TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

92’nci Birleşim

25 Nisan 2018 Çarşamba

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rekabet Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerine,

Rekabet Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına,

İlişkin Başbakandan soruları ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/25484), (7/25538)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türk Eximbank A.Ş.’nin 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/25458)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kamu İhale Kurumu Başkanlığının 2014-2017 arası düzenlenen tören, fuar ve organizasyonlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın cevabı (7/25520)

4.- Ankara Milletvekili Murat Emir’in, 2015-2017 yılları arasında Birleşik Arap Emirlikleri ve ülkemiz arasında yapılan karşılıklı altın ticaretine yönelik iddialara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/25594)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisini sosyal medyada eleştirenler hakkında yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/25862)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2017 yılında ithal edilen tarım ilacı miktarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/25914)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisini sosyal medyada eleştirenler hakkında yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/25915)

25 Nisan 2018 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Yaşar TÜZÜN

KÂTİP ÜYELER : Bülent ÖZ (Çanakkale)

-------0-------

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92’nci Birleşimini açıyorum.

Sayın milletvekilleri, Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz.

Bu nedenle, kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 14.01