TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                           TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                           70’inci Birleşim

                                                                                        13 Mart 2018 Salı

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                          İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Gaziantep Üniversitesi Nilüfer Ümmügülsüm KYK Yurdunda meydana gelen çatlak ve çökmelere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın cevabı (7/20811)

2.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Türkiye Güreş Federasyonu Olağan ve Mali Genel Kurulunun mahkemece iptal edilmesine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın cevabı (7/20819)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki profesyonel futbolculara dair bazı verilere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın cevabı (7/21105)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın cevabı (7/21369)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki etik davranış ilkeleri ihlallerine,

Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikayetlere,

İlişkin soruları ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın cevabı (7/21370), (7/21372)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2017 yılları arasında Bakanlık heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın cevabı (7/21371)

7.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, el konulan FETÖ bağlantılı yurtlara ve Malatya'da bulunan bir vakıf erkek öğrenci yurduna ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın cevabı (7/21668)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki golf turizmine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın cevabı (7/21669)

9.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2018 yılı bütçesi kapsamında Adana'da yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın cevabı (7/21670)

10.- Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya'da bir futbol müsabakası öncesi taraftara yapılan muameleye ilişkin Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın cevabı (7/21798)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2018 yılında Osmaniye iline yapılması planlanan yatırımlara,

2018 yılında Kastamonu iline yapılması planlanan yatırımlara,

2018 yılında Muş iline yapılması planlanan yatırımlara,

2018 yılında Şırnak iline yapılması planlanan yatırımlara,

2018 yılında Van iline yapılması planlanan yatırımlara,

2018 yılında Karaman iline yapılması planlanan yatırımlara,

2018 yılında Kars iline yapılması planlanan yatırımlara,

2018 yılında Kırşehir iline yapılması planlanan yatırımlara,

2018 yılında Kütahya iline yapılması planlanan yatırımlara,

2018 yılında Kırıkkale iline yapılması planlanan yatırımlara,

2018 yılında Siirt iline yapılması planlanan yatırımlara,

2018 yılında Rize iline yapılması planlanan yatırımlara,

2018 yılında Kilis iline yapılması planlanan yatırımlara,

2018 yılında Nevşehir iline yapılması planlanan yatırımlara,

2018 yılında Yozgat iline yapılması planlanan yatırımlara,

2018 yılında Şanlıurfa iline yapılması planlanan yatırımlara,

2018 yılında Mardin iline yapılması planlanan yatırımlara,

İlişkin soruları ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın cevabı (7/21884), (7/21885), (7/21886), (7/21887), (7/21888), (7/21889), (7/21890), (7/21891), (7/21892), (7/21893), (7/21894), (7/21895), (7/21896), (7/21897), (7/21898), (7/21899), (7/21900)

13 Mart 2018 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Ahmet AYDIN

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70’inci Birleşimini açamıyor, çalışmalarımıza başlayamıyoruz.

Bu nedenle alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Hayırlı günler diliyorum.

Kapanma Saati: 15.01