TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

92’nci Birleşim

24 Mayıs 2016 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar ilinin sorunlarına,

Samsun  Milletvekili Erhan Usta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışına,

Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Ahilik Haftası’na,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin’de otogar işletmesiyle ilgili sorunlara,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin’de dünyanın en büyük Atatürk heykelinin ışıklandırılmasıyla ilgili probleme,

Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Şalpazarı doğumlu Alper Al’ın şehit olmasına ve AK PARTİ’nin terörle mücadelede kararlı olduğuna,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, 65’inci Hükûmetin Türkiye Cumhuriyeti’nin jet hızıyla kurulan ilk hükûmeti olacağına ve rejim değişikliği yapmaya çalışacağı görüntüsünde olduğuna,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Hükûmet tarafından alınan bir kararla işsiz kalan 2 bin tarım danışmanının tekrar işe alınmasını ve tarımda verimliliğin artırılması yönünde çaba sarf edilmesini talep ettiğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de yaşanan doğal afetler nedeniyle çiftçilerin mağdur olduğuna,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, yeni Hükûmete başarılar dilediğine, Giresun Doğankent HES işletmesinin özelleştirilmesi sonucunda yaşanan mağduriyetlere,

Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, 25 Mayıs Adana’nın Pozantı ilçesinin kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümüne ve Ahilik Haftası’na,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Hükûmetin tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerin devam ettiğine,

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, diktatörlerin, katillerin ve teröristlerin fotoğrafları önünde konuşmanın, konuşan kişinin siyasal düşüncesini ve beslendiği kaynakları anlamak için önemli bir kanıt olduğuna,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, cihatçı katillerin Suriye’de can almaya devam ettiğine ve katliamcılarla aynı düşünce dünyasını paylaştığını gösteren havuz medyasını kınadığına,

Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Merzifon Devlet Hastanesi acil servisinde görevli Doktor Hakan Barış Demirbaş’ın bir hasta tarafından darbedilmesine ve vatandaş ile sağlık emekçilerinin karşı karşıya gelmesinin nedeninin iktidar olduğuna,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, İstanbul, Ankara, Antalya ve Konya illerinin raylı sistemleri ve metrolarının Hazineye toplam maliyetinin ne kadar olduğunu ve şu ana kadar Bakanlıkça onay verilen raylı sistem ve metro projesi sayısını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yeni Hükûmetin hayırlı olmasını dilediğine, İstanbul’un Şile ilçesinin sorunlarına ve Üsküdar ilçesinin Yavuztürk Mahallesi’nin imar sorunlarının çözülmesini beklediğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 24 Mayıs Bulgaristan’dan Türkiye’ye zorunlu göçün başlamasının 27’nci yıl dönümüne, 24-30 Mayıs Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası’na ve Ahilik Haftası’na,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, şiddetle, baskıyla, halkın kendi vekilleriyle buluşmasını engelleyen bir zihniyetle karşı karşıya olduklarına, milletvekilleri ile seçilmişlerin halkla buluşmasının önündeki hiçbir engeli kabul etmediklerine, HDP milletvekillerine mülteci kamplarını ziyaret izni verilmemesinin nedenini öğrenmek istediğine ve demokratik siyasetin gelişmesi için Türkiye'nin her yerinde mücadele edeceklerine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, 65’inci Hükûmetin hayırlı olmasını dilediğine, bugün CHP grup toplantısını izleyen CHP’lilerin, Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ’ye oy verenlere hakaret eden slogan atmalarını kınadığına ve bu konuda Meclis Başkanlığına gerekli bildirimlerde bulunduklarına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

Cumhurbaşkanlığının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun istifasının kabul edildiğine; yeni hükûmet kuruluncaya kadar Bakanlar Kurulunun göreve devamının istendiğine,

Cumhurbaşkanlığının, Bakanlar Kurulunun yeniden kurulması için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109’uncu maddesi uyarınca İzmir Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Binali Yıldırım’ın görevlendirildiğine; seçilecek bakanların atanmaları yapıldıktan sonra Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gönderileceğine,

Cumhurbaşkanlığının, Başbakan Binali Yıldırım tarafından kurulan yeni Bakanlar Kurulunda yer alan bakanlıklara Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109’uncu maddesi gereğince ekli listede gösterilen kişilerin atandığına, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi uyarınca Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere 5 bakanın görevlendirilmesinin onaylandığına,

İlişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, ülkemizin kalkınmasına etken olabilecek yeni teşvik modellerinin (10/208),

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, Soma, Ermenek gibi maden sektörünün neredeyse tek geçim kaynağı olduğu yörelerin ekonomik ve sosyal sorunlarının (10/209),

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, özel sektörün aşırı borçlanmasına neden olan sorunların (10/210),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Dünya ve Geleneksel Din Liderleri Toplantısı” çerçevesinde 31 Mayıs 2016 tarihinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenecek olan “Dinimiz Teröre Karşıdır” konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Sakarya Milletvekili ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Mustafa İsen’in katılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

 

 

 

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Türkiye’deki yargı sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/151) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin görüşmelerinin Genel Kurulun 24 Mayıs 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

AK PARTİ Grubunun, 65'inci Bakanlar Kurulu Programı'nın Genel Kurulun 24 Mayıs 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde okunmasına; 24 Mayıs 2016 Salı günü (bugün) Bakanlar Kurulu Programı'nın okunması ile Bakanlar Kurulu Programı üzerinde 27 Mayıs 2016 Cuma günü yapılacak görüşmeler ve 29 Mayıs 2016 Pazar günü yapılacak güven oylamasının gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve bu günlerde Başkanlığın Genel Kurula sunuşları ve işaret oyuyla yapılacak seçimler hariç başkaca konuların görüşülmemesine; 27 Mayıs 2016 Cuma günü saat 15:00'te, 29 Mayıs 2016 Pazar günü ise saat 11:00'de toplanmasına; Bakanlar Kurulu Programı üzerinde 27 Mayıs 2016 Cuma günü yapılacak görüşmelerde Hükûmet ve siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmaların kırkar dakika (bu süre iki konuşmacı tarafından kullanılabilir) kişisel konuşmaların onar dakika olmasına; bu birleşimlerinde program üzerinde görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine; 25 ve 26 Mayıs 2016 Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmamasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın (2/368) esas numaralı, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Başbakan Binali Yıldırım tarafından Bakanlar Kurulu Programı okundu.

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 27 Mayıs 2016 Cuma günü saat 15.00’te toplanmak üzere 19.13’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

İsmail KAHRAMAN

Başkan

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                        Ali Haydar HAKVERDİ

                             Bolu                                                                                              Ankara

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye