TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

84’üncü Birleşim

3 Mayıs 2016 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Başkanlık Divanı olarak Miraç Gecesi’ni kutladıklarına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, üniversitelerin sorunlarına,

Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar, Miraç Kandili’ne,

Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, 3 Mayıs Türkçülük Günü’ne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, iktidarın tırlar dolusu silah yardımı yaptığı ve kamplarda besleyip büyüttüğü cihatçı terör örgütlerinin ülkemizi hedef aldıklarına ve Kilis'e kimlerin roket attığını öğrenmek istediğine,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, zeytin üreticilerinin sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Miraç Kandili’ni kutladığına ve İstanbul Şile’de yaşayan vatandaşların sorunlarına,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, başkanlık modeline dayalı özgürlükçü, demokratik yeni anayasa yapma zorunluluğu olduğuna,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, Anneler Günü öncesinde sigortalılık öncesi doğum borçlanması imkânını bütün annelere sağlayacak bir düzenleme yapılmasını dilediğine,

 

 

 

 

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Miraç Kandili’ni kutladığına ve Mecliste Türkiye'nin sorunlarına çözüm aramak yerine kavga ve kargaşayla zaman geçirip gündemi sadece dokunulmazlık konusuna kilitledikleri için bir milletvekili olarak tüm yurttaşlardan özür dilediğine,

Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne, Samsun’un Havza ilçesinin Çiftlikköy ve Gidirli köylerinde altyapı ve yol sorunlarına,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Miraç Kandili ile 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutladığına ve Mersin’de narenciye üreticilerinin teşvik priminden faydalanamadığına,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna,

Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, EXPO 2016’yla ilgili bilgi almak istediğine,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 6 Mayıs Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmelerinin 44’üncü yıl dönümüne,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Körfez Geçiş Köprüsü ücretlerine ve Sabuncubeli Tüneli’nden geçişin ücretsiz olması gerektiğine,

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, Hükûmetten, Ege’de 17 adanın Yunanlılar tarafından işgali konusunda Meclisi bilgilendirmesini ve bu işgale derhâl son verecek tedbirleri almasını beklediğine,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, yaşamını yitiren madencilerin ölüm nedenleri arasında, kayırmacılık, denetimsizlik, tedbirsizlik ve yeterli önlemlerin alınmaması gibi nedenler olduğuna,

Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Miraç Kandili ile 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutladığına ve Aydın’ın Karacasu ilçesinin Yeniköy Mahallesi’nde her yıl devam eden toprak kayması konusunda Bakanlığın çalışması olup olmadığını öğrenmek istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanlığının ev sahipliğinde Romanya, Polonya, Türkiye Parlamentoları Dışişleri Komisyonları üçlü toplantısının ülkemizde düzenlenmesinin ve Dışişleri Komisyonu Başkan Vekili Cemalettin Kani Torun'un Somali ziyaretinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 6/4/2016 tarihli ve 9 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye'nin uyguladığı sınır politikalarının yol açtığı düzensiz göç ve insan kaçakçılığının geldiği boyutların (10/187),

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, gözaltında ve cezaevlerinde kadına yönelik cinsel taciz ve şiddet olaylarının (10/188),

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 20 milletvekilinin, Antalya ve Türk turizminin sorunlarının (10/189),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in mazereti nedeniyle 28/3/2016 tarihinden itibaren 26 gün izinli sayılmasının Başkanlık Divanının 6/4/2016 tarihli ve 9 sayılı Kararı’yla uygun görüldüğüne,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman başkanlığındaki bir heyetin; Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Dr. H. Ade Komarudin, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı David Carter ve Singapur Meclis Başkanı Halimah Yacob'un vaki davetlerine icabet etmek üzere Endonezya, Yeni Zelanda ve Singapur'a resmî ziyaretlerde bulunmasına,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Miraç Kandili’ni kutladığına, PKK’nın güneydoğuda yerleştiği mahallelerden arındıkça terörü batıya ve büyük kentlere taşımaya çalıştığına ve iktidarın, başkanlık, laiklik ve yeni anayasa tartışmalarıyla Türkiye’yi cepheleştirmekten vazgeçmesi gerektiğine,

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, demokratik eylem ve etkinliklerde halka yönelik bir saldırı konsepti başlatan AKP Hükûmetinin bu saldırı dalgasını Meclis çalışmalarına da taşımaya kararlı göründüğüne, Genel Kurul ve Anayasa Komisyonunda yaşanan saldırı ve linç anlayışını kınadığına ve 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Miraç Kandili’ni kutladığına ve 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve Miraç Kandili’ni kutladığına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

HDP Grubunun, 3/5/2016 tarihinde Grup Başkan Vekilleri Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ile Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, Kilis başta olmak üzere sınır illerindeki yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğinin ciddi tehdit altında olduğu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme önergesinin (1892 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 3 Mayıs 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Kilis Milletvekili Reşit Polat’ın HDP grup önerisi üzeinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya’nın, (2/733) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/688) ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 277), görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma ile Oluşturulan Ortak Geri Kabul Komitesinin 2/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/711) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 298) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

3’üncü sırasında yer alan, Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/1000) ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Anayasa Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 307) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’in 277 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 10’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın 277 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 12’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Antalya Milletvekili Atay Uslu, İstanbul Milletvekili Erdal Ataş’ın 298 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Antalya Milletvekili Atay Uslu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasıdaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 4 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 23.17’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                        Sema Kırcı                                                                                    Zihni AÇBA

                          Balıkesir                                                                                           Sakarya

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                                     Ömer SERDAR

                         Osmaniye                                                                                           Elâzığ

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye