TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

76’ncı Birleşim

20 Nisan 2016 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on üç oturum yaptı.

 

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli ilinin sorunlarına,

Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri ve Erciyes yöresine,

Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Van çevre yolunun yapılmamasına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay ilinde Suriye’deki savaş nedeniyle ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda büyük sıkıntılar yaşandığına ve savaşın etkilediği iller için bir teşvik düzenlemesi yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının  ürkütücü boyutlara ulaştığına ve Hükûmetin önleyici ve koruyucu tedbirleri bir an evvel hayata geçirmesi gerektiğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir’in Karesi ilçesinin sorunlarına,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin’i Hopa ve Karadeniz’e bağlayan Cankurtaran Tüneli inşaatının bir an önce bitirilmesi için gerekenin yapılmasını talep ettiğine,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, muhtarların özellikle kırsalda bekçi uygulamasının tekrar yürürlüğü konulmasını talep ettiklerine ve arazisinin kenarına ev yapmış insanların elektrik ve su abonesi olamamaları konusuna çözüm bulunması gerektiğine,

Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, 22/4/2016 tarihinde açılacak Antalya EXPO’ya katılımın yüksek olduğuna ve emeği geçenlere teşekkür ettiğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de üreticilerin ve esnafın mağduriyetini giderecek önlemler alınması gerektiğine,

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 17 Nisan köy enstitülerinin kuruluşunun 76’ncı yıl dönümüne ve AK PARTİ Nilüfer İlçe Başkanının müstehcenlik ve dinî değerlere saygısızlık beyanıyla Nilüfer’de bulunan Adem ile Havva’nın temsili heykelini gündeme getirmesine,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas’ın Divriği, Zara ve İmranlı ilçelerini kapsayan bir bölgede Suriye’den gelen göçmenler için bir kamp kurulacağı söylentilerinin doğru olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, işsiz kalan turizm işçilerinin İŞKUR’a başvurduklarında bütün haklarını kaybettiklerine ve bu konunun çözülmesi gerektiğine,

İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Karaburun Yarımadası’nda mahkemenin durdurma kararına rağmen RES’lerin taşınma ve montajı için doğa ve ağaç katliamının devam ettiğine,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, “caretta caretta”lara yaşam şansı bırakmayan çevresel sorunlara çözüm bulmak için yetkililerinin herhangi bir çalışma yapmayı düşünüp düşünmediklerini öğrenmek istediğine,

Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 20 Nisan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilişinin 92’nci yıl dönümüne,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli’de çift tedrisata dayalı eğitim yapılan kaç okul olduğunu ve Denizli’ye yeni ilköğretim, mesleki ve teknik okulların açılması için bir çalışma olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, mülteci kamplarının turizm merkezlerine kurulmasının turizmi ve o bölgenin ekonomisini olumsuz yönde etkilediğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Çarşema Sor Bayramı’nı kutladığına ve toplumsal yaşamın her alanında yaşanan utanç verici baskı ve sansür anlayışının üniversitelere de taşındığına ve bu anlayışı kabul etmediklerine,

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Valiliği tarafından Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesinin adının TOBB Kız Meslek Lisesi olarak değiştirilmesine,

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa’da yapılan fen lisesinin imam-hatip yapılmaya çalışıldığına ve Bolu’daki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi ile İnönü Stadı’nın isim değişikliği konularının takipçisi olacaklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 milletvekilinin, aile hekimlerinin sorunlarının (10/166),

Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların oluşturdukları sorunların (10/167),

Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 milletvekilinin, FATİH Projesi ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin sorunlarının (10/168),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

MHP Grubunun, 2/3/2016 tarih ve 1253 sayıyla İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve arkadaşları tarafından, ülkemizdeki intihar girişimlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

HDP Grubunun, 20/4/2016 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, taşeron işçilerin sorunlarının tüm boyutlarıyla araştırılması ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak (1792 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 19/4/2016 tarihinde Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve arkadaşları tarafından, ülkemizde yaşanan terör olaylarının bütün yönleriyle araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak (494 sıra no.lu),

Genel Kurulun 20 Nisan 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Engin Altay ile Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu’nun CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu’nun CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu’nun CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Van Milletvekili Beşir Atalay, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken,

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

AK PARTİ Grubunun, HDP grup önerisine olumlu oy vermesini beklediklerine ve bu durumda meselenin siyasetüstü ele alınmış olacağına;

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk olduğuna, millet tanımının etnisiteyle yapılamayacağına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/692) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı:279), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı (1/695) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 278), görüşmelerine devam edilerek 13’üncü  maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan, Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/697) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 280), görüşmeleri Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın 278 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yapılan oylama işlemi sırasındaki tutumu hakkında usul görüşmesi yapıldı. İç Tüzük'ün 13’üncü maddesi çerçevesinde önergenin oylamasının tekrarlanacağı açıklandı.

 

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın 278 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 9’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, tekraren, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 21 Nisan 2016 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 02.33’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

             Ali Haydar HAKVERDİ                                                                        İshak GAZEL

                           Ankara                                                                                           Kütahya

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ             Mücahit DURMUŞOĞLU                   Mustafa AÇIKGÖZ

                             Bolu                                   Osmaniye                                          Nevşehir

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye