TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

91’inci Birleşim

20 Mayıs 2016 Cuma

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00’da açılarak iki oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladığına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladıklarına, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Laiklik Anayasa’dan çıkarılmalıdır.” ifadeleri nedeniyle bu oturumu yönetmesini uygun görmediklerine ve Meclis ile kamuoyundan özür dilemesini ya da bu sözün ne anlama geldiğini kamuoyu vicdanını anayasal ilkeler çerçevesinde tatmin edici bir şekilde açıklamasını beklediklerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Halkların Demokratik Partisi olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladıklarına, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın Anayasa’yı açık bir şekilde ihlal ettiği Türkiye kamuoyunda tartışılıyorken bu Anayasa değişiklik teklifi oturumunu yönetiyor olmasını anlamanın mümkün olmadığına ve yapılacak oylamanın gerçekten gizli oylama usullerine göre yapılması sorumluluğunun da oturumu yöneten TBMM Başkanına ait olduğuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladıklarına,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, laiklikle ilgili sözlerinin açıklamasını basın toplantısıyla yaptığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ve Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Tokat Milletvekili Coşkun Çakır ile 310 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1028) ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 313 ve 313’e 1’inci Ek) ikinci görüşmeleri tamamlanarak yapılan gizli oylamadan sonra kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/337) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 35),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/527) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 183),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 313 ve 313’e 1’inci Ek sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 1’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin 313 ve 313’e 1’inci Ek sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 1’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

 

 

 

 

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in 313 ve 313’e 1’inci Ek sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 2’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Halkların Demokratik Partisi olarak hiçbir milletvekilinin en küçük bir baskı altına girmeden, kendi hür iradesi ve vicdanıyla oy kullanmasının sağlamasını, bu ortamın tesis edilmesini talep ettiklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gizli oylamanın İç Tüzük ve usullere uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Gizli oylamanın Anayasa, İç Tüzük ve teamüllere uygun olarak yapıldığı açıklandı.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 21 Mayıs 2016 Cumartesi günü toplanmamasının Genel Kurulun onayına sunulmasının uygun görüldüğüne ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 24 Mayıs 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 15.12’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

İsmail KAHRAMAN

Başkan

 

 

 

 

 

                       Sema KIRCI                                                                           Elif Doğan TÜRKMEN

                          Balıkesir                                                                                            Adana

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye