TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

113’üncü Birleşim

14 Temmuz 2016 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak on oturum yaptı.

 

Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin 28 Haziranda Moskova’da yapılan Genel Kurul toplantısına,

Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, SADAT güvenlik şirketinin verdiği özel eğitimlere,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, Giresun fındık üreticilerinin sorunları ile Alucra ve Şebinkarahisar ilçelerinin yol sorununa,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Merkez Bankasının mayıs ayı cari işlemler verilerine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, 24 Temmuzda başlatılan operasyonların sonuna yaklaşıldığına ve terör belasının ülke gündeminden çıkarılacağına,

İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, Avrupa Parlamentosunun PKK’ya karşı net bir tavır sergilememesine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’daki hastanelerin durumuna,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, hazırlıkları sürdürülen ve 3 milyon memuru yakından ilgilendiren yeni sicil sistemine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, engelli vatandaşların memur olarak atanması sürecine,

Hatay Milletvekili Birol Ertem, Hatay’daki koruma alanlarının artırılmasına ve Hassa’nın güneyindeki alanın ivedi olarak koruma alanı ilan edilmesine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Ordu Havaalanı’nın ulusal ve uluslararası sefer sayısının artırılarak hizmet kalitesinin ve teknolojik yapısının güçlendirilmesi gerektiğine,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Mersin’de 4 akademisyenin halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla açılan davadaki yargılama sürecine,

Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, AKP’nin 1 Kasım seçimleri öncesinde çiftçilere verdiği vaatleri tutmadığına ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hibe desteğinden bütün çiftçileri yararlandırması gerektiğine,

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, erken ve zorla çocuk evlilikleri ve çocuğa yönelik cinsel istismar suçunda cezaların caydırıcılığının artırılması gerektiğine,

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, iktidarın yanlış dış politikası yüzünden turizmin dibe vurduğuna,

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Lüleburgaz’a acilen çevre yolu yapılması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın Yunus Emre Vakfı’nın Roma’da Atatürk resimlerini sergilediği sergi salonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin olmamasına gösterdiği tepkiyle ilgili basında çıkan haberlere,

Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Türkiye’de düzenlenen bazı uluslararası etkinliklerin elçilikler aracılığıyla iptal edilmesine, Gürbulak Sınır Kapısı’nın kapatılmasına ve Başbakan Binali Yıldırım’ın BBC’ye verdiği röportaja,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, yargıya yapılan ciddi müdahalelere ve cezaevlerindeki ihlaller, işkenceler ile hasta tutukluların durumuna,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, iktidar partisinin rejimle ilgili sorunu varmış gibi bir algı yaratılmak istendiğine ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a yönelik eleştirilere,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklama yaptılar.

 

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 milletvekilinin, Artvin’in Borçka ilçesinde AK PARTİ iktidarı döneminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/261),

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Karadeniz Bölgesi’nde artan kanser vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/262),

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 milletvekilinin, Artvin Kafkasör-Cerattepe maden sahası konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/263),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, sokağa çıkma yasakları adı altında devreye konan uygulamalar neticesinde gerçekleştirilen hak ihlalleri, mağduriyetler, yaşanan ölümler ve sivillere yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırılara gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/11) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününü kapsayan Danışma Kurulu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

MHP Grubunun, 17/2/2016 tarih ve 1226 sayıyla İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve arkadaşları tarafından, fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

HDP Grubunun, 9/2/2016 tarihinde Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve arkadaşları tarafından, Cizre’de can ve mal kayıplarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (970 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

CHP Grubunun, 16/6/2016 tarihinde Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve arkadaşları tarafından, Akkaya Barajı’nın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (613 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 14 Temmuz 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Ordu Milletvekili Ergün Taşcı’nın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’nun MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’nun MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Ordu Milletvekili Ergün Taşcı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/728) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S.Sayısı 404), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan, Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı (1/727) ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 403),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmaya Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/702) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 396),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir’in bir ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili görüşme yapması nedeniyle Genel Kurulda bulunamadığına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Halkların Demokratik Partisi olarak Şanlıurfa’yı ziyaret eden CHP’li milletvekillerine yapılan saldırıyı kınadıklarına,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, nerede olursa olsun siyasi partilerin temsilcilerine yapılacak saldırıları kabul etmediklerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP’li milletvekillerine yapılan protestoyla ilgili kayıtların İçişleri Bakanlığı tarafından irdelenerek sonucunun gruplarına bildirilmesi gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Grubu olarak Şanlıurfa’yı ziyaret eden CHP’li milletvekillerine yapılan saldırıyı kınadıklarına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Tekirdağ 2 no.lu F tipi cezaevinde bulunan siyasi tutsak Ali Şimşek’in açlık grevine neden olan sorunlara, duruma Adalet Bakanlığının çözüm bulması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 404 sıra sayılı Kanun Tasarısı üzerinde varılan mutabakata ve muhalefet partilerinin gösterdiği saygı ve işbirliğine karşı Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın tutumuna,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun 404 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın üçüncü bölümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken,

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Maliye Bakanı Naci Ağbal,

Fransa’nın Nice kentinde bomba yüklü bir kamyonla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerine ve saldırıyı kınadıklarına;

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 404 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na MHP Grubu olarak kabul oyu vereceklerine, tasarının hayırlı uğurlu olmasını temenni ettiklerine ve uzlaşma ortamında tasarıların daha rahat geçtiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 404 sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla çekini ticari piyasaya vermiş esnafa tuzak kurulduğuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, iktidarın bundan sonraki yasama faaliyetlerinde muhalefetle uzlaşması ve İç Tüzük çalışmaları açısından bugünkü tablonun örnek olması gerektiğine,

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın vefat eden amcasına Allah’tan rahmet dilediğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 404 sıra sayılı Kanun Tasarısı üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine;

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Başkanlık Divanı olarak,

Cumhuriyet Halk Partisi heyetine yapılan protestoyu kınadıklarına,

Fransa’nın Nice kentinde bomba yüklü bir kamyonla gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerine ve saldırıyı kınadıklarına,

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a amcasının vefatından dolayı başsağlığı dileğinde bulunduklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Danışma Kurulunun, 14 Temmuz 2016 Perşembe günü yaptığı toplantıda Genel Kurulun daha önce çalışmasına karar verilen 15 Temmuz 2016 Cuma günkü birleşiminde çalışmamasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 19 Temmuz 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 02.24’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                      İshak GAZEL                                                                         Ali Haydar HAKVERDİ

                          Kütahya                                                                                           Ankara

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                               Elif Doğan TÜRKMEN

                         Osmaniye                                                                                           Adana

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye