TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

5’inci Birleşim

10 Ekim 2017 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.03’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, orta vadeli programa,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kadına yönelik şiddete,

Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu’na,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Avrupa'da yabancı karşıtlığı, İslamofobi ve ırkçılığın gittikçe tırmandığına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı,

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan,

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm,

İstanbul Milletvekili Fatma Benli,

Ankara Milletvekili Murat Emir,

Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım,

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Gar Meydanı’nda yaşanan terör saldırısının yıl dönümüne;

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dış politikanın AKP Genel Başkanı  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendiğine ve dış politika konusunda Hükûmetin Meclisi ve diğer partileri düzenli bilgilendirmesi gerektiğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Amerika Birleşik Devletleri’nin vize engeli kararının 15 Temmuz ihanetindeki ortaklığın açıkça kabulü anlamına geldiğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Gar Meydanı’nda yaşanan terör saldırısının yıl dönümüne, iktidarı ve tüm kurumları makam aracı sevdasından vazgeçmeye davet ettiğine,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin’de balık çiftlikleri kurma kararına,

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Gar Meydanı’nda yaşanan terör saldırısının yıl dönümüne, dış politikadaki istikrarsızlık ve iç politikada muhalefete tahammülsüzlükle güvenli bir ülke inşa edilemeyeceğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Gar Meydanı’nda yaşanan terör saldırısının yıl dönümüne, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımı’nı kutladığına ve engellilerin ÖTV’siz araç alımı haklarına kısıtlama getirilmesine,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye yönelik vizeleri durdurma kararının dış politikadaki büyük çöküşün göstergesi olduğuna,

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin bozma kararına,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale’de son günlerde yaşanan üzücü olaylara  ve gerekli tedbirlerin alınması için ne gibi çalışmalar yapıldığını öğrenmek istediğine,

Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda değişiklik yapılarak müftülüklere nikâh kıyma yetkisinin verilmesiyle medeni hukukun yerini din referanslı düzenlemelere bırakmış olacağına,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün önceki gün Giresun’da verdiği konferansta sarf ettiği bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Gar Meydanı’nda yaşanan terör saldırısının yıl dönümüne, Hükûmetin bu olayı anmak isteyenlere neden izin vermediğini açıklaması gerektiğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 üyesinin cezaevinde olmasının Üçüncü Yasama Yılının ayıplı açıldığı anlamına geldiğine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Gar Meydanı’nda yaşanan terör saldırısının yıl dönümüne, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımı’nı tebrik ettiğine, sınırlarımızın hemen dibindeki İdlib’de huzuru sağlamanın ancak buradan terörün sökülüp atılmasıyla mümkün olacağına ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye'deki tüm diplomatik misyonlardaki vize hizmetlerini askıya almasına,

 

 

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İçişleri Bakanının 7 kişiye işkence yapılmasıyla ilgili konuda ve Deniz Bahçeci isimli gencin gözaltına alınması olayıyla ilgili bilgilendirme yapması gerektiğine ve 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Gar Meydanı’nda yaşanan terör saldırısının yıl dönümüne ve bugünkü anma etkinliklerinin engellenmesine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türk vatandaşlarına yönelik mesnetsiz vize kısıtlaması kararı almasına, meselenin çözülmesini ve Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlü bir şekilde devam etmesini temenni ettiğine ve bu konudan siyasi çıkar devşirmeye çalışmanın ucuz bir siyaset anlayışı olduğuna, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımı’nı tebrik ettiğine, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Gar Meydanı’nda yaşanan terör saldırısının yıl dönümüne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 26’ncı Dönemin Üçüncü Yasama Yılının hayırlar getirmesini temenni ettiğine, Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel’e Allah’tan rahmet dilediğine, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Gar Meydanı’nda yaşanan terör saldırısının yıl dönümüne ve Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımı’nı tebrik ettiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

CHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, kamu ihaleleriyle ilgili kanuni sorumluluğunu yerine getirmediği ve kamunun zarara uğratılmasına sebebiyet verdiği iddiasıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/17) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününü kapsayan Danışma Kurulu veya grup önerisinin Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, eş başkanlığını Türkiye ile ABD'nin yürüttüğü Terörizmle Mücadele Küresel Forumu (TMKF) çerçevesinde  24-25 Ekim 2017 tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek olan "Hukukun Üstünlüğü Çerçevesinde Terörizmle Mücadele Sistemleri İnşa Edilmesinde Parlamenterlerin Rolünün Geliştirilmesi” konulu çalıştaya katılım sağlanmasına,

 

 

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Malatya Milletvekili Taha Özhan'ın, ABD'nin başkenti Washington’da 9-12 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan "Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun Parlamenterler Ağı” yıllık toplantısına katılmasına.

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve arkadaşları tarafından Adana ilinin işsizlik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/547) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

HDP Grubunun, 10/10/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir tarafından, Türkiye tarihinin en fazla can kaybının da yaşandığı 10 Ekim 2015 Gar patlamasının tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (5556 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 10 Ekim 2017 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, terörle mücadele sürecindeki yanlış politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/1219) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 10 Ekim 2017 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, bastırılarak dağıtılan 497 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kırk sekiz saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarısı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 2’nci sırasına alınmasına; yine bu kısımda bulunan 143 ve 472 sıra sayılı Kanun Tasarılarının ise yine bu kısmın 3’üncü ve 4’üncü sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun haftalık çalışma günlerinin dışında 16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmasına ve (11/17) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin 16 Ekim 2017 Pazartesi günkü gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1’inci sırasına alınarak bu birleşimde (11/17) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmelerinin yapılmasına, görüşmelerinin tamamlanmasını müteakip RTÜK'te boş bulunan 3 üyelik için seçim yapılmasına ve Genel Kurulun bu seçimin tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesine; 12 Ekim 2017 Perşembe günkü birleşiminde 461 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine; 26'ncı Dönem Üçüncü Yasama Yılı sonuna kadar salı günleri bir saat sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının, çarşamba günleri ise sözlü soruların görüşülmemesine; 497 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın HDP grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Hükûmete söylenen her lafın AK PARTİ grup başkan vekiline söz hakkı doğurmayacağına ve terörün, acıların siyasete alet edilmemesi gerektiğine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Mardin Milletvekili Mithat Sancar, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Ankara Milletvekili Murat Alparslan’ın HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ın CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, terör örgütleri ve terör eylemlerinin tamamının aynı derecede olduğuna ve bütün terör eylemlerinden şehit olanlara Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun, (2/1432) esas numaralı Çocuk Hakları Koruma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

1’inci sırasında bulunan       (6/60),

18’inci          ”          ”          (6/121),

182’nci         ”          ”          (6/518),

183’üncü       ”          ”          (6/519),

184’üncü       ”          ”          (6/520),

185’inci        ”          ”          (6/521),

186’ncı         ”          ”          (6/522),

187’nci         ”          ”          (6/523),

188’inci        ”          ”          (6/524 ),

189’uncu       ”          ”          (6/525),

190’ıncı         ”          ”          (6/526),

191’inci        ”          ”          (6/527),

193’üncü       ”          ”          (6/529),

194’üncü       ”          ”          (6/530),

195’inci        ”          ”          (6/531),

196’ncı         ”          ”          (6/532),

197’nci         ”          ”          (6/533),

198’inci        ”          ”          (6/534),

199’uncu       ”          ”          (6/535),

200’üncü       ”          ”          (6/536),

201’inci        ”          ”          (6/537),

202’nci         ”          ”          (6/538),

203’üncü       ”          ”          (6/539),

204’üncü       ”          ”          (6/540),

206’ncı         ”          ”          (6/542),

207’nci          ”          ”          (6/543),

208’inci        ”          ”          (6/545),

209’uncu       ”          ”          (6/546),

210’uncu       ”          ”          (6/547),

212’nci         ”          ”          (6/550),

213’üncü       ”          ”          (6/551),

214’üncü       ”          ”          (6/552),

216’ncı         ”          ”          (6/554),

227’nci         ”          ”          (6/568),

228’inci        ”          ”          (6/569),

418’inci        ”          ”          (6/864),

419’uncu       ”          ”          (6/865),

420’nci         ”          ”          (6/866),

421’inci        ”          ”          (6/867),

422’nci         ”          ”          (6/868),

423’üncü       ”          ”          (6/869),

 

Esas numaralı sözlü sorulara, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş cevap verdi.

Soru sahiplerinden Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer cevaplara ilişkin görüşlerini açıkladı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı (1/850) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 491) görüşmelerine devam edilerek 17’nci maddesine kadar kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın 491 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 12’nci maddesiyle ilgili önerge üzerine yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma süresi sona erdiğinden, 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 21.16’da son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                                      Özcan PURÇU   

                         Osmaniye                                                                                            İzmir

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

 

                   Emre KÖPRÜLÜ                                                                      Ali Haydar HAKVERDİ

                          Tekirdağ                                                                                           Ankara

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye