TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

86’ncı Birleşim

5 Mayıs 2016 Perşembe

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on bir oturum yaptı.

 

Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Denizli sanayisine,

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, dünyanın “en”leri arasında olan yatırımlara,

Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ardahan’ın sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası’na,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Türkiye'de işsizlik sorununun arttığına ve Devlet Personel Başkanlığının özellikle kamuda görev almaya yönelik eğitim almış mezunların sorunlarını çözmeye ilişkin önlemler alması gerektiğine,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını saygıyla andığına ve apartman görevlilerinin sorunlarına,

Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, kurtuluş mücadelesinin simgelerinden biri olan Çamlıbel geçidindeki Atatürk Çeşmesi’nin tamir edilmesini temenni ettiğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin bazı beldelerinin ilçe olmak için yaptıkları yazılı başvurulara İçişleri Bakanlığının verdiği yanıtların yeterli olmadığına,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu devletin sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle kadın cinayetlerinin yaşandığına,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Gümüşhane ile Giresun’un Doğankent ilçe sınırları geçiş noktasında yer alan Yaşmaklı Barajı’na teröristlerce yapılan saldırıya,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, uygulanan yanlış tarım politikaları sonucu çiftçilerin üretim yapamadığına,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’ne, Uşak’ın bazı köylerinde ruhsatsız olduğu için elektrik alamayan evler bulunduğuna ve bu konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığını göreve davet ettiğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli’nin Tavas ilçesinde yapımı planlanan termik santralin ne zaman yapılacağını, Tavas’ta içme suyu problemi için herhangi bir tedbir alınıp alınmayacağını öğrenmek istediğine,

Hatay Milletvekili Birol Ertem, Kilis’te yaşayan insanların artık içinde bulundukları şartlara tahammül edecekleri bir durum kalmadığına,

Ankara Milletvekili Murat Emir, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı saygıyla andığına,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, yerli karpuz üretimini teşvik için ne gibi uygulamalar yapılacağını öğrenmek istediğine ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın öğretmen atamalarıyla ilgili bazı ifadelerine,

Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli’de sanayinin durumuna,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’ne, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı saygıyla andığına ve mübaşirlerin sorunlarına,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Türkiye’de şu anda sarayın Hükûmet ve Başbakan üzerinde bir darbe gerçekleştirdiğine ve her alanda kriz yaşandığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, içinden geçilen bu kritik dönem ve süreçlerde siyasi iklim şartlarında bozulma, sosyoekonomik yapıda bir çözülme ve devlet sistemindeki karmaşanın Türkiye’yi daha da zora sokacak dinamikleri hızla harekete geçirdiğine ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’ne,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’ne, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı saygıyla andığına, siyasetin yargıya müdahalesinin son bulmasını ve kuvvetler ayrılığı prensibine herkesin saygı göstermesini dilediğine ve Kilis’te yaşananlarla ilgili olarak Dışişleri Bakanından derhâl Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi vermesini talep ettiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, tek başına iktidar olan bir partinin olağanüstü kurultaya gidecek olmasının siyasette heyecan yaratmasını anlayabildiklerine ve ortada istikrarsızlık adına herhangi bir durum olmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Dr. H. Ade Komarudin, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı David Carter ve Singapur Meclis Başkanı Halimah Yacob'un vaki davetlerine icabetle, 4-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Endonezya, Yeni Zelanda ve Singapur'a resmî ziyaretlerde bulunması TBMM Genel Kurulunun 3/5/2016 tarih ve 84’üncü Birleşiminde kabul edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman başkanlığındaki heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca bildirilen isimlere  ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 21 milletvekilinin, 6360 sayılı Kanun’un uygulamasıyla ortaya çıkan sorunların (10/193),

Çorum Milletvekili Tufan Köse ve 24 milletvekilinin, Türkiye'deki sendikaların mevcut iktidarla ilişkilerinin ve sendikaların işçi haklarını savunmalarının önündeki engellerin (10/194),

Çorum Milletvekili Tufan Köse ve 23 milletvekilinin, tarım arazilerinin yaban hayat dostu yaşam alanlarına dönüştürülebilmesi için yapılması gerekenlerin (10/195),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Türkiye'nin bir terör örgütü ile ithalat ve ihracat ilişkisine girmesinde ve yatırımlar için gerekli olan finansman ihtiyacının dışarı kaçmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/10) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününü de kapsayan Danışma Kurulu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, vatandaşlarımızın sağlık harcamalarındaki artışın yol açtığı sosyoekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve arkadaşları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/169) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, kadına yönelik şiddetin aile içindeki yansımalarının araştırılması, ev içi şiddetin engellenmesine yönelik mevcut düzenlemelerin kapsamlı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/52) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

CHP Grubunun, 14/4/2016 tarihinde Isparta Milletvekili İrfan Bakır ve arkadaşları tarafından, elmacılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (463 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 5 Mayıs 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 5 Mayıs 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu’nun MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşma nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Devrimci İşçi Sendikaları Başkanı Kani Beko’nun Meclise alınmak istenmediğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Çorum Milletvekili Salim Uslu, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 23 Nisan 2015 gecesi Isparta’da çok büyük don felaketi yaşandığına ancak Hükûmetin Isparta’ya 30 milyon lira destek gönderdiğine,

Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya’nın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, 31 Mart 2016 tarihinde yapılan toplantıda varılan mutabakata titizlikle uymaları nedeniyle tüm siyasi parti gruplarına teşekkür ettiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/597) ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 170) görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/1000) ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Anayasa Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 307) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un 170 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 1’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın 170 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 6’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın milletvekillerinin çocuklarını incitecek, rencide edecek bir tutum ve niyet içinde olmadığına,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, bir grubun diğer bir parti grubunun üzerine yürümesinin, parti grubunu işgal edercesine hareket etmesinin yanlış bir tutum olduğuna ve Parlamentoda cinsiyetçi söylemlerin kabul edilemez olduğuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mecliste söylenen sözlerin tahrik ve tahkir edici olmamasına özen göstermek ve iktidar kanadının eleştirilere mümkün olduğunca tahammüllü olması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, işçilerin bir kazanç, meta konusu hâline getirilmesi ve işsizlerin  istismar edilmesine yol açacağı düşüncesiyle bu tasarıya ret oyu vereceklerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı saygıyla andığına ve bu tasarıya ret oyu kullanacaklarına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, bu yasanın modern dünya içinde Türkiye’nin emek-sermaye arasındaki ilişkiler ve pazar ilişkileri çerçevesinde ihtiyaç duyduğu bir yasa olduğuna ve AK PARTİ olarak küreselleşen bu dünyada daha adil bir geleceğin kurulmasında herkesin iş birliği etmesi gerektiğine ve barışın böyle mümkün olacağına inandıklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın 170 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 4’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan’ın 170 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 6’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, askerî darbeler ve siyasete askerî müdahaleler sonrasında kurulan mahkemelerin doğal hâkim ilkesine, kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 6 Mayıs 2016 Cuma günü toplanmamasının Genel Kurulun onayına sunulması uygun görüldüğüne ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 10 Mayıs 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 03.54’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Ömer SERDAR                                                                                Zihni AÇBA

                            Elâzığ                                                                                             Sakarya

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye