TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

77’nci Birleşim

21 Nisan 2016 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak yedi oturum yaptı.

 

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Antalya’nın sosyal ve ekonomik sorunlarına,

Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Tekirdağ’ın yeni kurulan ilçelerinin sorunlarına,

Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşaş’ın UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Listesi’ne alınışının 30’uncu yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Millî Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili iddialar hakkında köklü bir soruşturma yapmadığına,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, başkanlık sistemine dayanan yeni anayasayı, düşük enflasyon, kıymetli Türk lirası, hızlı kalkınma ve daha güçlü bir demokrasi için desteklediğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Engelliler Basketbol Takımı, Niğde İşitme Engelliler Futbol Takımı ve Niğde’deki amatör spor kulüplerine destek verilmesini istediğine,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin durumuyla ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından açıklama beklediklerine,

 

 

 

 

 

 

 

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin su faturalarında yaptığı zamlara,

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Atatürk ve cumhuriyetin izini silmeye ve ulusal bayramları değersizleştirmeye yönelik her türlü girişimi kınadığına ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak Meclis çatısı altında çocuklarla birlikte 23 Nisanı kutlayacaklarına,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkileri düzenlemesinin işsizler ordusunu azaltmayacağına ve iş güvenliğini ortadan kaldıracağına,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Hükûmet yetkililerinin Ardanuç’taki HES projesine karşı yöre halkının duyarlılığını dikkat almalarını rica ettiğine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, son on yıldır Millî Mücadele ruhunu unutturmaya uğraşan iktidarın bütün çabalarına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi olarak çocuklarla birlikte ve coşkuyla 23 Nisanı kutlayacaklarına,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, öğrencilere, öğretmenlere veya yöneticilere şiddet olaylarıyla ilgili bir istatistik olup olmadığını ve 4/B’li memurlar için bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine,

Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Karaman Adliyesinde görülen Ensar davasında en üst sınırdan ceza verilmiş olmasının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını, Millî Eğitim Bakanını, Karaman İl Millî Eğitim Müdürünü ve Ensar Vakfı’nı aklamadığına,

Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Bitlis’in Ahlat ilçesi Ovakışla beldesindeki patates üreticilerinin mağduriyetlerinin giderilmesini ve kullanılamayacak durumda olan köy yollarının yapılmasını beklediğine,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, 25/4/2016 tarihinde düzenlenecek olan “Manisalı Gençlerin 57’nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü” davetiyesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ensar Vakfı’nın adının birlikte yer almasının büyük bir skandal olduğuna,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli’deki yükseköğrenim öğrencilerinin barınma sorunu konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığını öğrenmek istediğine,

Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesini  Tekirdağ il merkezine bağlayacak olan ve inşaatı yıllardır devam eden duble yolun kara yolları il ağından çıkartılması kararına,

 

 

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Balıkesir’in Bandırma ilçesinin Misakça köyünde Devlet Su İşleri projesinin bitirilmemesi durumunda köylülerin tarlalarını ekemeyeceklerine ve zor durumda kalacaklarına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 24 Nisan Erol Güngör’ün ölümünün 33’üncü ve 21 Nisan Kemal Tahir’in ölümünün 30’uncu yıl dönümlerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 22 Nisan Kürt Gazetecilik Günü’ne ve dokuz yıl önce başlayan Ergenekon davaları sürecinin Yargıtayca dosyanın bozulmasıyla nihayete erdiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Yargıtayın Ergenekon davasıyla ilgili yerel mahkemenin kararını tüm hükümlüler açısından ve tüm yönleriyle bozma kararı vermesine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Erol Güngör ile Kemal Tahir’e Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 20 milletvekilinin, sağlık sistemindeki sosyal ve mali sorunların (10/169),

Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 milletvekilinin, Turgutlu Çal Dağı'nda nikel madeni çıkartılmasının ülkemize sağlayacağı katkı ile insan ve çevre sağlığına vereceği zararların (10/170),

Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 milletvekilinin, Gediz Nehri’nin kirlenmesinin sebeplerinin (10/171),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 21/4/2016 tarihinde İstanbul Milletvekili Garo Paylan ve arkadaşları tarafından, 1908-1915 yılları arasında Osmanlı Meclis-i Mebusanında mebusluk yapmış Ermeni mebusların öldürülmelerinin nasıl ve kimler tarafından gerçekleştiğinin araştırılması ve bu çerçevede bu Meclis çatısı altında çalışmış mebusların iadeiitibarlarının sağlanması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1801 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 21 Nisan 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

 

İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Erzurum Milletvekili Kamil Aydın’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasına şahsına,

Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Danışma Kurulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla Genel Kurulda özel bir görüşme yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 14:00'te toplanmasına, bu toplantıda yapılacak görüşmelerde siyasi parti grubu başkanlarına onar dakika süreyle söz verilmesine ve bu birleşimde başka konuların görüşülmemesine ilişkin önerisi kabul edildi.

 

CHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliğini düşürdüğü ve çocuklara yönelik istismar vakalarının artmasına neden olduğu iddiasıyla Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin (11/8) gündeme alınması yapılan ön görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

 

 

Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Sakarya Milletvekili Mustafa İsen’in (11/8) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın (11/8) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın (11/8) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırası şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Başkanlıkça, Fas ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 60’ıncı yılı münasebetiyle Türkiye-Fas Dostluk Grubunun davetlisi olarak Genel Kurulu ziyaret eden Türkiye'de öğrenim gören Faslı öğrencilere “Hoş geldiniz.” denildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı (1/695) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 278), görüşmelerine devam edilerek 16’ncı maddesine kadar kabul edildi, 16’ncı maddesi üzerindeki önergenin oylamasında istem üzerine yapılan yoklamalarda toplantı yeter sayısı bulunamadı.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım’ın 278 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 16’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 22 Nisan 2016 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere 21.51’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ                                                                   Ali Haydar HAKVERDİ

                          Nevşehir                                                                                           Ankara

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye