TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

117’nci Birleşim

21 Temmuz 2016 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 24 milletvekilinin, Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ işçilerinin sorunlarının (10/270),

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 milletvekilinin, çocuk işçiliğiyle ilgili sorunların (10/271),

Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 25 milletvekilinin, orman köylüleri ve ormancılık kooperatiflerinin sorunlarının (10/272),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Başbakanlığın, Anayasa’nın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde 21/7/2016 Perşembe günü saat 01.00’den itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hâl ilan edilmesine dair 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ilişkin tezkeresinin (3/812) görüşmeleri tamamlanarak istem üzerine yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Meclisi ziyaretine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın (3/812) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasıdaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, olağanüstü hâl uygulamasının temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, Meclisin bir yönüyle işlevsizleştirildiği, kanun hükmünde kararnamelerin onay mercisi hâline geldiği ve anayasal denetimin ortadan kalktığı bir sistem olduğuna ve bu konuda Genel Kurulu uyarmak istediğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Bakanlar Kurulunun olağanüstü hâl tezkeresine olumlu oy vereceklerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 117’nci Birleşiminde Başbakanlık tezkeresi dışında başka bir konunun görüşülmemesinin ve Genel Kurulun daha önce toplanması kararlaştırılan 22 Temmuz 2016 Cuma günü toplanmamasının Genel Kurulun oylarına sunulmasının uygun görüldüğünü ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

Alınan karar gereğince, 26 Temmuz 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 18.19’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

İsmail KAHRAMAN

Başkan

 

 

 

 

                    Ömer SERDAR                                                                        Elif Doğan TÜRKMEN

                            Elâzığ                                                                                              Adana

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye