TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

3’üncü Birleşim

4 Ekim 2017 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak yedi oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Hakkâri Yüksekova’da PKK’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türk futbolunun durumuna,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Arhavi’de 23 Eylül 2017 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetlere,

Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü’ne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Didem Engin, AKP’nin on beş yılda ülkeyi getirdiği noktaya,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Hakkâri Yüksekova’da şehit olan 4 askere Allah’tan rahmet dilediğine ve  AKP’nin ülkeyi bir felakete doğru sürüklediğine,

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana’da ve Türkiye'nin farklı illerinde hayata geçirilen şehir hastanelerinin vatandaşın aleyhine bir durum teşkil ettiğine,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Mersin deniz suyunun balık çiftliklerine elverişli olmadığına ve balık çiftliklerinin kuruluşunun durdurulması gerektiğine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’nin Gebze ilçesinin Hürriyet ile Yavuz Selim Mahallesi sakinlerinin 2/B sorunlarının devam ettiğine,

 

 

 

 

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Adana’da doğum sırasında sağ kolunun sinirlerinin zedelenmesi sonucu felç kalan altı aylık İsa Eymen bebeğe acilen sahip çıkılması gerektiğine,

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel’e ve Hakkâri Yüksekova’da şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dilediğine, Erzurum’da yapılan 2 yatırıma, Erzurumspor’un en yakın zamanda sahasında seyircisiyle buluşabileceğine ve yasama yılının iyi hizmetlere vesile olmasını dilediğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel’e ve Hakkâri Yüksekova’da şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dilediğine ve “ birlik” kavramının önemli olduğuna,,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, açıklanan mısır taban fiyatlarının çiftçide büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğuna,

İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dilediğine, Hakkâri’de şehit olan askerler ile Fransa’nın Mulhouse şehrindeki yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve İslamofobi’nin kaygı verici boyutlara ulaştığına,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Güney Marmara körfezlerinin hızla kirlendiğine ve Susurluk Çayı’ndaki balık ölümlerinin tespit edilerek sorumlular hakkında gerekli işlemin yapılmasını ve kirliliği önleyecek önlemlerin alınmasını beklediğine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale ve Yenice bölge halkının termik santral istemediğine ve ÇED sürecinde nihai kararın olumsuz verilmesini beklediğine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Mam Celal Talabani’ye Allah’tan rahmet dilediğine ve Ortadoğu ile Irak’ta halkların artık barış ve özgürlük istediğine,

İstanbul Milletvekili Fatma Benli, Hakkâri Yüksekova’da şehit olan askerlere ve Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel’e Allah’tan rahmet dilediğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul ili Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu Mahallesi’nin sorunlarına,

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, amonyum nitrat gübresiyle ilgili denetim kararına ve Tokat’ta 2017 yılında don ve dolu afeti sonucu mahsulleri zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenme zamanının geldiğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, kaçak yapı olduğu gerekçesiyle yaylalarda 1.750 evle ilgili yıkım kararı alınmasına ve bu konuda ilgili bakanlılarla koordineli bir çalışma yapılarak ve yöre halkıyla konuşularak çözüm üretilmesi gerektiğine,

 

 

 

 

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Hakkâri Yüksekova’da şehit olan 4 askere, Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel’e ve Fransa’nın Mulhouse şehrindeki yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve İslam dünyasının muharrem ayını tebrik ettiğine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’ye ve Hakkâri Yüksekova’da şehit olan 4 askere Allah’tan rahmet dilediğine, güvenlik güçlerinin Muğla’nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan 7 Kürt vatandaşa yönelik uygulamalarıyla ilgili iddialar konusunda İçişleri Bakanlığının açıklama yapması ve soruşturma başlatması gerektiğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’ye ve Hakkâri Yüksekova’da şehit olan 4 askere Allah’tan rahmet dilediğine, 16 Nisan referandumunda “evet” çıkması hâlinde terörün biteceği sözünü verenlerin bunun gereğini yapmalarını beklediğine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Hakkâri Yüksekova’da şehit olan 4 askere ve Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’ye Allah’tan rahmet dilediğine ve 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’ye Allah’tan rahmet dilediklerine ilişkin bir açıklamada bulundu .

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve arkadaşları tarafından, (10/814) esas numaralı Aydın ilinin yer altı kaynaklarının daha verimli kullanılması, tarım ürünlerinin ve doğanın korunması için sorunların tespit edilmesi, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 4 Ekim 2017 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

HDP Grubunun, 4/10/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım tarafından, DBP’li belediyelere atanan kayyumların keyfiyete dayanan uygulamalarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (5507 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 4/10/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından, yüksek oranlı vergi artışlarının hangi açıkları kapatmak için kullanılacağı ve ekonomideki bozulmanın nedenlerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme önergesinin (22 sıra no.lu),

Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 4 Ekim 2017 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın HDP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk’ün HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin CHP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanına,

İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı (1/850) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 491) görüşmelerine başlanarak birinci bölüm üzerindeki görüşmeleri tamamlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/787) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 461) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, olağanüstü hâl nedeniyle çıkarılan kararnamelerle amacı dışında konuların düzenlenmemesi gerektiğine ve bir Danıştay kararının kararnameyle yok edilmesi hususuna ilişkin bir açıklamada bulundu. 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 5 Ekim 2017 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 20.26’da son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                      İshak GAZEL                        Özcan PURÇU         Fatma KAPLAN HÜRRİYET

                          Kütahya                                    İzmir                                              Kocaeli

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye