TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

104’üncü Birleşim

21 Haziran 2016 Salı

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.01’de açılarak dört oturum yaptı.

 

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, İzmir ilinin sorunlarına,

Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Tamimi’nin 97’nci yıl dönümüne ve Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerine,

Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’ne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin’in yaptığı gündem dışı konuşması sırasında CHP Grup Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından, bu sene fındık üreticisi için neler yapılacağını, neler yapılmayacağını öğrenmek istediğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa’da Osmangazi Şehit Bahadır Aydın ile Karacabey Şehit Bahadır Tayfur Okullarında imam hatip sınıfları açılmasına karşı çıkan velilerin iradelerinin yok sayıldığına,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de yaşanan sulama suyu sorununa,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisine yönelik sistematik saldırılar yapıldığına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Can Erzincan TV’nin kapatılması işleminden vazgeçilmesini ve halkın bilgilenme hakkının sağlanmasını talep ettiğine,

Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Antalya-Serik-Manavgat sınırında Köprüçay üzerinde yapılan HES’in doğaya ve insanlara verdiği zararlara,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin halkının, Cerattepe’de sürdürülen hukuk mücadelesine yönelik olarak Rize İdare Mahkemesinde devam eden davadaki bilirkişi raporlarını tanımadığına,

Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, yargının her gün yeni hukuk cinayetlerine imza attığına,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınadığına ve bu toprakların zalim karşısında boyun eğmeyenlerle var olduğuna,

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve Yazar Ahmet Nesin’in Özgür Gündem gazetesine destek için başlatılan nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katıldıkları için tutuklanmalarına,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in buğdayda müdahale alım fiyatlarıyla ilgili değerlendirmesine,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul’un Maltepe ilçesinin Çınar Mahallesi’nde yaşayanların 132 dönümlük arazinin özelleştirilmesini protesto ettiklerine,

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Firuzağa’daki vatandaşların yaşam tarzına yönelik saldırıyı ve ardından yapılan eylemde polisin şiddet dolu tutumunu kınadığına ve Cumhurbaşkanının Topçu Kışlası’nı yeniden gündeme getirmesinin gündemi değiştirme çabasından başka bir şey olmadığına,

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Mardin’de yaşanan elektrik ve sulama sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Fatma Benli,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan,

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’ne;

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’ne ve Özgür Gündem gazetesine destek için başlatılan kampanyaya katılan yazar ve aktivistlerin tutuklanmalarının Türkiye’nin büyük bir ayıbı olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’ne, Elâzığ Tatvan’da meydana gelen kazada 9 mevsimlik tarım işçisinin hayatını kaybettiğine, 2’sinin de ağır yaralandığına, 24’üncü Dönemde görüşülemeyen bu konuyla ilgili Meclis araştırması komisyonu raporunun ele alınması gerektiğine ve İlhan Selçuk’un ölümünün 6’ncı yıl dönümüne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 19 milletvekilinin, Hatay ilinin sorunlarının (10/235),

Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ve 22 milletvekilinin, İŞKUR’la ilgili şikâyet ve iddiaların (10/236),

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, AKP’nin başta Irak ve Suriye olmak üzere dış politikasının iflasına ilişkin sorunların (10/237),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 21/6/2016 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel tarafından, mülteci kadınların ve çocukların karşı karşıya kaldıkları şiddetin boyutlarının ortaya konması, kapsamlı ve uluslararası mülteci hukuku çerçevesinde bir mülteci politikasının oluşturulması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2297 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 16/3/2016 tarihinde Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafından, ülkemizdeki kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ile fon girişlerinin kontrolünün sağlanması konularında yaşanan sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (377 sıra no.lu),

Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 21 Haziran 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 387 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 1’inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Türkiye Büyük Millet Meclisinin, TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddesine göre 1 Temmuz 2016 tarihinde tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesine; Genel Kurulun 12, 19 ve 26 Temmuz 2016 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 13, 20 ve 27 Temmuz 2016 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 387 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Antalya Milletvekili Atay Uslu’nun HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasına Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasına Adalet ve Kalkınma Partisine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasına şahsına,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, AKP Grubunun çalışmalara ilişkin önerilerini CHP ve MHP Gruplarıyla istişare ettiklerini basından öğrendiklerine ve bu konuda kendileriyle herhangi bir paylaşımda bulunulmadığına, Parlamentoda Türk Silahlı Kuvvetlerinin ya da sarayın belirlediği gündemler doğrultusunda görüşme yapılmasını etik bulmadıklarına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK PARTİ Grubunun CHP Grubuyla istişare ettiği bir Meclis takvimi olmadığına ve AK PARTİ Grubuyla herhangi bir istişare ve uzlaşma içinde bulunmalarının söz konusu olmadığına,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu’nda yapılacak değişikliğe Türkiye’nin ihtiyacı olduğuna ve bu düzenlemenin Meclis gündemine alınması konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekillerine Milliyetçi Hareket Partisinin tutumunu ilettiklerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bu haftaki gündemle ilgili CHP ve MHP grup başkan vekilleriyle görüştüğüne ve CHP Grubunun uzlaşmadan yana olmadığına, MHP Grubunun bu konudaki düşüncelerini kendilerine ilettiklerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele eksenindeki taleplerinin karşılanması konusunun gündeme alınmasını desteklediklerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekillerinin müzakere ve uzlaşı tekliflerini kabul etmediklerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Meclis çalışmalarında diğer partilerle beraber görüşmeyi, konuşmayı siyasi etik olarak doğru bulduklarına ve bunu yapmayı istediklerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Halkların Demokratik Partisini yok sayan bir yaklaşımın söz konusu olduğuna,

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu’daki okullarda Onuncu Yıl Marşı’nın söylenmesinin yasaklanmasını protesto etmek için toplandıkları sırada emniyet güçlerinin, Bolu Valisinin talimatıyla kendilerine gazla müdahale ettiğine, AKP Grubundan ve Hükûmetten, kınama ve Bolu Valisi hakkında gereğinin yapılmasını beklediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, bir milletvekiline doğrudan biber gazlı müdahaleyi doğru bulmadığına ve bu tutumu kınadığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, (2/65) esas numaralı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/725) ve Millî Savunma Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 387), tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlandı, maddelerine geçilmesi sırasında istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı. 

 

Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın 387 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın 387 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın 387 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptıkların konuşmaları sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

Yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 22 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 21.59’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                       Sema KIRCI                                                                                 Ömer SERDAR

                          Balıkesir                                                                                            Elâzığ

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                                  Mustafa AÇIKGÖZ

                         Osmaniye                                                                                         Nevşehir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye