TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

97’nci Birleşim

2 Haziran 2016 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, milletvekillerini temiz bir dil kullanmaya davet ettiğine ve temiz bir dil içermeyen beyanların Meclisin, milletvekillerinin ve genel olarak siyaset kurumunun halk nezdindeki itibarını zedeleyeceğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Almanya Federal Meclisinde hak etmediğimiz bir karar alındığına ve Meclis tarafından Hükûmeti göreve çağıran bir deklarasyon hazırlanması için Başkanlığın inisiyatif kullanarak işlem yapmasını istirham ettiğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Almanya Federal Meclisinin sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabul eden önergesini kendilerine iade ettiklerine, Parlamento olarak Türk milletinin vicdanını ifade eden iradeyi bütün siyasi partilerle birlikte imzalamaya davet ettiğine, geri kabul anlaşmasının ivedilikle askıya alınması için Parlamentoda adım atılması gerektiğine ve bu konuyu kınayan bir bildiriye destek vermeye hazır olduklarına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Halkların Demokratik Partisi olarak, kendi tarihimizle yüzleşmeyi gerçekleştirdikten sonra ileriye dönük bir sayfa açılabileceğine, Alman Parlamentosunun kendi iradesiyle ortaya koyduğu karar süreciyle ilgili açıklama yapması gereken kurumun Dışişleri Bakanlığı ya da Hükûmet olduğuna ve Parlamentonun ortaya koyduğu deklarasyon metnine katılmadıklarına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Almanya Federal Meclisinin 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren tasarıyı kabul etmesini şiddetle kınadıklarına ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak ortak deklarasyona imza atacaklarına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Almanya Federal Meclisinin sözde soykırımla ilgili almış olduğu kararı şiddetle telin ve yok hükmünde kabul ettiğine, bunun siyasi bir karar olduğuna ve diğer partilerle birlikte ortak bir deklarasyonun çalışmasını muhakkak yapacaklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Başkanlık Divanı olarak, Almanya Federal Meclisinde 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak niteleyen tasarının kabul edilmesini kınadıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, ramazan ayına,

Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, gözaltı ve tutuklamalara,

İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, Federal Alman Meclisinin almış olduğu karar çerçevesinde Türkiye-Ermenistan ilişkilerine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan’ın gündem dışı yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, politikacıların görevinin günceli değerlendirmek, geleceği kurmak olduğuna ve soykırım iddialarının Türkiye-Ermenistan ilişkilerine katkı sağlamadığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Hükûmetin bu tasarıların kabul edilmesinden kendisine bir ders çıkarması gerektiğine ve vatandaşların, AKP Hükûmetinin Türkiye’yi dış politikada nasıl yalnızlaştırdığını görmesini ümit ettiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin tanıma kararlarını engellemek için yaptırım uygulayamadığına ve bunun da aleyhimize karar alacak devletleri cesaretlendirdiğine,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, Hükûmetten, Cumhuriyet Halk Partisinin şehitler, malul ve muharip gaziler ve yakınlarına yönelik önerilerini gündeme alıp desteklemesini beklediklerine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Orta Doğu ve Arap ülkeleriyle ikili sosyal güvenlik anlaşmalarının yapılmasını talep ettiğine,

Isparta Milletvekili İrfan Bakır, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, gül çiçeğine kilo başına destek verilmesini düşünüp düşünmediklerini öğrenmek istediğine,

Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya’nın Taşova ilçesindeki Atatürk Bulvarı’nın asfalt sorununa ne zaman çözüm bulunacağını öğrenmek istediğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, AKP’nin işe alımlardaki ahlaksız uygulamalarını şiddetle kınadığına,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Almanya Federal Meclisini 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak niteleyen tasarıyı kabul etmesi nedeniyle şiddetle kınadıklarına ve Cumhurbaşkanının böylesi bir oylama günü öncesi Uganda’da olmasının konunun ne kadar önemsendiğinin yansıması olduğuna,

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, terör örgütünün, seçilmiş Cumhurbaşkanının düşürülmesi için darbe girişimini hızlandırma görevini üstlendiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, belediye şehir tiyatrolarının çalışanlarının ve sanatçılarının teşvik ikramiyesi ve ek göstergeyle ilgili mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiğine,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Sosyal Güvenlik Kurumunun oluşturduğu hastane faturalarını denetleme komisyonlarının merkezî komisyonlar olarak değil mevcut hâliyle bölgesel olarak devam etmesi gerektiğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Almanya Federal Meclisinin ulusal ve uluslararası hukuk açısından hiçbir anlamı olmayan kararını reddettiklerine,

Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Almanya Federal Meclisinin Ermeni soykırımı iddialarını onaylayan kararını tanımadıklarına,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, fındığı devlet koruması altına almayı düşünüp düşünmediklerini öğrenmek istediğine,

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, tarihimizin hiçbir döneminde yer almayan soykırım kelimesiyle milletimizin yan yana getirilmesine asla müsaade edilmeyeceğine,

Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Almanya Federal Meclisinin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarını soykırım olarak tanımlayan karar tasarısını kabul etmesini kınadığına ve Adana’nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümünü kutladığına,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Gezi olaylarının 3’üncü yıl dönümüne,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Almanya Federal Meclisinin Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarını soykırım olarak tanımlayan karar tasarısını kabul etmesini kınadığına ve Denizli-Muğla, Denizli-Çameli ve Denizli-Çivril kara yollarının ne zaman bitirileceğini öğrenmek istediğine,

Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli’de ne kadar tarım ürünü alımının planlandığını ve tarımsal destek primlerinin kapsamının artırılıp artırılmayacağını öğrenmek istediğine,

Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Türk milletinin dünya kurulduğundan beri soykırım yapmadığına ve soykırımsal davranışlar içinde bulunmadığına,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, AKP il başkanı gibi çalışan, çocukları IŞİD’e katılan ailelerin feryadını ve kamuoyunun uyarılarını göz ardı eden Adıyaman Valisinin Adana’ya atanmasıyla âdeta ödüllendirildiğine,

Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Almanya Federal Meclisinin Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili kararını kınadığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Almanya Federal Meclisinin Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili kararını protesto ettiğine ve kınadığına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Kütahya’da çok ciddi bir provokasyonun tekrar devreye konulmak istendiğine, bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını rica ettiğine, yedi gündür gözaltında olan Demokratik Bölgeler Partisi Şırnak il yöneticisi Hurşit Külter’le ilgili bilgi almak istediğine ve sokağa çıkma yasağı kaldırılan Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde tam bir yıkım ve talan tablosu olduğuna,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Almanya Federal Meclisinde gerçekleşen oylamanın Türk dış politikasının çöküşü olduğuna, esas kınanması gerekenin Türk dış politikası olduğuna ve AKP’nin bu konuda kendisini sorgulaması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Almanya Federal Meclisinin Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili kararını kınadığına ve AK PARTİ’nin insanı önceleyen bir politika felsefesi olduğuna,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Cumhurbaşkanının, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili Anayasa değişikliğini bekletmesini doğru bulmadıklarına ve Hükûmeti, ABD’nin YPG’yle yaptığı operasyon karşısında tepki koymaya ve diğer devletlerin güçleriyle birlikte hareket etmeye davet ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve 25 milletvekilinin, faili meçhul siyasi cinayetlerin (10/220),

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 23 milletvekilinin, mültecilerle ilgili sorunların (10/221),

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, Rusya Federasyonu’yla yaşanan siyasi ve ekonomik krizin ülkemize ekonomik etkilerinin (10/222),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından, esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/142) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin görüşmelerinin Genel Kurulun 2 Haziran 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisinin görüşmelerinden sonra oylanması sırasında istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı.

 

Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Almanya Federal Meclisinde 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak niteleyen tasarının kabul edilmesiyle ilgili 3 siyasi parti grubunun ortak bildirisinin Başkanlığa verildiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

Almanya Federal Meclisinde 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak niteleyen tasarının kabul edilmesiyle ilgili 3 siyasi parti grubunun ortak bildirisine ilişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Başkanlık Divanı olarak, Almanya Federal Meclisinin 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak niteleyen tasarının kabul edilmesiyle ilgili kararını şiddetle kınadıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 3 Haziran 2016 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere 18.37’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ                                                                             Zihni AÇBA

                          Nevşehir                                                                                           Sakarya

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye