlarında çocukların küçük yaşlarda yönlendirilmesi ve bu konuda eğitim sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, iktidarın eğitim konusunda başarısız olduğuna,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Hükûmetin vergide adalet ve eşitlik ilkesiyle hareket etmesi gerektiğine,

İzmir Milletvekili Ali Yiğit, iş kazalarının en az terör kadar can aldığına ve önlemlerin yetersiz kaldığına, İzmir TÜPRAŞ’ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilediğine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze’de Yavuz Selim ile Hürriyet Mahallelerinde belediye tarafından tapuları bir türlü verilmeyen vatandaşların mağduriyetine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İzmir TÜPRAŞ’ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilediğine ve Hükûmetin iş cinayetlerine daha duyarlı davranması gerektiğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne, İzmir TÜPRAŞ’ta patlamada ölenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar dilediğine, müftülerin nikâh kıyacak olmalarından duyulan rahatsızlığın sebebini anlamadığına ve “sorumluluk” kavramına,

 

 

 

Samsun Milletvekili Erhan Usta, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne, Mudanya Mütarekesi’nin 95’inci yıl dönümüne, İzmir TÜPRAŞ’ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilediğine ve İncek Bulvarı’nın durumuna,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İzmir TÜPRAŞ’ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilediğine, taşeron işçiliğinde ısrar eden iktidarı bu yanlışından dönmeye davet ettiğine, Kürt edebiyatçı Mehmed Uzun’un 10’uncu ölüm yıl dönümüne, Diyarbakır Yenişehir Belediyesine atanan kayyumun indirdiği Mehmed Uzun Parkı tabelasının yeniden asılmasını sağlayan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’ya teşekkür ettiğine ve Başbakanın valiler toplantısında sarf ettiği bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını İçtüzük’ün 14’üncü maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde görevini yapmaya davet ettiğine, Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Kadına Şiddetle Mücadele Genel Raportörü seçildiğine, İzmir TÜPRAŞ’ta meydana gelen  patlamada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilediğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İzmir TÜPRAŞ’ta meydana gelen  patlamada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilediğine, HDP Eş Genel Başkanının grup toplantısındaki bazı ifadelerine ve hiç kimsenin Türkiye’yi bir terör örgütüyle yan yana gösteremeyeceğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Kadına Şiddetle Mücadele Genel Raportörü seçilen Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ı tebrik ettiğine ve Meclisin her halükârda kanunlara uymak durumunda olduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Şili Parlamentosu Şili-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı ve And Parlamentosu Başkan Yardımcısı Milletvekili Romilio Gutierrez ve And Parlamentosu Başkanı Milletvekili Fernando Meza'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinin konuğu olarak ülkemize resmî bir ziyarette bulunmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 3/10/2017 tarihli ve 122507 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

MHP Grubunun, 11/10/2017 tarihinde MHP Grup Başkan Vekili Samsun Milletvekili Erhan Usta tarafından, büyükşehir belediyesi statüsündeki illerin, köy ve mahallelerin yaşadığı sıkıntıların araştırılması, tespiti ve mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2414 sıra no.lu),

HDP Grubunun, 11/10/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım tarafından, cezasızlık veya yasaların demokratik tahayyülleri zorlayan yetki tanımlamalarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (5572 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

CHP Grubunun, 11/10/2017 tarihinde İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve arkadaşları tarafından, terör örgütleri tarafından kaçırılan askerlerin akıbetinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1397 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 11 Ekim 2017 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın HDP grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in CHP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Eren Erdem, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

(10/601) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine siyasi parti gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler.

Başkanlıkça, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı (1/850) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 491) görüşmelerine devam edilerek 31’inci maddesine kadar kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in 491 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 17’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın 491 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 18’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım,

İstanbul Milletvekili Engin Altay,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine;

 

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın 491 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 21’unci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın 491 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 19’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, kanalizasyon kapaklarında “Allah” yazıyor algısı varsa buna göz yummamak gerektiğine ve bu kapakların toplatılmasında fayda olduğuna,

İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın 491 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 21’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, her zaman Adıyaman halkının sesine kulak verildiğine ve tütünle alakalı meselenin de çözüleceğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma süresi sona erdiğinden, 12 Ekim 2017 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 21.21’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Özcan PURÇU                                                              Mücahit DURMUŞOĞLU 

                             İzmir                                                                                           Osmaniye

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye