TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

88’inci Birleşim

11 Mayıs 2016 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı’na,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Aleviliğe ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararına,

Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, son günlerde Kilis’te meydana gelen patlamalar ve bazı grupların bu patlamaları provoke ettiği iddialarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’in yaptığı gündem dışı konuşması sırasında şahsına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’in yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sıraasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunun Panama belgeleriyle ilgili harekete geçip geçmediğini öğrenmek istediğine,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, 13 Mayıs 2014’te Soma’da meydana gelen faciada yaşamlarını yitiren işçileri rahmetle andığına ve iş cinayetlerinin son bulmasını dilediğine,

 

 

 

Hatay Milletvekili Serkan Topal, 11 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı’da düzenlenen bombalı saldırının arkasındaki güçlerin hâlâ aydınlatılmadığına ve buna benzer birçok bombalamada hayatını kaybeden yurttaşlara Allah’tan rahmet dilediğine,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, Hükûmetin ekonomik hedeflerinin inandırıcılığının kalmadığına,

İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, Bangladeş’te Cemaat-i İslami Partisi lideri ve ilim adamı Rahman Nizami’nin idam edilmesine,

Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, tüm halkı 19 Mayıs günü saat 10.30’da Ankara Güvenpark’ta buluşmaya ve Anıt Kabir’e yürümeye davet ettiğine,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinin sorunlarına,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, çözüm sürecinin, terörün Karadeniz’e açılımı sürecine dönüştüğüne,

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı ifadelerine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Hükûmetin, Mali Suçları Araştırma Kurulu aracılığıyla Panama belgeleriyle ilgili araştırma yapması gerektiğine,

Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, 11 Mayıs 2013’te Reyhanlı’da gerçekleştirilen terör saldırısının 3’üncü yıl dönümüne,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı ifadelerine ve demokratik, özgür, müreffeh Türkiye için başkanlık sistemine dayalı yeni anayasanın hayata geçirilmesi gerektiğine,

Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, emeğin dayanışması, acının paylaşılması ve adalete ulaşılması için 13 ve 14 Mayıs 2016’da sendikaları, partileri, kitle örgütlerini, aydınları, gençleri, kadınları, ülkenin tüm emekçilerini Soma’ya davet ettiğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunanların ciddi sıkıntılar içinde bulunduğuna,

Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık üreticilerinin sorunlarına,

 

 

 

 

 

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere bu borçları ödeninceye kadar 2016 yılında destekleme ödemesi yapılmamasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Hükûmetin fiilen görevden alındığı bir durum yaşandığına ve Parlamentonun yaptığı çalışmaların herhangi bir meşruiyetinin kalmadığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 11 Mayıs 2013’te Reyhanlı’da gerçekleştirilen terör saldırısının 3’üncü yıl dönümüne ve Cumhuriyet Halk Partisinin, “partili cumhurbaşkanı” kandırmacasına bütün gücüyle direnerek ülkeyi bu kumpasa karşı korumaya devam edeceğine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadeleri ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklaması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında CHP Grup Başkanına,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

 

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 milletvekilinin, yerli sanayinin sorunlarının (10/199),

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 19 milletvekilinin, ülkemizin önümüzdeki dönemde ihtiyacı olacak insan gücü ve mesleklerin (10/200),

Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 21 milletvekilinin, öğretmenlerin 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı içinde yer almayan hizmet içi eğitim seminerlerine çağrılması sonucunda oluşan sorunların (10/201),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 11/5/2016 tarihinde Grup Başkan Vekilleri Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, sokağa çıkma yasaklarının toplumda yarattığı maddi ve manevi tahribatların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1972 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 4/4/2016 tarihinde Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve arkadaşları tarafından, enerji ihtiyacıyla ilgili çeşitli sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (411 sıra no.lu),

Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 11 Mayıs 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’ün HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

 

 

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yerlerinden sarf ettikleri bazı ifadelerine,

Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadeleri nedeniyle özür dilediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, Başkanlık Divanı olarak Genel Kurulda yaşanan olaylar ile kaba ve yaralayıcı ifadelerden üzüntü duyduklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/1000) ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Anayasa Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 307),

2’nci sırasında yer alan, Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/672) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 248),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/419) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 87),

 

 

 

 

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/308) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 5),

5’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/316) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 10),

6’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/325) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 24),

7’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/332) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 26),

9’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/330) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 31),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

8’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Arasında Türkiyede Bir Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/327) ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (S. Sayısı: 30), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

 

Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars’ta pek çok hizmet ve projenin Hükûmetin desteğiyle hayata geçirildiğine,

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığına pankart asması nedeniyle para cezası verildiğine,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 12 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 19.56’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                   Emre KÖPRÜLÜ                                                                              İshak GAZEL

                          Tekirdağ                                                                                          Kütahya

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye