TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

128’inci Birleşim

19 Ağustos 2016 Cuma

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak on üç oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, gazi ve şehit ailelerine,

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, özelleştirme sonucu mağdur olan işçilere,

İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, 15 Temmuz 2016 darbe girişimine ve devam eden terör saldırılarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün hayırlı olmasını dilediğine ve Osman Gazi Köprüsü’nün maliyeti hesaplanırken projenin tamamının bir bütün olarak ele alınması gerektiğine,

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Kurban Bayramı’nda emeklilere birer maaş ikramiye verilmesini talep ettiğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, terörün bir an önce bitmesi için Hükûmete hukuk içerisinde yapılacaklar için destek olacaklarına, Balıkesir’in teröre en çok şehit veren illerden biri olduğuna ve şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Anadolu’nun fethinin sonuçları itibarıyla tarihimizin en önemli olaylarının başında geldiğine ve Anadolu’nun kapılarını açan şehit ve gazilere Allah’tan rahmet dilediğine,

 

 

 

 

 

Hatay Milletvekili Birol Ertem, işe ihtiyacı olan insanların istihdamında siyasi tercihlerin kriter olmaması gerektiğine ve ayrımcılık yapan yetkilileri sorumlu davranmaya ve adil olmaya davet ettiğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 411 sıra sayılı Yasa Tasarısı’nın 75’inci maddesiyle ilgili kamuoyu vicdanının rahatsız olduğuna ve çevreyle ilgili denetimleri devre dışı bırakan bu maddenin tekriri müzakereyle yeniden ele alınması gerektiğine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Adıyaman merkezde ve Havşeri suyunun getirildiği Bulam beldesinde çok ciddi su sorunu yaşandığına,

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, yeni atanacak sağlık personeli sayısının artırılmasını, sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve döner sermaye ödeneklerinin emekliliğe yansıtılmasını talep ettiğine ve aile hekimlerinden istenen ek işlerle ilgili kendileriyle istaşare edilmesinin doğru olacağına,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, hakkında uzaklaştırma, gözaltı ve tutuklama süreci başlatılan akademisyenlerden boşalan kadrolar nedeniyle eğitimin aksaması tehlikesi olduğuna ve eğitim ve öğretimin aksamaması için ne tür tedbirler düşünüldüğünü öğrenmek istediğine,

Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Toprak Mahsulleri Ofisinin alım yapmaması nedeniyle çiftçilerin yaşadığı sorunlara ve ayçiçeği alımlarının desteklenmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, eğitim sisteminde yaşanan mevcut sorunların çözülmediğine ve yeni sorunların eklendiğine,

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, İstanbul Garip Dede Cemevi Dergâhına yapılan silahlı saldırıyla ilgili İçişleri Bakanından bilgi almak istediğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, belediyelerin halk otobüsü taşımacılığı hizmetlerini devrettiği şirketlerin gazi, şehit yakını, engelli ve yaşlı yurttaşların ücretsiz taşınmasına yönelik anlaşma yapmadıklarına,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, terör sorununun silahla çözülemeyeceğine, başka ülkelerdeki sorunların çözülmesine öncülük edenlerin kendi ülkeleri için de aynı iradeyi göstermesi gerektiğine,

Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur’da birim amirlerinin inisiyatifi doğrultusunda açığa alınan devlet memurlarının soruşturmalarının tamamlanarak bir an önce görevlerine iadesini talep ettiğine,

 

 

 

 

Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, yaşanan süreçte suçlu-suçsuz ayrımının çok titiz yapılmasını ve gerçekten suçsuz olanların mağdur edilmemesini, bir an önce Amasya çevre yolunun yapımına başlanmasını ve Mecitözü Kaşvağı ile Çorum-Mecitözü Kavşağı arasındaki 50 kilometrelik yolun yapılmasını talep ettiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Hükûmetin FET֒yle mücadelede iktidar partisi-cemaat kavgası gibi bir görüntü vermekten özenle kaçınması ve FET֒yle mücadelenin dün, bugün ve yarın perspektifiyle ele alınarak gerçekleştirilmesi gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, OHAL kapsamında yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye’de pek çok şirkete el konularak kayyum atandığına, bu kayyumların o şirketin işlevini nasıl sürdürdüğüne dikkat edilmesi gerektiğine ve Manisa’da üzüm üreticilerinin sorunlarına,

Hakkâri Milletvekili Selma Irmak, darbe girişiminden sonra alınan güvenlik tedbirlerinin en fazla hissedildiği alanların cezaevleri olduğuna, cezaevlerinde işkence görüldüğüne dair çok ciddi iddiaların olduğuna ve bu konuda tedbir alınması gerektiğine, hasta tutukluların durumuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ve Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle andığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 25 milletvekilinin, geri gönderme merkezlerinin durumunun (10/306),

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin, TRT tarafından düzenlenen bir sınavda yaşanan ihmallerin (10/307),

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 milletvekilinin, Habur Sınır Kapısı’nda 14/12/2015 tarihinden itibaren bekletilen kamyon ve tır şoförlerinin mağduriyetlerinin (10/308),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir heyetin, Avrupa Parlamentosu Katılım Öncesi Eylem Birimi tarafından Sırbistan Parlamentosunun ev sahipliğinde 15-16 Eylül 2016 tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek olan “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Fonlarının İzlenmesi: Başarılar ve Sorunlar” başlıklı parlamentolar arası konferansa katılmasına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir heyetin, 2-4 Eylül 2016 tarihleri arasında Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yürütmekte olan Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenecek olan Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Parlamentolar Arası Konferansı’na katılmasına,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

HDP Grubunun, 28/6/2016 tarihinde, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, AKP Hükûmetinin Türkiye dış politikasında sergilediği tutarsız ve ilkesiz yaklaşımlarının Türkiye'deki iç ve bölgesel siyasal alandaki olumsuz sonuçlarının açığa çıkarılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2372 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 19 Ağustos 2016 Cuma günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

AK PARTİ Grubunun, bastırılarak dağıtılan 413, 416 ve 414 sıra sayılı Kanun Teklifi ve Tasarılarının kırk sekiz saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının sırasıyla 1, 2 ve 3’üncü sıralarına, yine bu kısımda bulunan 45 sıra sayılı Kanun Tasarısı ile 412 sıra sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK ile İç Tüzük'ün 128'inci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin yine bu kısmın 4 ve 5’inci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 19 Ağustos 2016 Cuma günkü (bugün) birleşiminde 88 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, bu birleşiminde gece 24.00'te günlük programın tamamlanamaması hâlinde günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesine; 19 Ağustos 2016 Cuma günkü (bugün) birleşiminde 411 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanması hâlinde 20 ve 21 Ağustos 2016 Cumartesi ve Pazar günlerine ilişkin çalışma kararının kaldırılmasına; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Ağustos 2016 Salı gününden başlamak ve 1 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine; 413 sıra sayılı Kanun Teklifi ile 412 sıra sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK ile İç Tüzük'ün 128'inci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile 14 Milletvekilinin Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1319) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 413) görüşmeleri tamamlanarak,

2’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/744) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı 416) görüşmeleri tamamlanarak,

3’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/754) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 414) görüşmeleri tamamlanarak,

4’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/355) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 45),

6’ncı sırasına alınan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/750) ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/571) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 411), görüşmeleri tamamlanarak,

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

5’inci sırasına alınan, 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/746) ile İç Tüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresinin (S. Sayısı: 412) tümü üzerindeki görüşmelere başlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclisin tatile girmesini tasvip etmediklerine ve iktidar partisinin darbeleri araştırma komisyonuna üye bildirmediği için bu komisyonun çalışmalarına başlayamadığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel,

Yazar Aslı Erdoğan’ın tutuklanmasına;

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, bu yasama yılında yapılan bütün çalışmaların ülkemize, milletimize hayırlar ve esenlikler getirmesini temenni ettiğine, 15 Temmuz ruhunun Türkiye'nin geleceğine taşınmasını dilediğine ve 411 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na MHP Grubu olarak kabul oyu vereceklerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, 411 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na HDP Grubu olarak ret oyu vereceklerine, Meclisin tatile gireceği bir süreçte özellikle barışın, demokrasinin ve özgürlüklerin hayat bulmasını dilediğine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, bütün milletvekillerine sağlıklı bir tatil dilediğine, 15 Temmuz sonrası siyaset kurumundaki diyalog ve iş birliği ikliminin sürmesini arzu ettiğine ve Kurban Bayramı’nı tebrik ettiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, 15 Temmuzdan sonra siyasi dilin kazanmış olduğu medeni ve rekabeti nezaketle sürdüren tavrın kalıcı olmasını ümit ettiğine ve Kurban Bayramı’nı tebrik ettiğine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, milletvekillerine katkılarından dolayı teşekkür ettiğine ve Kurban Bayramı’nı tebrik ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzmir Milletvekili Musa Çam, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un 413 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 3’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

 

Fethullahçı terör örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/276, 277, 278, 279) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğine gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler.

Başkanlıkça, (10/276, 277, 278, 279) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yerin daha sonra ilan edileceğine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Danışma Kurulunun, 411 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 15’inci maddesinden sonra gelmek üzere ihdas edilen İstanbul Kent Üniversitesi kurulmasına ilişkin 16’ncı maddenin yeniden görüşülmesine dair Hükûmetin talebinin İç Tüzük’ün 89’uncu maddesi uyarınca uygun görüldüğüne ilişkin görüşü Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Hükûmetin, görüşülmekte olan 411 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 15’inci maddesinden sonra gelmek üzere ihdas edilen İstanbul Kent Üniversitesi kurulmasına ilişkin 16’ncı maddesinin yeniden düzenlenmesi amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 89’uncu maddesi gereğince yeniden görüşülmesine ilişkin istemi kabul edildi ve Hükûmetin isteminin yerine getirileceği açıklandı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’ya başsağlığı dilediğine,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, zor bir yasama yılı geçirildiğine ve herkese iyi tatiller dilediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anayasa ve İç Tüzük gereğince, 1 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 15.00’te toplanmak üzere 04.35’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

             Ali Haydar HAKVERDİ                                                                       Fehmi KÜPÇÜ

                           Ankara                                                                                              Bolu

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye