TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

116’ncı Birleşim

20 Temmuz 2016 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 42’nci yıl dönümüne,

Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, 15 Temmuz darbe girişimi, amaçları ve sonuçlarına,

Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, 15 Temmuz darbe girişimine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir cuntanın ve iş birlikçilerinin parlamenter demokrasiye yönelik darbe girişimini ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yönelik saldırıyı lanetlediğine,

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, ABD’nin çok fazla vakit geçirmeden Türkiye’nin düşmanıyla hareket etmediğini göstermesi gerektiğine,

İzmir Milletvekili Atila Sertel, darbe girişimini nefretle kınadığına, Türkiye’nin hızla normal yaşama girmesi gerektiğine ve TRT’nin altı yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mikrofon uzattığına,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, 15 Temmuz tarihinin millî irade ve demokrasi bayramı olarak kutlanacağına ve millî iradenin kayıtsız şartsız hâkimiyetine dayanan yeni anayasayı hayata geçirmek gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin detayları öğrenildikçe Türkiye’nin ne kadar büyük bir tehlike atlattığının daha net ortaya çıktığına,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, ülkemize geçmiş olsun, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunduğuna ve Meclisin görevinin acil olarak demokratik parlamenter sistemin güçlendirilmesi olması gerektiğine,

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, darbelerden sonra sürdürülen yargılamalarda soruşturma aşamasından başlayarak adil davranmanın önemli olduğuna,

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, 15 Temmuzda yapılan darbeyi lanetle kınadığına, demokrasiyi savunurken demokratik bazı hakları gasbetmek gibi bir anlayış olmaması gerektiğine ve Türkiye’den WikiLeaks’e erişimin engellendiğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, darbe girişimi sırasında şehit olan askerlere, polislere ve hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 42’nci yıl dönümüne,

Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, alçak FETÖ darbesi nedeniyle şehit olan bütün vatandaşlara, polislere Allah’tan rahmet dilediğine ve bu hain terör örgütünün mutlak surette, en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle telin ettiğine, Hopa’da 9 tane gencin hiçbir alakaları olmadığı hâlde darbeye teşebbüsten, anayasal düzeni değiştirmekten dolayı göz altına alındıklarına,

Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 15 Temmuzda ölüm pahasına meydanlara hücum eden milleti saygıyla ve hürmetle selamladığına ve milletin Meclisi dâhil her yeri bombalayanları lanetlediğine,

Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, darbe girişimine destek olanları lanetlediğine, darbe girişiminde şehit olan vatandaşlara, polise ve millî olan askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar dilediğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, darbecilerden ve destekçilerinden en kısa zamanda ve en iyi şekilde hesap sorulması gerektiğine, iki günde yaklaşık 50 bin kamu personelinin görevden uzaklaştırılmasına ve bu konuda kamuoyuna aydınlatıcı açıklamaların yapılmasında fayda olduğuna ve darbe girişimi sonrasında yeni bir fiilî durum yaratma gayretlerine karşı olduklarına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 42’nci yıl dönümüne, darbe girişiminin önlenmesinin demokrasi adına büyük bir kazanç olduğuna ama bundan sonra atılacak adımların da en az darbenin önlenmesi kadar önem taşıdığına ve Türkiye’nin çok soğukkanlı olunması gereken bir dönem içerisinde olduğuna,

 

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, darbecilerin millet iradesine el koymak için kullandıkları terörist yöntemlerin, kendi zayıflıklarının, korkularının ve endişelerinin birer kanıtı olduğuna, darbecilerin mevcut hukuk düzeni içerisinde hak ettikleri cezaları alacağına ve bu darbenin arka planında yer alan her türlü yapılanmaya karşı devletin en aktif şekilde işlemleri yürütmesinin aklın gereği olduğuna,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, 15 Temmuzda gerçekleştirilen darbeyi bir kez daha kınadığına, bu darbe sonucunda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine, çıkış yolunun demokrasi ve özgürlüklerin yeniden inşasından geçtiğine, 20 Temmuz Suruç katliamının 1’inci yıl dönümüne, Nusaybin’de milletvekillerine ve bir kadın grubuna yapılan darp girişimiyle ilgili açıklama beklediklerine ve sendikalar ile odaların Parlamentoyu ziyareti sırasında Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e yönelik tutuma,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin,

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz,

Birer şiir okudular.

 

Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, beyaz et sektörünün sorunlarının (10/267),

Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, ülkemizdeki faili meçhul cinayetlerin ve arkasındaki güçlerin (10/268),

Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 23 milletvekilinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılan yardımlardaki keyfî uygulamaların (10/269),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden,

Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve il baro başkanlarına,

Diyanet İşleri Başkanı ile il müftüleri ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve üyelerine,

“Hoş geldiniz.” denildi.

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı (1/727) ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 403) görüşmelerine başlanarak birinci bölüm üzerindeki görüşmeleri tamamlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, iktidarıyla, muhalefetiyle el birliği hâlinde bütün terör örgütleriyle ve hukuk dışı, demokrasi dışı yapılarla çok etkin bir şekilde birlikte mücadele etmek gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun bir an önce devreye girmesi ve hem kamu vicdanını tatmin etmesi hem de Meclis adına etkin denetim görevini yerine getirmesinin son derece önemli olduğunu düşündüklerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın 403 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, böylesi dönemlerde çıkışın, demokrasi, barış, insan hakları ve hukuk devleti kriterleri olması gerektiğine, önümüzdeki dönemin planlamasının bu Parlamentoda tartışılmadığına ve mevcut uygulamaların toplumdaki kaygıyı ve endişeyi artırdığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, olağanüstü hâl ilan edilerek Meclisin yasama yetkisini yürütmeye taşıyacak, dolayısıyla Meclisi güçsüzleştirecek bir uygulamayla ilgili çok ciddi endişeler olduğuna ve Meclisin böyle bir muameleyi hak etmediğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, millî iradeye sahip çıkmak konusunda ülkede oluşan olumlu atmosferi daha da geliştirecek tedbirleri hep birlikte, el ele almakta fayda olduğuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Meclisin baypas edilmesini son derece yanlış bulduğuna, demokrasi dışında baskıcı ya da antidemokratik uygulamaları çağrıştıran her zeminin sorunu daha fazla çözümsüzleştirme, toplumsal gerilimi artırma dışında hiçbir işe yaramayacağına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, demokratik sistemlerde, tehdidin kapsamına ve durumuna göre kendini korumaya dönük önlemlerin Anayasa ve yasalar çerçevesinde alındığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 19.33’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Ömer SERDAR              Ali Haydar HAKVERDİ                 Elif Doğan TÜRKMEN

                            Elâzığ                                     Ankara                                              Adana

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye