TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

123’üncü Birleşim

9 Ağustos 2016 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.02’de açılarak üç oturum yaptı.

 

Burdur Milletvekili Reşat Petek, 15 Temmuz 2016 darbe girişimine,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin sorunlarına;

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin sorunlarına ve devlet üniversitelerinin garantörlüğünün neyi kapsadığını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Fatma Benli, 7 Ağustosun insanların vatanları için tek yürek olabildiğini gösterdiği tarihî bir gün olduğuna ve 81 ilde demokrasi ve şehitler mitinglerine katılan tüm vatandaşlara teşekkür ettiğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin sulama suyu sorununa,

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, sözleşmeli öğretmen alımlarının 2016 yılından önce KPSS’ye girmiş olan adayları da kapsaması ve 2010 KPSS’yle ilgili soruşturmada emeğiyle sınavı kazananların hak ve hukukunun korunması gerektiğine,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, 15 Temmuz darbe kalkışmasında halkın demokrasiye sahip çıkmasını yaptığı yayınlarla duyuran basın emekçilerinin ve televizyon kanallarının haklarının göz ardı edilemeyeceğine,

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gösterilen dayanışmanın demokrasi, temel hak ve özgürlükler ve hukuk devletinin gelişmesi noktasında da gösterilmesi gerektiğine ve akademisyenlerin, aydınların ifade özgürlüklerinin korunmasının demokrasi için hayati önem taşıdığına,

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 7 Ağustos Pazar günü 81 ilde din, dil, ideoloji, cinsiyet, ırk ayrımı yapmadan meydanlarda buluşan, birlik ve beraberliğimizi dünyanın dört bir yanına haykıran tüm vatandaşları yürekten kutladığına ve bir kez daha 15 Temmuz girişiminde şehit olanlara Allah’tan rahmet dilediğine,

Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, 15 Temmuz darbe girişiminin daha adil, özgür ve demokrat bir ülke yaratmak için fırsat olmasını dilediğine ve FETÖ yapılanmasının devlete sızmasıyla ilgili siyasi sorumluların da sorgulanması gerektiğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, hukuk devletinde adaletin tam ve eksiksiz bir soruşturma ve kovuşturma süreciyle tesis edileceğine ve şüphelilerin ifadelerinin derhâl alınmasını, aileleriyle görüş izninin verilmesini talep ettiğine,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, süt fiyatının ve süt teşvik primlerinin düşürülmesinin AKP Hükûmetinin çiftçiyi desteklemediğini gösterdiğine,

İzmir Milletvekili Ali Yiğit, kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin mağduriyetlerine ve bu soruna acil ve adil bir çözüm bulunması gerektiğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, bugüne kadar verdiği sözleri tutmayan Avrupa’nın FETÖ darbe planının şartlarını olgunlaştırmak için elinden geleni yaptığına ve 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrasında milletimizi yalnız bıraktığına,

İstanbul Milletvekili Hasan Sert, 15 Temmuz darbe girişimine destek veren tüm hainleri ve darbeye karşı ses çıkarmayan Batılı ülkelerin tavırlarını kınadığına, 7 Ağustos tarihindeki Yenikapı mitingine destek veren Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli’yi tebrik ettiğine ve Putin ile Erdoğan görüşmesinin hayırlı olmasını temenni ettiğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Fethullah Gülen Cemaati’ne yönelik soruşturmaların hukukun evrensel değerlerine bağlı kalınarak, adil yargılama esaslarına göre ve kişileri lekelemeden yürütülmesi gerektiğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Adana ilinde FETÖ soruşturması kapsamında birçok etüt merkezi ve öğrenci pansiyonu gibi kurumların kapatıldığına ve bu konuda valilere inisiyatif verilerek bir an önce değerlendirme yapılması, hak ve hakkaniyetin korunması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 7 Ağustos Pazar günü Yenikapı’da Türk siyasi hayatının en önemli günlerinden birinin yaşandığına, 15 Temmuz akşamı başlayıp Yenikapı’yla taçlanan sürecin, tehditler karşısında Türk milletinin bir ve bütün duruşuyla dosta güven, düşmana korku saldığına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Yenikapı mitingine katılan halk kitlesinin darbe karşıtı olan ruhunu, demokrasiye olan bağlılığını ve fedakâr tutumunu kutladığına, halkın darbe karşıtı, demokrasi yanlısı tutumunu siyasi liderlerin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğru okuması gerektiğine ve Hakkâri ile Şırnak illerinin oradaki halka sorulmadan ilçe yapılmasının bu kentleri bitirmeye yönelik bir anlayış olduğuna,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Pozantı Kaymakamının, kurtuluş törenlerine katılan Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’e yönelik tavırlarının ve Kadıköy Lisesinde Nazım Hikmet’le ilgili bir gösterinin yasaklanmasının kabul edilemez olduğuna, herkesin özen ve dikkatli bir dil kullanarak götürmek istediği bu süreç içerisinde hadlerini aşan bu idarecilere gerekli dersin verilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Yenikapı başta olmak üzere 81 ilde yapılan mitinglere katılan, destek veren, bu darbe girişiminde olağanüstü bir tavır ortaya koyan yüce milleti saygıyla, sevgiyle selamladığına ve Türkiye’nin bir taraftan FETÖ ile mücadele ederken diğer taraftan PKK terör örgütüyle de mücadelesini sürdüreceğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 22 milletvekilinin, turizm sektöründe çalışanların sorunlarının (10/292),

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 20 milletvekilinin, Hükûmetin ODTܒye yönelik ortaya koyduğu iddiaların (10/293),

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 22 milletvekilinin, Marmara Bölgesi’nde ve özel olarak Tekirdağ ilinde hava kirliliği ve hava kirliliğinin neden olduğu sorunların (10/294),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 5/8/2016 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi kapsamında görevden alınan savcı ve hâkimlerin KCK operasyonları başta olmak üzere yargılama yaptıkları davalarla ilgili şaibelerin açığa çıkarılması, davaların iptalinin yolunun açılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2569 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 9 Ağustos 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

 

 

Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın, (2/470) esas numaralı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Kumpas, Ergenekon, Balyoz, Askerî Casusluk davaları mağdurlarının hukuksal haklarının iadesi konusunun çözüme kavuşturulmasını ve önümüzdeki hafta içerisinde gündeme alınmasını beklediklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan, Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/742) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 407) görüşmeleri tamamlanarak,

3’üncü sırasında yer alan, Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/475) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 208),

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Temini ve Yönetimine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/719) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 406),

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/337) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 35),

5’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulaştırma Altyapısı ve Denizcilik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/407) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 83),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 10 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 19.17’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                   Emre KÖPRÜLÜ                                                                               Sema KIRCI

                          Tekirdağ                                                                                          Balıkesir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye