TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

102’nci Birleşim

15 Haziran 2016 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak dokuz oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, tarihî yarımadayla ilgili sorunlar ve çözüm önerilerine,

Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, Azerbaycan Millî Kurtuluş Günü’ne,

Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, ihracat ve teşvik sistemine ilişkin gelişmelere,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Didem Engin, ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi birçok sorunun temelinde çağ dışı eğitim sisteminin olduğuna ve liselerde başlayan hareketin eğitim sistemindeki sorunların tartışılmasına fırsat yaratmasını dilediğine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un bazı ifadelerine ve kimsenin Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti kaldırmaya ve Atatürk’ü gönüllerden silmeye gücünün yetmeyeceğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, başkanlık sistemine dayanan özgürlükçü, katılımcı yeni anayasaya destek verilmesini istediğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde velilerin itirazlarına rağmen 9 okulun imam-hatip okuluna dönüştürülmeye çalışıldığına ve zorbalıkla halka istemediği şeylerin dayatılmasına karşı her zaman mücadele edeceklerine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay’da ihracata yönelik yatırımı ve üretimi teşvik etmek ve doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandıracak bir serbest bölgenin açılması için gerekli çalışmaların başlatılmasını talep ettiğine,

 

 

 

 

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Azerbaycan Millî Kurtuluş Günü’nü kutladığına,

Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, son günlerde proje okulları bahane edilerek liselerde gerçekleştirilen eylemlerin bir oyunun parçası olduğuna,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Hamzacık’ta bir işletmede şarbon hastalığı nedeniyle 100 civarında büyükbaş hayvanın telef olduğuna ve hastalık bu boyutlara gelinceye kadar neden fark edilemediği ve hastalığın ithal edilen hayvanlarla bir ilgisinin olup olmadığı gibi konuların açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç olduğuna,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Aile Sosyal Destek Programı kapsamında sözleşmeli personel alımı başvuru aşamalarına,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, yaşanan bunca kan ve gözyaşının sorumlusunun Cumhuriyet Halk Partisi değil, Oslo’da PKK’yla görüşen, Dolmabahçe’de mutabakat imzalayan, Habur’da terörist karşılama törenleri düzenleyen, Suriyeli teröristleri misafir gibi ağırlayanlar olduğuna,

İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, Gezi kalkışmasını hortlatamayanların eğitimin en hassas dönemindeki gençleri kullanarak onları sokağa dökmek istediklerine,

Hatay Milletvekili Birol Ertem, Hatay ilinde Suriyeli mültecilerin yerleştirilmesinden dolayı yoğunluk nedeniyle hastanelerde yeterli hizmet verilemediğine ve bu yetersizlikten kaynaklanan tedavi sorunlarını ve ölümleri engellemek amacıyla nasıl bir çalışma yapıldığını öğrenmek istediğine,

Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, demir çelik sektöründe uzun süreden beri büyük bir kriz yaşandığına ve Hükûmetin bu konuda hangi önlemleri aldığını öğrenmek istediğine,

Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon programında sarf ettiği başkanlık modeliyle ilgili bazı ifadelerine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un bazı ifadelerine ve dünyaya mal olmuş Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini Anayasa’dan çıkarmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, AKP’nin siyasi ideolojisini hayatın her alanına sokma girişimine ülkenin en köklü ve başarılı liselerinde de devam ettiğine,

 

 

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Hükûmetin, ülkenin gerçek gündemiyle meşgul olmadığına, tüketim ve borçlanmaya dayalı sanal bir büyüme modeliyle Türkiye ekonomisinin giderek üretimden uzaklaştığına ve özel sektörün dış borçlarına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, son günlerde liselerde öğrencilerin demokratik, laik, bilimsel eğitim talepleriyle bildiri yayınlamalarının bile iktidar partisi mensuplarında bir rahatsızlık yarattığına, biat ve itaat eden değil, sorgulayan ve eleştiren bir gençliğin Türkiye'nin geleceği olduğuna, Azerbaycan Millî Kurtuluş Günü’ne ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Türkiye işçi sınıfı tarihinin en büyük direnişlerinden biri olan 15-16 Haziran direnişinın 46’ncı yıl dönümüne, AKP Hükûmetinin talimatlarıyla yürütülen siyasi soykırım operasyonlarının devam ettiğine ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve beraberinde bulunan 2 Meclis çalışanının Muş’ta bir polis saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, eğitime bakışlarının fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek olduğuna, eğer birtakım merkezler organize bir biçimde liselileri sokağa dökmek istiyorlarsa bunun eğitime değil hukuka ilişkin bir mesele olduğuna ve AK PARTİ’nin ne Atatürk’le ne laiklikle hiçbir problemi olmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, Sakarya Milletvekili Şaban Dişli’nin Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 14/6/2016 tarihinde ve Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan’ın KİT Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 15/6/2016 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 22 milletvekilinin, süt üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/229),

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 21 milletvekilinin, Türkiye'de engelli rehabilitasyon merkezleri, bakımevleri ve çocuk yuvalarında istihdam edilen personelin niteliğinin ve bu kurumlarda yaşanan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/230),

İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya ve 23 milletvekilinin, çalışma hayatıyla ilgili mevzuattan kaynaklanan sendikasızlaştırma yöntemlerinin ve bu nedenle ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/231),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 6/6/2016 tarihinde Siirt Milletvekili Besime Konca ve arkadaşları tarafından, Suriyeli mülteciler için yapılacak barınma merkezi için yeni bir alanın belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1917 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 6/1/2016 tarihinde İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 24 milletvekili tarafından, Elâzığ ve çevre illerde yaşanacak olası bir depremle ilgili yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (120 sıra no.lu),

Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 15 Haziran 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ezilenlerin Sosyalist Partisine yönelik operasyonlar kapsamında Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın ikametgâh adresi olarak göstermiş olduğu eve yönelik bir baskın yapıldığına ve bu baskınlar karşısında asla yılmayacaklarına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, devletin terörle mücadele adı altında herkesi potansiyel terörist algısı içinde değerlendirmesinin kabul edilemez olduğuna ve Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın evine baskın yapıldığı iddiaları konusunda Hükûmetin Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmesi gerektiğine,

Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor,

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan,

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet İlker Çitil’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine;

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda tamamen insani yaklaşımda bulunduğuna ve uluslararası anlaşmaları gereği kapılarını açtığına ve barınma merkezlerinin durumuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Milletvekili Lezgin Botan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Van Milletvekili Lezgin Botan, Van Milletvekili Burhan Kayatürk’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, deprem konusunda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olarak yapılan faaliyetlere,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

AK PARTİ Grubuna ait olup açık bulunan:

Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda boş bulunan 2 üyeliğe, İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya ve Sakarya Milletvekili Mustafa İsen,

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda boş bulunan 1 üyeliğe, Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç,

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunda boş bulunan 3 üyeliğe, Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda boş bulunan 1 üyeliğe, İstanbul Milletvekili Fatma Benli,

Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan 2 üyeliğe, Ordu Milletvekili Ergün Taşcı ve Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan,

Seçildiler.

 

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı (1/720) ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 383) görüşmelerine devam edilerek 5’inci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Sultanlığı Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/573) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 263) görüşmeleri Komisyon yetkilleri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK PARTİ Grubundan bazı milletvekillerinin kürsüde konuşma yapan milletvekiline karşı sergiledikleri tutumu kınadığına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner,

İstanbul Milletvekili Engin Altay,

Yerlerinden sarf ettikleri bazı ifadelerine;

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 383 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 4’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın 383 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 5’inci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 16 Haziran 2016 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 02.13’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                   Emre KÖPRÜLÜ                     İshak GAZEL                             Mustafa AÇIKGÖZ

                          Tekirdağ                                 Kütahya                                           Nevşehir

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye